Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad er specialpædagogiske kompetencer?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad er specialpædagogiske kompetencer?"— Præsentationens transcript:

1 Hvad er specialpædagogiske kompetencer?
Janne Hedegaard Hansen Lektor, Ph.d. Institut for Læring, DPU, Aarhus Universitet

2 Relationsbaseret Situationsbetinget Kontekstafhængig

3 Individuelle forhold:
Læse-skrive vanskeligheder Generelle indlæringsvanskeligheder Udviklingsforstyrrelser Tale- og sprogvanskeligheder Psykiske vanskeligheder Hørevanskeligheder Synsvanskeligheder Specifikke indlæringsvanskeligheder Bevægelsesvanskeligheder Sociale vanskeligheder Andet Uoplyst Deloitte 2010

4 Hvilke kompetencer og hvilke former for viden skal være til stede, hvis den specialpædagogiske opgave skal løses i almenskolen?

5 1. Forskydning af specialpædagogiske kompetencer fra specialområdet til almenområdet 2. Udvikling af ny viden og nye kompetencer i almenområdet

6 Komplikationer: 1. Ny kontekst Transfer af viden og kompetencer 2.
Afværgemekanismer: prioriterings – rationerings og overvæltningsmekanismer

7 Relationsbaseret: Forholdet mellem den enkelte elev og elevens omverden

8 At have en vanskelighed fører ikke nødvendigvis til, at man er i en vanskelig læringssituation
Det afhænger af den betydning, som elevens vanskeligheder tillægges og håndteres af læreren Hvordan fremmer eller hæmmer lærerens måde at tillægge elevens vanskeligheder betydning på, elevens læring?

9 Situationsbetinget: Forholdet mellem elevens forudsætninger for læring og læringssituationen Hvordan hæmmer eller fremmer specifikke læringssituationer elevens læring

10 Kontekstafhængig: Forholdet mellem eleven og rammerne for undervisningen Hvordan fremmer eller hæmmer konteksten elevens læring?

11 Hvilke pædagogiske og didaktiske kompetencer kalder lærerens måde at tillægge eleven og hans vanskeligheder betydning på i specifikke læringssituationer og kontekster?

12 Svaret ligger i nuet – i det konkrete møde, den konkrete situation og den givne kontekst

13 Et lærerperspektiv: Specifik viden om elevens vanskeligheder
Kendskab til elevens situation og behov – generelt og specifikt Forståelse for hvordan eleven er elev Kendskab til undervisningsmateriale, it-udstyr, it-programmer, m.m. Indsigt i forholdet mellem elev og omverden Viden om betydningen af egen praksis for elevens læring

14 Et elevperspektiv: Flere og andre materialer
Andre måder at organisere undervisningen på Andre formidlingsformer Mere støtte og opmærksomhed Tættere kontakt til eleven Mere tid Mere ro Mindre hold Øget social læring

15 Generelle kompetencer
Refleksiv kompetence Analytisk kompetence Kompetencen til at omstille sig Kompetencen til at lade sig udfordre

16 Specifikke kompetencer
Kompetencen til at håndtere en høj grad af kompleksitet Kompetencen til at håndtere og kombinere forskellige vidensformer Kompetencen til at arbejde med individuelle undervisningsplaner i et læringsfællesskab


Download ppt "Hvad er specialpædagogiske kompetencer?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google