Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AFSÆTNING B – Schønberg Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen Ill 4.1: De 7 hv-spørgsmål vedrørende forbrugerne på konsumentmarkedet. ProblemstillingIndhold.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AFSÆTNING B – Schønberg Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen Ill 4.1: De 7 hv-spørgsmål vedrørende forbrugerne på konsumentmarkedet. ProblemstillingIndhold."— Præsentationens transcript:

1 AFSÆTNING B – Schønberg Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen Ill 4.1: De 7 hv-spørgsmål vedrørende forbrugerne på konsumentmarkedet. ProblemstillingIndhold Hvem er vores forbrugereen karakteristik, ”et billede” af forbrugerne samt en kvantificering af disse – hvor mange forbrugere er der på markedet. Hvad køber forbrugernehvilke behov ønsker forbrugerne at dække og hvordan – bestemmes af forbrugsadfærden. Hvorfor køber forbrugernekundens formål med og motiver for købet. Købes til eget forbrug (daglig eller luksussituation) eller til andre (f.eks. gave)? Hvem deltager i købetde personer, der deltager i købet. Hvordan foretages købettidsforbrug, graden af overvejelser bag købet, beslutningsproces og forbrugerens engagement i forbindelse med købet. Hvornår foretages købetde tidsmæssige forhold. Hvor foretages købetbutikstype eller andet købssted. Kilde: Philip Kotler, Marketing Management, Millenium Edition.

2 AFSÆTNING B – Schønberg Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen Ill. 4.2: SOR-modellen Organisme – den enkelte person Stimuli (påvirkninger) Fysiske stimuli vores sanser Kommercielle stimuli virksomhedens handlingsparametre (markedsføring) Eksterne stimuli PEST-faktorerne Reaktion (på en påvirkning) køb udsættelse afvisning (ikke køb) Viser, hvordan vi reagerer på en påvirkning/en stimuli, fx en reklame. Individuelle kendetegn behov  købemotiver  gruppetilhør  holdninger  købeevne  vaner  erfaringer  Osv Beslutnings- proces  købstype  købsproces  deltagere (købscenter)

3 AFSÆTNING B – Schønberg Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen Ill. 4.4: Maslow’s behovspyramide Personlig udvikling Anerkendelse & selvtilfredshed Fællesskab Sikkerhed & tryghed Overlevelse/velvære De psykiske behov = vækstbehovene Mangelbehovet

4 AFSÆTNING B – Schønberg Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen Ill. 4.6: Den omvendte Maslow Personlig udvikling Anseelse og selvtilfredshed Samvær Tryghed Fysiske behov

5 AFSÆTNING B – Schønberg Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen Ill. 4.7 Referencegrupper = de grupper, der påvirker vores adfærd Medlemsgrupper = grupper, vi er medlem af primærgrupper sekundærgrupper tertiærgrupper Aspirantgruppe vil vi gerne tilhøre Antigruppe lægger vi afstand til stærk svag påvirkning af vores adfærd

6 AFSÆTNING B – Schønberg Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen Ill. 4.10: Opinionsledere Horisontal opinionsleder Tilhører den samme socialgruppe som én selv (samme status) En ”almindelig” forbruger Vertikal opinionsleder Tilhører en højere social-gruppe end én selv (højere status) Eksperter Idoler – levende eller døde!!!

7 AFSÆTNING B – Schønberg Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen Ill. 4.16: Behov og købemotiver Personlig udvikling Anerkendelse & selvtilfredshed Fællesskab Sikkerhed & tryghed Overlevelse/velvære Ikke funktionelle (sociale)købemotiver: Funktionelle købemotiver

8 AFSÆTNING B – Schønberg Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen Ill. 4.18: Opsummering vedrørende indkomstelasticitet ElasticitetTalværdi/ fortegn Konklusion - produkttype Indkomst- uelastisk Talværdi < 1, positivt fortegn Nødvendighedsvarer, lav budgetandel Indkomst- elastisk Talværdi > 1, positivt fortegn Luxusvarer, høj budgetandel Negativt fortegnInferiørvare = billigvare

9 AFSÆTNING B – Schønberg Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen Ill. 4.19: Høj-/lavinteresseprodukter Sondringen høj-/lavinteresseprodukt viser forbrugerens engagement/ interesse i forbindelse med købet. Følgende karakteriserer højinteresseprodukter: Produktet anses for vigtigt for forbrugerens anseelse – status og prestige, gruppetilhør Forbrugeren har generelt stor interesse for det pågældende produkt – hobby, nørd osv Forbrugeren oplever stor risiko ved valg af mærke Produkt-/mærkevalget har følelsesmæssig betydning for forbrugeren – politisk/etisk korrekt, god mor/far osv. Produktet er typisk relativt dyrt – udvalgsvare.

10 AFSÆTNING B – Schønberg Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen Ill. 4.21: Købstyper ud fra oplevede mærkeforskelle og grad af interesse

11 AFSÆTNING B – Schønberg Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen Ill. 4.24: Minerva modellen Blå Grønne Violette Rosa idealistisk materi- alistisk traditionelle moderne

12 AFSÆTNING B – Schønberg Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen Ill. 4.26 Karakteristika ved forskellige købstyper

13 AFSÆTNING B – Schønberg Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen Ill. 4.27 Buy Grid-modellen

14 AFSÆTNING B – Schønberg Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen Ill. 4.29: Tænkt beslutningsproces hos Danforel

15 AFSÆTNING B – Schønberg Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen Ill. 4.32 Eksempler på risikodimensioner

16 AFSÆTNING B – Schønberg Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen Ill. 4.33 Eksempler på valgkriterier på det industrielle marked

17 AFSÆTNING B – Schønberg Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen Ill. 4.34 Eksempler på valgkriterier på mellemhandlermarkedet

18 AFSÆTNING B – Schønberg Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen Ill. 4.35 Eksempler på valgkriterier på det egentlige institutionsmarked


Download ppt "AFSÆTNING B – Schønberg Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen Ill 4.1: De 7 hv-spørgsmål vedrørende forbrugerne på konsumentmarkedet. ProblemstillingIndhold."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google