Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Anatomi & Fysiologi XV Immunsystemet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Anatomi & Fysiologi XV Immunsystemet"— Præsentationens transcript:

1 Anatomi & Fysiologi XV Immunsystemet

2 Anatomi & Fysiologi - Lektion 15
Inflammation Inflammation er en naturlig respons til vævsskader og begynder med bl.a. frigørelse af histamin fra mastcellerne Rubor (Rødme) Calor (Varme) Tumor (Hævelse) Dolor (Smerte) Functia leasa (Hæmmet funktion)

3 Anatomi & Fysiologi - Lektion 15
Immunsystemet Stamcellen - røde knoglemarve (foster) Myeloidstamcellen Røde knoglemarve Blodplader Eosinofil Basofil Neutrofil Monocyt (mastcellen) Lymphoidestamcellen T-celler B-celler

4 Anatomi & Fysiologi - Lektion 15
Immunsystemet – en definition Hvad betyder ordet immunitet? Genkendelse og efterfølgende accept Hvad er immun systemets funktion? At adskille mellem selv og ikke-selv Hvad antyder udtrykket immunsystemet? En ikke-systembegrænset kropsfunktion, som har til opgave at opretholde og promovere funktionelle og strukturelle integritet på alle organisationsniveauer: cellulært, vævsniveau, organniveau og organismen.

5 Anatomi & Fysiologi - Lektion 15
Immunsystemet – en forståelse Immunsystemet kan forstås som en række dynamiske mekanismer, som har til hensigt at promovere organismens fortsæt eksistens At promovere fortsæt eksistens kontra at forsvare eksistensen “The manifestation of health and disease are considered as the aggregate expression of the vital force as it endeavours to maintain the functional integrity of the organism” (Priest, A. W., Priest, L. R. 1983).

6 Anatomi & Fysiologi - Lektion 15
Immunsystemets hierarki (1) Struktur og processor der understøtter kroppens integritet (ikke antigen specifikke – funktion på vævsniveauet) Fysisk integritet f.eks.: Slimhinder – slim og muco-cilliære systemet Hud – hudfloraen og talg sekret Kommensal bakterier Spyt og mavens sekreter Øjenlåg – At blinke og tåreproduktion Inflammation reaktionen Feber

7 Anatomi & Fysiologi - Lektion 15
Immunsystemets hierarki (2) Naturlig immunitet (ikke antigen specifikke, fungerende på vævsniveauet) Neutrofiller Mastceller Monocyter  Makrofager Naturlige ’Killer cells’ – NK celler (udvundet af lymfoid prekursor) Promoverer vævscelle apoptosis Cytokiner frigivet fra mastcellerne Øger indflydelse på neuroendokrinsystemet Initierer inflammationsprocessen Vasodilatation, samt øget lokal kapillære permeabilitet Kemokiner frigivet fra makrofager Tiltrækker celler med kemokinreceptorer - neutrofiller og monocytter Komplement system (ikke-antibody initieret kompliment aktivering) Bidrager til den lokale inflammationsproces Aktiverer lymfocyt aktivitet ( specifikke immunreaktion) Interferon Hæmmer cellulær virus infektion Inflammationsceller

8 Anatomi & Fysiologi - Lektion 15
Naturlig immunitet (ikke antigen specifikke) Activering af: Neutrofiller Monocyter Antigen Macrofager Kemokiner Aktiveret Macrofage Inflammations- respons Cytokiner Proteolytisk reaktion Komplement system Peptider (frigjort ved kaskadereaktionen) Påvirkning af: Specifikke immunrespons (Naturlig og Humoral immunitet) Neuroendokrinsystem: (IL-6, IL-1, TNF-) Makropinocytose Dendritcelle Lymfesystem - - - - - - /

9 Anatomi & Fysiologi - Lektion 15
Immunsystemets hierarki (3) Specifikke immunitet T-celle og B-celle systemer

10 Anatomi & Fysiologi - Lektion 15
Immunsystemets hierarki (4) Cellulær immunitet (antigen specifikke, multi-væv - systemisk niveau) Meget specifikke for intra-cellulær patogener Dendritceller Makropinocytose (ikke-fagocytisk) optagelse af patogener og andre antigener, migration til de regionale lymfeknuder – aktivering af antigen specifikke naive eller (memory) hukomelses T-lymfocytter T-cell klonal ekspansion Aktiveret T-lymfocytter differentierer til effektor celler og, afhængig af celletypen og deres funktion migrerer til kroppens vævsområder hvor de er udviklet til at kunne fungere T-cell apoptose og T-memory cells Selvdestruktion (apoptose) af efektorceller når antigenet er fjernet fra organsimen T-(memory) hukommelsesceller gennemgår ikke apoptose og danner grundlaget for immunsystemets hukommelse

11 Anatomi & Fysiologi - Lektion 15
Mikrobial agent Cellulær immunitet Forsinket cytotoksisk aktivitet (TD) Cytokiner (Produceret af naturlig immunitet respons) Naturlig immunitet Respons Inflydelse på: Humoral immunitet respons neuroendokrinsystemer Dendritceller makropinocytose Aktivering af dendrit aktivitet T-effektor celler Tc/CD8 & TD Produktion af TNF- (fra makrophager) Migration til regionale lymfknuder Membranskade på målceller med antigenet Præsentation Migration til infektionsområdet (Tc) T-effektor celler Klonal ekpansion Aktivering af naive & memory T-lymfocytes Aktivering af makrophager (Th1/CD4) Regulering ag humoral immunitet (Ts & Th2/CD4) Produktion af TNF- Lymfesystemet - - - - - - /

12 Anatomi & Fysiologi - Lektion 15
Cellulær immunitet

13 Anatomi & Fysiologi - Lektion 15
Immunsystemets hierarki (5) Humoral immunitet (adaptive immunrespons) B-cellesystemet Specifikke funktion på multi-væv og cellulær niveau B-celle formering til plasmaceller og antistofproduktion Formering af B-celler til plasmaceller sker under indflydelse af: Th celler - stimulerer formering Ts celler – hæmmer formering Bestemt typer plasmaceller producerer forskellige typer antistoffer (ca. 2000/s)! B-celle apoptose og B-memory (hukommelses) celle dannelse Selvdestruktion (apoptose) af plasmaceller når antigenet er fjernet fra organsimen B-(memory) hukommelsesceller gennemgår ikke apoptose og danner grundlaget for immunsystemets humoral hukommelse

14 Anatomi & Fysiologi - Lektion 15
Mikrobial agent Humoral immunitet (adaptive immunrespons) B-cellesystemet Cytokines (Produceret af naturlig immunitet respons) Immunoglobulin (antistoffer) produktion IgG Findes I de fleste væv Fremmer fagocytose, hæmmer mikroorganismens aktivitet og aktivere komplement aktivitet IgA Findes primært I slimsekret. Neutraliserer toksiner og vira. Promoverer agglutination IgM Findes I de fleste vævsvæsker. I den primære respons hæmmer den patogen mobilitet. Promoverer agglutination og lysis og aktivere IgD Findes I kredsløbet og forhindrer immunologisk tolerance IgE Fundet i serum, især aktiv ved parasit infektion Naturlig immunitet Response Aktivering af dendrit aktivitet Dendritceller makropinocytose TNF- (Produceret af naturlig immunitet respons) IL-1 (Produceret af naturlig immunitets respons) Migration to regionale lymfeknuder Th2/CD4 (+ve effekt) Ts (-ve effekt) Presæntation Plasma- celler Formering & Differentiiering Aktivering af naive & memory B-celler Produktion of immunoglobuliner (antistoffer) til kredsløbet Lymfesystemet - - - - - /

15 Anatomi & Fysiologi - Lektion 15
Immunsystemets hierarki (6) Antistoffer

16 Anatomi & Fysiologi - Lektion 15
Immunerespons til infektion (1) Innate Immunity (0-4 hours) Ikke-specifikke immuncelle genkendelse Fjernelse af antigenet Infektion Tidlig cellulærimmunitet (hukommelsesrespons) (4-96 hours) Genkendelse & aktivering af effektorceller Fjernelse af antigenet Infektion Rekrutering of effektorceller Humoral immunitet (>96 hours) Antigen til lymfesystemet Genkendelse af naïve B & T cells Klonal ekspansion of effettorceller Fjernelse antigenet Infektion 0 h. 2 h. 4 h. 96 h. > 96 h. - - - /

17 Anatomi & Fysiologi - Lektion 15
Immunerespons til infektion Reaktionstid ved anden eksopnering til en patogen

18 Anatomi & Fysiologi - Lektion 15
Akut immunrespons (akut inflammation) Akutrespons til vævsskæde – ingen infektion (Immunaktivity?) Akutrespons til infektion Immunaktivity i kroniske tilstande Kompromitteret immunrespons resultere i in kroniske tilstande. Kan resulterer i kroniske væve og organ respons karakteriseret ved vævs- strukturændringer – tilstande som ikke kom til resolution Autoimmuntilstande Primær autoimmunrespons Kronisk fase ved autoimmuntilstande Allergiske tilstande Hypersensitivitets reaktioner Malignancies Immundysfunktion - maligne tilstande Primær og sekundære neoplastiske tilstande

19 Anatomi & Fysiologi - Lektion 15
Psykoneuroimmunologi The Higher Cognative Centre thoughts Stressors Stress Limbisksystem Emotionscenter - følelser Thalamus/ Hypothalamus -ve FB Promoverer CRH frigørelse Passive Stress Udmættelsesfasen Neuropeptider Mulig kommunikationsvej mellem CNS og immun- systemet Aktiv stress Alarm Reaktion -ve FB Hypofysen +ve CRH Autonom NS Kortisol ACTH Cytokiner (Interleukiner) (Især: IL-6, IL-1 & TNF -) Adrenal Cortex Fysiologisk systemer/ organer Adrenal Medulla Kortisol Kortisol Adrenalin/ Noradrenalin -ve -ve Kortisol -ve -ve +ve -ve Neutrofiller Monocyter Macrophager Basophiller Lymfocytter (T & B) Interferon NK Celler Histamin Virus & Bakterie

20 Anatomi & Fysiologi - Lektion 15
References Berne, R. M., Levy, M. N Physiology Fourth Edition. St. Louis. Mosby Bowry, T. R Immunology Simplified Second Edition. Oxford. Oxford Medical Publications. Janeway, C. A., (ed.) Immunology, The Immune System in Health and Disease. Edinburgh. Churchill Livingstone. Priest, A. W., Priest, L. R Herbal Medication, A Clinical and Dispensary Handbook. Essex: C. W. Daniel Co. Ltd. Watkins, A., (ed.) Mind-body Medicine: A Clinicians Guide to Psychoneuroimmunology. London: Churchill Livingstone.


Download ppt "Anatomi & Fysiologi XV Immunsystemet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google