Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til informationsmøde.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til informationsmøde."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til informationsmøde

2 Rinkenæs friv. Brandværn Informationsmøde d. 7. november 2005
Redningsberedskabet i Gråsten kommune / Ny Sønderborg Kommune, Alarmering, Brandværnet her i Rinkenæs, Hvordan hverdagen i brandværnet former sig, Hvad vi kan tilbyde af hjælp, Hvilke opgaver har vi, Hvordan man kan blive brandmand, Hvilke uddannelser der kræves.

3 Rinkenæs friv. Brandværn Informationsmøde d. 7. november 2005
Folketinget / Forsvarsministeren Beredskabsstyrelsen Byråd / Beredskabskommission Gråsten friv. Brandværn Kværs-Tørsbøl friv. Brandværn Rinkenæs friv. Brandværn Gråsten Beredskab

4 Rinkenæs friv. Brandværn Informationsmøde d. 7. november 2005

5 Rinkenæs friv. Brandværn Informationsmøde d. 7. november 2005

6 Rinkenæs friv. Brandværn Informationsmøde d. 7. november 2005
32 aktive brandmænd Brandslukning, miljøuheld, trafikuheld, bliver kaldt ud til alle opgaver i kommunen. 5 køretøjer Gråsten friv. Brandværn Kværs-Tørsbøl friv. Brandværn 16 aktive brandmænd Brandslukning, trafikuheld 2 køretøjer Gråsten Beredskab 16 aktive frivillige Indkvartering, forplejning, førstehjælpsvagter 1 køretøj og forsk. påhængsvogne

7 Rinkenæs friv. Brandværn Informationsmøde d. 7. november 2005
18 aktive brandmænd Brandslukning, trafikuheld 3 køretøjer Rinkenæs friv. Brandværns orkester 32 aktive musikere ( for tiden ingen brandmænd ) Spiller bl. a. til byfester og ringriderfester

8 Rinkenæs friv. Brandværn Informationsmøde d. 7. november 2005
Alarmering : Opstår der brand eller andre uheld ringer vi normalt til alarmcentralen på Opkaldet modtages på en af landets 8 alarmcentraler. Her sidder politiet klar til at modtage besked om hvilken hjælp der skal sendes. Når adressen er kendt sendes der straks besked til rette ” væsen ”. Alarmcentralen fortsætter nu med at tale med anmelder for at få yderligere oplysninger om uheldet, der så bliver udsendt bagefter. Det er derfor meget vigtigt at angive den rigtige adresse når der ringes efter hjælp. Hvis ikke adressen kendes oplyses f. eks. nr. der står på kantpælen på vejen, hvilken by man er tæt på o.s.v. På alarmcentralen er de meget gode til at få de oplysninger de har brug for. Alarmering : Alarmcentralen kalder så brandværnet ud, vi har alle en personsøger (bipper ) der bliver påvirket. Opkaldet kan dog også komme fra et antal automatiske alarmeringsanlæg placeret på forskellige virksomheder. Efter selve opkaldet kommer en kort beskrivelse af opgaven ( f. eks. ild i bygning ). Adressen på brandstedet står på en printer når vi kommer til brandstationen for at få bilerne og vores indsatsdragt m.m. med til brandstedet. Vi skal være kørt fra brandstationen med alle 3 biler og mindst 5 mand senest 5 min. efter alarmeringen (også om natten! ). Typisk er vi kørt ca. 3 min. efter alarmeringen. De øvrige brandmænd der kommer senere må så køre i deres egne biler for at komme frem til brandstedet.

9 Rinkenæs friv. Brandværn Informationsmøde d. 7. november 2005
Om Rinkenæs friv. Brandværn : Brandværnet blev stiftet d. 19. marts 1890 af sognefogeden, på opfordring fra det daværende amt. Medlemmerne bestod mest af bønder fra byen og omegnen. Ideen med et frivilligt brandkorps opstod i Frankrig og byerne i Tyskland overtog ideen. I 1890 var Sønderjylland tysk og derfor kom der også frivillige brandværn her. Traditionen blev også efter genforeningen i 1920 ført videre i hele det tidligere tyske område op til Kongeåen, det nuværende Sønderjyllands Amt. Der er i hele amtet 73 frivillige brandværn med i alt ca aktive brandmænd. Der var en krise i brandværnet efter genforeningen i Derfor lå brandværnet næsten stille i nogle år, men fra 1921 til midt i 1990´erne har der været god tilslutning. Brandværnet havde i begyndelsen kun en sprøjte der blev trukket af et spand heste. Den kan nu ses på Brandværnsmuseet i Gram. Derefter blev der anskaffet mere og mere avanceret materiel og i dag har vi materiel der nemt opfylder lovgivningens krav.

10 Rinkenæs friv. Brandværn Informationsmøde d. 7. november 2005
Formål : § 1 i vores normallov ( vedtægter ) lyder : Rinkenæs frivillige Brandværn er en forening, hvis aktive medlemmer forpligter sig til at yde hjælp ved brand, forurening, trafikuheld og andre ulykker i henhold til aftale med Gråsten Kommune. Medlemmerne skal gennem uddannelse og øvelser, efter regler fastsat af Beredskabsstyrelsen, tilegne sig de nødvendige færdigheder så arbejdet kan udføres på bedste måde og med mindst mulig risiko for mandskabet. I praksis betyder det at vi har en overenskomst med kommunen, som forpligter os til at varetage brandslukning, redning af tilskadekomne og forureningsbekæmpelse i vort område. Desuden skal vi sørge for at vedligeholde vor uddannelse og vort materiel.

11 Rinkenæs friv. Brandværn Informationsmøde d. 7. november 2005
Biler, materiel og indsatsdragt der skal bruges til øvelser og indsats bliver stillet til rådighed af kommunen, ligesom kommunen også driver brandstationen. Vi søger jævnligt sponsorer for at kunne købe materiel der ikke har den højeste prioritet hos kommunen. Brandværnet modtager et driftstilskud fra kommunen, der sammen med bidrag fra vores mange passive medlemmer udgør det økonomiske grundlag for vores forening. Vi betaler ikke kontingent for at være medlem.

12 Rinkenæs friv. Brandværn Informationsmøde d. 7. november 2005
Bestyrelsen : Kommandoen er brandværnets øverste ledelse og består af 5 mand der skiftevis vælges på de årlige generalforsamlinger. Brandkaptajnen leder brandværnet ved brand og øvelser. Vicekaptajnen er dennes stedfortræder. Kassereren varetager brandværnets økonomi. Sekretæren sørger for at der bliver ført protokol over beslutninger m.m. til vore møder. Kommandomedlem Økonomi : Den store forskel på at være medlem af et sønderjysk frivilligt brandværn og f.eks. at være deltidsansat i et kommunalt brandvæsen er lønnen. Vi udfører alle opgaver uden at få nogen personlig indtægt for det udførte arbejde. Der bliver heller ikke udbetalt tabt arbejdsfortjeneste for evt. udkald i arbejdstiden.

13 Rinkenæs friv. Brandværn Informationsmøde d. 7. november 2005
Tidsforbrug : Der er mange der fejlagtigt tror det at være brandmand kræver meget tid, men døm selv : Beredskabsstyrelsen stiller krav om deltagelse i mindst 12 øvelser om året, for at der er noget at vælge imellem plejer vi at arrangere ca. 17, hver øvelse varer ca timer. Der er normalt uger mellem disse øvelser. Øvelserne er planlagte et helt år forud, der bliver ikke kaldt ud via radio. Et medlem af kommandoen og menige medlemmer skiftes til at planlægge og gennemføre øvelsen. Der kan være et specielt emne til en øvelse, som så skal indgå. Selvfølgelig er de opgaver vi bliver alarmeret til vanskelige at sætte tal på, men i gennemsnit har vi 14 udkald pr. år af ca. 1 timers varighed.

14 Rinkenæs friv. Brandværn Informationsmøde d. 7. november 2005

15 Rinkenæs friv. Brandværn Informationsmøde d. 7. november 2005
 Øvelsesplan Søndag d. 5. juni kl Brandværnsmarch kedeldragt Marchen arrangeres af Toftlund friv. Brandværn, tilmelding senest d på listen Morgenmad på brandstationen kl Tirsdag d. 7. juni kl Øvelse garnitur 2 Øvelsen planlægges af Peter Christensen + Michael Jensen + Torbjørn Jensen Følgende skal indgå: Ansugning fra åbent vand (påhængssprøjte og / el. automobilsprøjte) Mandag d. 20. juni kl Øvelse garnitur 2 Øvelsen planlægges af Ejner Thomsen + Børge Hansen Følgende skal indgå: HT udlægning og eftersøgning i lukkede rum Onsdag d. 6. juli kl Øvelse (pølser bagefter) garnitur 2 Øvelsen planlægges af Jonny Hansen + Andreas Lorenzen Følgende skal indgå: Transportmidler og kørestrøm lekt. 18 Mandag d. 8. august kl Øvelse garnitur 2 Øvelsen planlægges af Torsten Wind + Niels Peter Skødt Følgende skal indgå: Frit valg Mandag d. 22. august kl Øvelse garnitur 2 Øvelsen planlægges af Carl Jørgen Kistrup + Andreas Lorenzen Følgende skal indgå: B – C udlægning Lørdag d. 27. august garnitur 1 m. kasket Sommerfest / udflugt festudvalget arrangerer Indbydelse kommer senere.

16 Rinkenæs friv. Brandværn Informationsmøde d. 7. november 2005
Andre aktiviteter : Der er hvert år en sønderjysk brandværnsmarch. Det er en gåtur på 10 km. i omegnen ved det arrangerende brandværn. Kommunens tre brandværn og beredskab arrangerer på skift nytårsparolen. Det er 1. lørdag i januar. Her fremlægges beretning over det forgangne år i kommunens beredskab. Der uddeles hæderstegn og sidst men ikke mindst serveres der gule ærter med tilbehør. Brandværnet holder hvert år en vinterfest og en sommerfest. Til begge er vore damer inviteret. Sammen med Borger og Familieforeningen og RUIF er vi at finde i Gartnerslugten til sommerens parkkoncerter hvor vi sørger for salg af grillpølser.

17

18 Rinkenæs friv. Brandværn Informationsmøde d. 7. november 2005
Arbejdsopgaver : Vores primære arbejdsopgave er at slukke brande opstået i bygninger eller i det fri. Der kommer efterhånden også udkald til svære færdselsuheld med tilskadekomne personer, hvor vi skal sørge for at yde den førstehjælp vi kan indtil ambulancen kommer frem og undgå at der sker flere uheld, dirigere trafikken m.m. Vi kan også blive kaldt ud til forureningsbekæmpelse på veje og i naturen, dog er det primært Gråsten frivillige Brandværn der tager sig af denne opgave, idet de har en bil specielt opbygget med alt udstyr der er behov for. Video om brandudbredelse

19

20

21 Rinkenæs friv. Brandværn Informationsmøde d. 7. november 2005
Vi kan tilbyde hjælp : Vi har tit besøg af klasser fra skolen, fra børnehaverne og fra spejderne. De små årgange får lov til at se på brandbilerne, sidde i dem og prøve vores brandhjelm og bliver måske kørt tilbage til børnehaven. De større får også lov til at prøve at sprøjte med vandslangerne og slukke små brande. Vi afvikler kurser i elementær brandbekæmpelse på virksomheder og skoler, både her i Rinkenæs og i omegnen.

22

23 Rinkenæs friv. Brandværn Informationsmøde d. 7. november 2005
Vores branddragt…... skal beskytte os mod varmen på et brandsted er orange med reflekser for bedre at blive set er lag stof, yderst et brand -sikkert og kraftigt lag, de øvrige lag er Nomex til isolering og beskyttelse og et lag inderst til svedtransport er delt i bukser og jakke

24 Rinkenæs friv. Brandværn Informationsmøde d. 7. november 2005
Vores branddragt…... Handskerne er fremstillet af specielt varmebestandigt læder med et mellemlag der gør at de er næsten vandtætte og varmeisolerende Støvlerne er godkendt til brandslukning og med stålsnude og stålsål så vi ikke f. eks. får søm op i foden

25 Rinkenæs friv. Brandværn Informationsmøde d. 7. november 2005
Vores branddragt…... Brandhjelmen er godkendt efter nyeste regler. Der er indbygget beskyttelsesglas mod gløder (gennemsigtigt) og en skærm der beskytter os mod strålevarme. Der er indbygget holdere så vores røgdykkermaske kan hægtes direkte på hjelmen

26 Rinkenæs friv. Brandværn Informationsmøde d. 7. november 2005
Optagelse af nye medlemmer : Enhver borger over 18 år der er bosiddende i vort slukningsdistrikt kan søge om optagelse i brandværnet. Det sker ved at kontakte brandkaptajnen og få udleveret et ansøgningsskema. Derefter vil ansøgeren blive optaget på prøve i en periode på op til 6 mdr. hvor han deltager i både øvelser og udkald til brand for forhåbentlig at få lyst til at forsætte i brandværnet. For at kunne blive optaget kræves at en helbredserklæring kan opnås ved egen læge. Vi ser gerne at ansøgeren har kørekort til mindst personbil. Der er ikke krav om aftjent værnepligt, men en funktionsuddannelse fra Beredskabskorpset kan direkte overføres og der er derfor ikke krav om yderligere uddannelse her ved os.

27 Rinkenæs friv. Brandværn Informationsmøde d. 7. november 2005
Uddannelse : Alle nye medlemmer skal gennemgå et 12 timers førstehjælpskursus og bestå et grundkursus på 37 timer. Kurset indeholder bl.a. en gennemgang af de forskellige typer materiel vi har til rådighed, samt anvendelsen af dette. Det efterfølgende kursus (funktionsuddannelsen) tager 148 timer, hvorefter der også skal bestås en prøve. På kurset uddybes stoffet fra grundkurset, og der er flere nye ting herunder en røgdykkeruddannelse. Alle uddannelser er gratis, foregår i fritiden og kurserne afholdes enkelte aftener og hver anden weekend. Grundkurset foregår i marts og april, kun lørdag. Funktionsuddannelsen foregår fra begyndelsen af september til slutningen af november, både lørdag og søndag. Efter bestået funktionsuddannelse skal yderligere et kursus i håndtering af tilskadekomne på 20 timer gennemgås indenfor de næste 2 år. Denne uddannelse er den samme som brandmænd ansat ved Falck eller kommunale brandvæsener i det øvrige land får.

28 Rinkenæs friv. Brandværn Informationsmøde d. 7. november 2005
1. år efter optagelsen : 12 t. førstehjælp 37 t. grundkursus 2.(-3.) år efter optagelsen : 148 t. funktionsuddannelse 4.-5. år efter optagelsen : 20 t. håndtering af tilskadekomne

29 Rinkenæs friv. Brandværn Informationsmøde d. 7. november 2005
Førstehjælp 12 timers grundkursus : Obligatorisk kursus med det formål at kunne give livreddende førstehjælp ved uheld. Hvis du har et kursus i forvejen må det højst være 3 år gammelt! Der bliver derfor tilbudt genopfriskningskurser så førstehjælpsbeviset stadig er gyldigt. Grundkursus 37 timer : Hver anden lørdag kl – og enkelte torsdag aftener. Giver grundlæggende kendskab til det materiel og de pumper, der er på vore køretøjer. Du får også ” det lille røgdykkerbevis ”. Du må kun indsættes til brandslukning udenfor bygninger. Afsluttes med en lille prøve med kryds-af spørgsmål.

30 Rinkenæs friv. Brandværn Informationsmøde d. 7. november 2005
Funktionsuddannelse 148 timer : Hver anden lørdag/søndag fra kl til kl samt enkelte aftener. Du får et større kendskab til alt vort materiel, og lærer at bruge det til mange forskellige opgaver. Du får den komplette røgdykkeruddannelse, så du også må gå ind i bygninger for at eftersøge og slukke. Afsluttes med en praktisk / mundtlig eksamen.

31 Rinkenæs friv. Brandværn Informationsmøde d. 7. november 2005
Håndtering af tilskadekomne 20 timer : Kurset afvikles 5 aftener og en lørdag. Du vil lære mere om førstehjælp og hvordan du skal hjælpe på et skadested. Det afsluttes med en prøve.

32 Rinkenæs friv. Brandværn Informationsmøde d. 7. november 2005
Aktuelle oplysninger om brandværnet kan fås på vores hjemmeside : Siden opdateres løbende.

33 Tak for din interesse for brandværnet

34 Der er nu mulighed for at komme ud at kigge på vores køretøjer


Download ppt "Velkommen til informationsmøde."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google