Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Ny dual-use forordning ERFA-møde 10. september 2008 Kt. chef Stig Uffe Pedersen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Ny dual-use forordning ERFA-møde 10. september 2008 Kt. chef Stig Uffe Pedersen."— Præsentationens transcript:

1 1 Ny dual-use forordning ERFA-møde 10. september 2008 Kt. chef Stig Uffe Pedersen

2 2 Baggrund  Trusselsbilledet efter 11. september 2001  DER (2003): Anbefalinger mod spredning af masseødelæggelsesvåben: peer-review proces og generel opdatering af eksportkontrol  FN Sikkerhedsrådsresolution 1540 (2004):  Forpligter FN-stater til at indføre eksportkontrol, herunder:  Kontrol med transit  Kontrol med mæglervirksomhed (brokering)

3 3 Ny EU-forordning: Processen  18. december 2006: Forslag fra EU-Kommissionen om ny dual-use forordning  2007 - 2008: Forslaget drøftet i EU-rådsarbejdsgruppen  2. halvår 2008: FR formandskabs intention at afslutte forhandlingerne

4 4 Indhold i forslaget  Kontrol med mæglervirksomhed  Kontrol med transit  Strafferetlige sanktioner  Visse forenklinger (EU001 og bilag IV)

5 5 Kontrol med mæglervirksomhed (brokering)  Formål: Kontrollere mæglervirksomhed i forbindelse med handel ml. to tredjelande. Skal vedrøre dual-use produkter, der er eller kan være bestemt til WMD-anvendelse.  Hvad forstås ved mæglervirksomhed:  Formidling af handler mellem to tredjelande eller direkte køb, salg eller levering af produkter fra et tredjeland til et andet tredjeland.  Følgende områder undtages: transport, finansielle ydelser, forsikring og reklamevirksomhed.

6 6 Kontrol med mæglervirksomhed - fortsat Indhold: 1) Mægler skal søge om tilladelse, hvis myndighederne har oplyst, at de listede produkter er eller kan være bestemt til WMD-anvendelse. 2) Mægler skal rette henvendelse til myndighederne, hvis han har kendskab til, at de listede produkter er eller kan være bestemt til WMD-anvendelse.  Procedure  Følger den sædvanlige ansøgningsprocedure.  Dog nyt tillempet ansøgningsskema.

7 7 Kontrol med mæglervirksomhed - fortsat Eksempel – hvis mægler har kendskab til:  En handelsvirksomhed i DK kontaktes af iransk køber, der ønsker at købe kontrolleret dual-use produkt fra russisk sælger.  Mægler har kendskab til, at produktet er eller kan være bestemt til WMD-anvendelse.  Mægler henvender sig til EBST, der foretager et slutbrugertjek hos efterretningstjenesterne.  Hvis rødt lys (kritiske oplysninger): EBST påbyder mægler at søge om tilladelse.  Hvis grønt lys – mægler kan formidle kontakten uden tilladelse.

8 8 Kontrol med transit  Formål: Kontrollere transit af dual-use produkter, hvis efterretningskilder viser, at produkterne har eller kan have WMD-anvendelse.  Hvad menes med transit: Produkter med dobbelt anvendelse, der indføres i og passerer gennem EU´s toldområde med et bestemmelsessted uden for EU.

9 9 Kontrol med transit, fortsat  Indhold:  Myndighederne kan forbyde transit af listet 3. lands produkt (kontrollisten).  For at afgøre om et produkt skal forbydes, kan myndighederne - i enkelte tilfælde - kræve nærmere oplysninger om transitten. På baggrund af oplysningerne kan myndighederne enten forbyde transitten eller give tilladelse til transit.

10 10 Kontrol med transit, fortsat  Eksempel på forbud:  Containertransport fra Rusland til Algeriet, der omlastes i Århus Havn.  Efterretningstjenesterne får konkrete oplysninger om, at containeren indeholder et kontrolleret dual-use produkt, som er bestemt til WMD-anvendelse.  Efterretningstjenesterne orienterer straks SKAT, som tilbageholder containeren.  Afhængigt af efterretningsoplysningerne kan der udstedes et forbud eller stilles krav om, at der skal søges tilladelse hos EBST.  EU-Kommissionen og øvrige medlemsstater informeres om forbud.


Download ppt "1 Ny dual-use forordning ERFA-møde 10. september 2008 Kt. chef Stig Uffe Pedersen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google