HEADER AND FOOTER"-MENU Udenrigsministeriets tilstedeværelse i verden Ambassader (74) Multilaterale repræsentationer (8) Repræsentationskontorer (6) Generalkonsulater (4) Handelskontorer med borgerservice (9) Øvrige handelskontorer (7) Innovationskontorer (6) 115 repræsentationer i alt - I mere end 80 lande 2 This is the footer. Edit via the "view -> Header and Footer"-menu">

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udenrigsministeriet, Eksportrådet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udenrigsministeriet, Eksportrådet"— Præsentationens transcript:

1 Udenrigsministeriet, Eksportrådet
Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Delaftale 4: Kurser i forhold til virksomhedernes internationaliseringsstrategi Søren Juul Jørgensen, Kunderelationskontoret, eksportrådet

2 Udenrigsministeriets tilstedeværelse i verden
THIS IS THE HEADER. EDIT VIA THE "VIEW -> HEADER AND FOOTER"-MENU Udenrigsministeriets tilstedeværelse i verden Ambassader (74) Multilaterale repræsentationer (8) Repræsentationskontorer (6) Generalkonsulater (4) Handelskontorer med borgerservice (9) Øvrige handelskontorer (7) Innovationskontorer (6) 115 repræsentationer i alt - I mere end 80 lande 2 This is the footer. Edit via the "view -> Header and Footer"-menu

3 Center for Eksportrådet (TC)
Investeringstiltrækning Eksportfremme Center for Eksportrådet (TC) Handelspolitik Innovation

4 Hvad gør Eksportrådet? Eksportrådet bidrager til værdi, vækst og viden
for Danmark gennem global rådgivning og partnerskab Øget vækst og beskæftigelse i Danmark

5 Udbytte af kurserne = Viden + Værktøjer
Viden om hvilke motiver virksomhederne har for at gå internationalt og hvilke barrierer og udfordringer, der typisk er herfor Viden om virksomhedernes strategiske overvejelser og forarbejdet vedrørende forberedelsen af eksportaktiviteter herunder markedsvalg og indtrængning på markeder Viden om hvordan erfarne virksomheder arbejder internationalt Viden om de nye vækstmarkeder som fx Kina, Indien, Mellemøsten og Rusland. Værktøjer, der kan bruges i det daglige

6 Elementer i kurset Indhold Niveau C
Internationaliseringsovervejelser og strategi. Salgsplanlægning, barrierer, markedsindtrængning og kanalvalg. Præsentation af Eksportrådet Niveau B Virksomhedscase, sektor-overblik , løsning, drift og opfølgning, IPR/ udnyttelse og beskyttelse af ideer og rettigheder, kommunikation/barrierer, SMV-støttemuligheder Niveau A Markedsfokus, Risikoafdækning, CSR, myndighedskontakt, Virksomhedscases

7 Niveau C Internationaliserings-overvejelser
Emne Indhold Internationaliserings-overvejelser Drivere, strategi, markedsvalg Marked Overvejelser på nærmarked Overvejelse på vækstmarked Kanalvalg og salgsplan Proces for partnersøgning. Hvilke overvejelser om kanal og partner Cases Partnersøgning fx Polen og Frankrig Eksportrådet Eksportrådet, organisation og muligheder Markedsfokus Fx Videolink med TC Indien

8 Niveau B Emne Indhold Sektoroverblik
Global Markets – muligheder - sektoroverblik Case Energi Markedspitch og erfaring Fx Tyrkiet, Mellemøsten Kommunikation Kulturforskelle og barrierer for kommunikation med betydning for ledelse og forhandling IPR - Har du råderum på markedet - både dit hjemmemarked som det internationale marked? Patent- og Varemærke styrelsen giver en introduktion til beskyttelse af egen viden samt benyttelse af andres viden. På den måde kan virksomheder sikre sig på det nationale og det internationale marked. Hvordan laver man et oplyst til- eller fravalg af både egne og andres rettigheder. Hvordan kan man indgå samarbejde med andre – og hvorfor. SMV-støtte Støttemuligheder til SMV’er Markedsfokus fx Rusland Videolink med Eksportrådet Rusland – muligheder, barrierer og råd

9 Niveau A Emne Indhold Risikoafdækning
Identifikation af markedsbarrierer og risici, vurdering og håndtering Myndighedskontakt og Global Public Affairs Tilladelser, godkendelser, refusionsordninger og andre situationer hvor forholdet til myndigheder er afgørende Markedspitch og erfaring Fx med Bangkok, Dacca, Djakarta CSR Introduktion til CSR. Grundbegreber. Hvor kommer ”CSR-presset” fra? Risikostyring og forretningsudvikling. Eksportkredit og Eksportforsikring Hvad kan EKF, IFU bruges til og hvad er eksportforsikring Markedsfokus fx Kina Videolink med TC-repræsentation Kina

10 Undervisere Søren Juul Jørgensen
kommercielle partnerskaber og alliancer i Danmarks Eksportråd. Fra chef for handelsafdelingen på ambassaden i Warszawa. Fra 2003 til 2006 forretningsudvikling og salg i DMdata (Mærsk Data Group) og IBM. Søren har været udsendt til Polen og til Danmarks faste repræsentation til EU i Bruxelles og har i flere år været beskæftiget med EU og EU-retlige spørgsmål. Dels som ministersekretær for Europaministrene i forbindelse med de sidste danske formandskaber for EU, som advokat ved EU-domstolen og som souschef i Udenrigsministeriets EU-sekretariat. Søren er cand.jur. og har som ekstern lektor ved Københavns Universitet og censor ved KBH og Aarhus Universitet bred undervisningserfaring.

11 Formål Formålet med kurserne er at klarlægge hvilke strategiske overvejelser, der ligger bag en virksomheds internationaliseringsstrategi samt hvordan indsatsen bedst understøttes i vækstuniverset. Hvis en virksomhed skal opnå succes med eksport er det vigtigt at have strategisk indgangsvinkel. Dette indebærer at der skal udarbejdes en internationaliseringsstrategi, som kan hjælpe virksomheden og give retning på eksportindsatsen. Når denne strategi udarbejdes står virksomhederne ofte over for en række uafklarede spørgsmål, som skal besvares inden eksporten påbegyndes. Disse spørgsmål drejer sig ofte om valg af marked og hvordan skal virksomheden i praksis komme i gang. Her tilbyder Væksthuset i dag initiativet ”Export Steps – networking med indhold”, hvor der er fokus på bl.a. følgende: Hvordan vælger man det rette nye eksportmarked for virksomheden? Hvor kan du finde viden og værktøjer, der kan hjælpe dig i gang på den bedste måde? Sidste nyt fra fokusmarkeder fra Eksportrådets medarbejdere. Kurset vil præsentere en række af de erfaringer som konsulenterne har fra den gennemførte indsats, således at deltagerne som en del af forberedelsen får udleveret et kort notat med de væsentligste læringspunkter fra den nuværende indsats.

12 Formål Først er der fokus på virksomhedernes motiver for at gå internationalt. Virksomhedens beslutning om at eksportere er et meget afgørende strategisk valg. Det er vigtigt at virksomheden har det rette billede af om de nødvendige forudsætninger for at gå ud internationalt er til stede. Her sættes fokus på forudsætninger i form af de finansielle, produktmæssige og organisatoriske. I forlængelse heraf præsenteres en gennemgang af hvilke motiver, som fx ønske om vækst, for lille hjemmemarked mv., der motiverer virksomhederne til at gå i gang med eksport. Dernæst gennemgås virksomhedernes strategiske overvejelser i forbindelse med eksport. Her præsenteres overvejelserne i forhold til strategiudvikling, markedsvalg og indtrængning på nyt marked. Det er klart at der er mange forskellige faktorer (konkurrencesituationen, virksomhedens ressourcesituation, virksomhedens forretningsmodel mv.), der spiller ind på udvikling af en god internationaliseringsstrategi. Her præsenteres en analysemodel til at forstå de mange trin som en virksomhed skal igennem ved fastlæggelse af en internationaliseringsstrategi. Heri inddrage også de typiske barrierer som virksomhederne løber ind i når de skal til at eksportere. Videre inddrages konkrete erfaringer fra virksomheder, der arbejder internationalt og som har gode lærepenge at dele ud af. Dette inddrages for at kvalificere og forstå, hvordan det er virksomhedsejere tænker og planlægger, når de beslutter at vækste internationalt. Endelig er der fokus på at præsentere seneste nyt inden for nye relevante markeder for regionens virksomheder. Evalueringen af væksthusene fremhæver, at der er behov for især at styrke kompetencerne i forhold til vækstmarkederne Kina, Indien, Mellemøsten og Rusland.


Download ppt "Udenrigsministeriet, Eksportrådet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google