Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af resultaterne fra erfaringsopsamlingen om ny klassedannelse LIM den 5. januar 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af resultaterne fra erfaringsopsamlingen om ny klassedannelse LIM den 5. januar 2012."— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af resultaterne fra erfaringsopsamlingen om ny klassedannelse
LIM den 5. januar 2012

2 Dagsorden Præsentation Baggrund Resultater Videre proces Spørgsmål

3 Præsentation Ledelsesinformation og Implementering (LIM)
Stabsfunktion i BUF Ca. 25 medarbejdere Hovedarbejdsområder Ledelsesinformation Ledelsesdialog Styring Digitalisering og IT Evalueringer / erfaringsopsamlinger

4 Hvorfor denne erfaringsopsamling?
Ideen opstod efter henvendelse fra Sortedamskolen Understøtter BUF’s grundidé om skoler som udviklingsdynamoer Ikke en evaluering med ros og ris. Erfaringsopsamling, der kan bidrage til den videre udviklingsproces på de tre skoler samt eventuelt andre skoler

5 Det overordnede resultat
Elever og lærere der har prøver ny klassedannelse er glade og ville gøre det igen

6 Gennemførslen Møder med de tre skoleledere Interview på de tre skoler
Elever Forældre Lærere Analyse af data om skoleskift og elevfravær Spørgeskemaundersøgelse på Christianshavns Skole

7 Resultaterne Tanker følelser og holdninger inden klassedelingen
Tanker, følelser og holdninger efter klassedannelsen Effekter Kommunikation Processen Elevernes indflydelse Forældresamarbejdet Lærernes rolle Forældrenes rolle Forskellen på piger og drenge Mønstre for skoleskift Mønstre for elevfravær

8 1. Tanker, følelser og holdninger inden klassedelingen
Eleverne havde overvejende negative følelser inden nydannelsen Forældrene var typisk bekymrede på deres barns vegne Anbefaling: Skolen gør sig overvejelser om, hvordan forskellige reaktioner hos elever og forældres skal tackles

9 2. Tanker, følelser og holdninger efter klassedannelsen
Langt de fleste elever udtrykker, at nydannelsen var endt meget bedre, end de havde regnet med, og at det har været godt for dem og deres klassekammerater Anbefaling: Skolen, som en del af forberedelsen til klassedannelsen, arbejder med forandring som tema

10 3A Effekter Flere og nye venskaber
Anbefalinger: Skolen giver rum for mødet mellem eleverne Nye roller Anbefaling: skolen benytter ny klassedannelse til at komme af med dårlige og negative roller for elever og klasser, og at der gøres en indsats for at de nye roller, der bliver skabt efter nydannelsen, er positive og nyttige for et godt skoleliv

11 3B Effekter Indirekte påvirkning af faglighed
Anbefaling: Alle klasser bør være nået samme niveau i alle fag. Tænke faglighed ind i klassedannelsen Klassen og årgangen Anbefaling: at skolen er bevidst om at arrangere aktiviteter, der både styrker klassesammenholdet og årgangssammenholdet Elever der kommer i klemme Anbefaling: Skolen har fokus på elevernes trivsel

12 4. Kommunikation Både elever, forældre og lærere vurderer, at informationsindsatsen er af meget stor betydning Forskellige opfattelser af, hvorvidt forhold omkring nydannelserne var blevet kommunikeret tydeligt nok Anbefalinger: Information om principper og procedurer beskrives så klart som muligt Åbenhed om mulige afvigelser fra principperne De gode erfaringer fra ny klassedannelse fortælles til både elever og forældre eventuelt via ældre elever og udskolingslærere. Stor ledelsesinvolvering og en klar ledelsesstruktur

13 5. Processen Forandringer medfører altid følelsesmæssige reaktioner
Processen kan ikke uden videre kopieres fra år til år Anbefaling: Det er vigtigt, at der findes formulerede begrundelser for de valg, der træffes Skolerne bør lave noget på tværs af klasserne i årerne inden nydannelsen og noget socialt i de nye klasser efter nydannelsen Processen er vigtig hver gang og kan i princippet altid forbedres

14 6. Elevernes indflydelse
Der er stor forskel på hvor meget indflydelse eleverne har haft på klassesammensætningen Anbefaling: Vigtigt, at skolen gør sig klart, om eleverne skal have indflydelse på klassesammensætningen eller ej - og i givet fald hvordan denne indflydelse skal administreres

15 7. Forældresamarbejdet En af de største udfordringer i forbindelse med ny klassedannelse Anbefaling: At skolen prioriterer forældresamarbejdet højt og bruger ressourcer på at hjælpe forældrene i gang med samarbejdet i de nye klasser

16 8. Lærernes rolle Stort arbejde for både afgivende og modtagende lærere Anbefaling: Samtaler med elevgruppen og forældregruppen, samt med den enkelte elev og hans/hendes forældre bør prioriteres højt Lærerne har en stor rolle i forbindelse med at få de nye klasser til at fungere

17 9. Forældrenes rolle Forældrene er generelt langt mere bekymrede end eleverne, og der går længere tid, inden de bliver positive overfor ny klassedannelse Der er mest modstad blandt forældre til børn, der kommer fra velfungerende klasser Anbefaling: Skolen kan med fordel bruge skolebestyrelsen, kontaktforældrene og skoleintra i kommunikationen med forældrene. Der skal skabes tillid blandt forældrene til, at lærerne sammensætter de nye klasser optimalt

18 10. Forskellen på piger og drenge
Generelt er pigerne mere bekymrede for ny klassedannelse end drengene Generelt er pigerne længere om at finde sammen i nye konstellationer end drengene Anbefaling: Skolen bør være bevidst om, at piger og drenge har forskellige behov og forudsætninger i forbindelse med ny klassedannelse

19 11. Mønstre for skoleskift
Der er generelt en mindre andel af den aktuelle årgang, der skifter skole på de tre skole med ny klassedannelse sammenlignet med Københavns Kommune som helhed Skole Andel skole-skiftere uden bopæls-skift Hele byen Christianshavns Skole: til 7. klasse i 2011 7,3 % 9,1 % Holbergskolen: til 6. klasse i 2011 1,3 % 5,3 % Sortedamskolen: til 7. klasse i 2010 6,2 % 9,9 %

20 12. Mønstre for elevfravær
Det ser ikke ud til, at ny klassedannelse har nogen påvirkning på elevernes fravær. Der er en tydelig tendens til mere fravær jo ældre eleverne bliver, og sådan er det også på de skoler, der har ny klassedannelse

21 Udfordringerne ved ny klassedannelse
Forældresamarbejdet Kommunikationen

22 Videre proces Januar 2012: Præsentation på de tre skoler
Præsentation for Skole og Forældre Rapporten lægges på Kknet Februar 2012: Præsentation for områdecheferne i Børne- og Ungdomsforvaltningen Orientering af Børne- og Ungdomsudvalget

23 4 spørgsmål til jer Hvordan mener I at forældrearbejdet skal organiseres i forbindelse med ny klassedannelse? Hvilken rolle skal skolebestyrelsen spille i forhold til ny klassedannelse? Hvordan bør kommunikationen foregå i forbindelse med ny klassedannelse? Hvordan kunne man med fordel undersøge hvad ny klassedannelse betyder for fagligheden? Generelle gode råd i forbindelse med ny klassedannelse


Download ppt "Præsentation af resultaterne fra erfaringsopsamlingen om ny klassedannelse LIM den 5. januar 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google