Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Knowledge Management E-BUSS Session 5 & 6, - 7. Marts 2006 v. Morten Thanning Vendelø

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Knowledge Management E-BUSS Session 5 & 6, - 7. Marts 2006 v. Morten Thanning Vendelø"— Præsentationens transcript:

1 Knowledge Management E-BUSS Session 5 & 6, - 7. Marts 2006 v. Morten Thanning Vendelø mtv@cbs.dk

2 Dagens Agenda - Introduktion til Economics of Knowledge - Economics of Knowledge Creation - Economics of Knowledge Reuse - The HeidelbergerCement Case - Praktiske forhold, f.eks. Eksamen - Næste Session

3 Introduktion til Economics of Knowledge (1) Organizational Economics i fokus: - motivering og koordinering af menneskelige ak- tiviteter - effektivitet i form af maksimering af overskud fra produktive aktiviteter - omk. og gevinster påvirkes af incitamenter, ejendomsret, spredning og behandling af inf.

4 Introduktion til Economics of Knowledge (2) Belyses med udgangspunkt i: - Agent teori - Transaktionsomkostningsøkonomi - Indsigt i ejendomsret - Team teori - Komplementariteter

5 Introduktion til Economics of Knowledge (3) Et vidensperspektiv med fokus på: - Spørgsmål om koordination og incitamenter, som opstår i forbindelse med skabelse, deling og udnyttelse af viden - Alternative organisatoriske arrangementer og deres konsekvenser for værdiskabelse, samt hvorledes forskellige variable kan anvendes

6 Introduktion til Economics of Knowledge (4) Motivering af menneskelige aktiviteter: - forskellige aktører har ofte forskellige interes- ser, giver anledning til f.eks. opportunisme - den interne organisering kan bruges til at høj- ne omkostningerne for aktører der forfølger egne interesse til skade for organisationen f.eks. uvilje mod deling af viden skabt i organisationen

7 Introduktion til Economics of Knowledge (5) Asymmetrisk viden og information (a): - P.g.a. ufuldstændig viden kan aktører ikke finde viden eller finde ud af hvem der har brug for den - Aktører kan altså ikke træffe optimale valg, alter- nativet er derfor at indsamle og distribuere viden til de aktører der kan anvende den profitabelt

8 Introduktion til Economics of Knowledge (6) Asymmetrisk viden og information (b): - Indsamling og distribution af viden giver måske større omkostninger - Omkostninger til transformering / kodning af viden, eller omkostninger fordi modtagerne ikke kan absorbere og anvende den fordelte viden

9 Introduktion til Economics of Knowledge (7) Koordination af komplementære handlinger: - Påfører organisationen omkostninger fordi kom- plementære handlinger skaber behov for koordi- nation og kommunikation I en verden uden friktion findes disse problemer ikke, men der findes ikke verdener uden friktion

10 Economics of Knowledge Creation (1) Typiske problemstillinger: - Hvordan kan organisationer tilskynde medar- bejderne til at skabe virksomhedsspecifik viden, når det er risikabelt for dem? - Hvilke problemer giver skabelse af viden i teams? - Fremmer eller hæmmer individuelle incitamenter skabelse af viden i teams?

11 Economics of Knowledge Creation (2) Gevinst af medarbejdernes viden afhænger af: - Om viden er generel eller virksomhedsspecifik - Løsningen på handlingskonflikter i virksomheden - Transaktionsomkostninger på arbejdsmarkedet

12 Economics of Knowledge Creation (3) Generel viden: - Forøger medarbejderens generelle værdi - Svækker virksomhedens forhandlingsposition efter at viden er erhvervet

13 Economics of Knowledge Creation (4) Virksomhedsspecifik viden: - Forringer medarbejderens værdi udenfor virk- somheden - Medarbejderen kan tilskyndes til at skabe denne viden, hvis virksomheden ikke er opportunistisk - Fremmes også med; high-powered incitamenter, forfremmelsesregler og adgang til kritiske ress.

14 Economics of Knowledge Creation (5) Viden i teams: - Hvem skal belønnes? - Hvem skal evaluere medlemmerne af et team? - Hvordan skal performance måles i teamet? Overnstående giver problemer med free-riders, in- dividuel/kollektiv belønning, udsmidningsregler.

15 Economics of Knowledge Creation (6) Usikkerhed i team-arbejdet: - Hvis det ønskede resultat ikke kan specificeres på forhånd, er det svært at definere kriterier for performance. - Problemet kan løses med enten klan-kontrol eller en kombination af individuelle og kollektive incita- menter, samt udsmidningsregler

16 Economics of Knowledge Reuse (1) Problemer i vidensdelingsprojekter: - Unyttige IT-investeringer - Værdiløse bottom-up initiativet - Dysfunktionelle incitamentsystemer - Centers of Excellence

17 Economics of Knowledge Reuse (2) Strategisk Alignment: - Muligheden for komplementaritet - Sammenhæng med virksomhedens aktiviteter

18 Economics of Knowledge Reuse (3) Valg for design af vidensledelsessystemer (1): - Personificering eller Kodificering? - Central eller decentral skabelse af viden? - udnyttelse eller udforskning af viden? - hvilken betydning har denne viden?

19 Economics of Knowledge Reuse (4) Valg for design af vidensledelsessystemer (2): - Incitamenter for vidensdeling? - hvor nemt kan vidensdeling måles? - hvilke umiddelbare incitamenter findes? - hvilken videnskultur findes?

20 Economics of Knowledge Reuse (5) Valg for design af vidensledelsessystemer (2): - Brug af ICT til støtte for vidensarbejdet? - hvilke type systemer? - Integration af videnssystemets elementer

21 The HeidelbergerCement Case (1) Med udgangspunkt i økonomisk teori: a) Hvilke potentielle problemer kan identificeres for organisatorisk implementering KM-model i Heidelberger Cement? b) Kategoriser de identificerede problemer i forhold til økonomisk teori

22 The HeidelbergerCement Case (2) c) Hvilke mulige løsninger findes der til de enkelte identificerede problemer? b) Hvilken løsning bør vælges for de enkelte problemer, og hvorfor?

23 Næste session Fokus på: - Strategier for vidensledelse


Download ppt "Knowledge Management E-BUSS Session 5 & 6, - 7. Marts 2006 v. Morten Thanning Vendelø"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google