Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introkursus Køn og ligestilling i udviklingsarbejdet METODE

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introkursus Køn og ligestilling i udviklingsarbejdet METODE"— Præsentationens transcript:

1 Introkursus Køn og ligestilling i udviklingsarbejdet METODE
Juni 2011

2 VURDERING AF UDVIKLINGSPROJEKTER OG ARBEJDE
KØNS- NEGATIV KØNS-NEUTRAL KØNS- SENSITIV KØNS-POSITIV KØNS- TRANSFORMATO RISK Kønsuligheder forstærkes Enten bevidst eller ubevidst Kønsaspekter overses, anses ikke relevante. Kønsuligheder hverken forstærkes eller forbedres Kønsaspekter integreres aktivt for at nå projektets mål Forholder sig til kønsproblemati kker Kønsaspekter er centrale for nå positive udviklingsmål Forandring af kønsuligheder er en hovedkompon- ent i projektet Kønsaspekter er centrale for at fremme ligestilling og positive udviklingsmål Transformation af Kønsuligheder

3 KØNS MAINSTREAMING Definition: En strategi eller metode til i praksis at fremme ligestillingen og sikre at både mænd og kvinders synspunkter, erfaringer og behov indtænkes indenfor alle områder og aktiviteter Et middel ikke et mål I projektsammenhæng: Kontekstanalysen, planlægning & design, vurdering, implementering, monitorering og evaluering

4 MAINSTREAMING I PROJEKTER
Eks. Planlægning og design af et projekt Sikre at mål og strategier forholder sig til de i analysen identificerede kønsproblematikker Sikre repræsentation og aktiv deltagelse af kvinder og mænd fra forskellige og marginaliserede grupper. Samt at deres praktiske behov og strategiske interesser afspejles i projektbeslutningerne

5 MAINSTREAMING I PROJEKTER
Eks. Monitorering af et projekt Sikre Kønssensitive indikatorer Eks. registrere om: der sker skift i balancen mellem kvinders og mænds adgang til ressourcer eller beslutningsfora der sker ændringer i niveauet af kønsbaseret vold Mænd i højere grad fortaler for ligestilling

6 Styrke kvinders evne til at tage kontrol over eget liv
WOMEN’S EMPOWERMENT Styrke kvinders evne til at tage kontrol over eget liv Empowerment er en vigtig betingelse for, at kvinder kan kræve og gøre brug af lige rettigheder, ressourcer og indflydelse og dermed for ligestilling Dobbeltstrategi: Mainstreaming og women’s empowerment

7 Social analyse der skelner mellem de ressourcer,
KØNSANALYSE ER ET MUST Social analyse der skelner mellem de ressourcer, aktiviteter, muligheder og begrænsninger kvinder har i forhold til mænd i en given socio-økonomisk gruppe

8 Afdække kønsrelationerne og ulighederne Hvem gør hvad?
KØNSANALYSE Afdække kønsrelationerne og ulighederne Hvem gør hvad? Hvem har adgang til hvilke ressourcer? Hvem har kontrol med / ejer hvilke ressourcer? Hvem bestemmer og hvordan? Afdække praktiske kønsbehov, strategiske kønsinteresser Vurdere projektets betydning for forskellige grupper Hvem vinder og hvem taber?

9 Tendens til at være umiddelbare og kortsigtede
PRAKTISKE BEHOV Levevilkår Tendens til at være umiddelbare og kortsigtede Relaterer sig til daglige behov – ikke blot fysiske (vand, mad), men deres rolle i at opfylde disse behov Unikke i forhold til mænd og kvinder Nemme at identificere Kan løses via tilføjelse af specifikke input (mad, en lægeklinik, brønd…)

10 ADRESSERING AF PRAKTISKE BEHOV
Inddrager kvinder som modtagere og måske som deltagere Kan forbedre levevilkår (her og nu) Generelt ændrer de ikke ved de traditionelle kønsroller og relationer

11 STRATEGISKE INTERESSER
Position Tendens til at være langsigtede Relaterer sig til en ulige position. Ikke altid let at identificere Skal løses ved bevidstgørelse, øget selvtillid, uddannelse, styrkelse af kvindeorganisationer…

12 ADRESSERING AF STRATEGISKE BEHOV
Involverer kvinder som aktive medspillere (agenter) eller gør det muligt for kvinder at blive aktive medspillere (agenter) Kan styrke kvinders position i samfundet Kan styrke kvindernes evne og mulighed til at tage kontrol over eget liv og ændre forholdet mellem kønnene


Download ppt "Introkursus Køn og ligestilling i udviklingsarbejdet METODE"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google