Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fakta om unge Alle skal have en uddannelse 96% starter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fakta om unge Alle skal have en uddannelse 96% starter"— Præsentationens transcript:

1

2 Fakta om unge Alle skal have en uddannelse 96% starter
85% i gang efter 2 år Regeringens målsætning: 95% Vi har en fælles opgave i at få den unge videre så godt som muligt. Det sker bedst ved samarbejde og en positiv tilgang til tingene.

3

4 8. Klasse - Vejledningsaktiviteter
Uddannelsesplan påbegyndes på Introduktionskursus uge 9, 10 og (3+2 dage) se mulighederne på: I slutningen af skoleåret vælges brobygning i 9. klasse hvis det er et ønske. Individuelle og/eller gruppesamtaler. Fokus på de frafaldstruede. UEA undervisning - virksomhedsbesøg Uddannelsesbogen er vejleders ansvar, men man er nødt til at låne eleverne, så et samarbejde med klasselæreren. Hjælp til de svage. Introkursus. Vejleder orienterer på klassen- herefter individuelle samtaler. Pc’er til rådighed for begge Orientering igen i slutningen af 8. kl. vedr. brobygning. Afhængig af skolens indstilling. Skal alle afsted eller kun de, der har behov. Meget forskelligt, hvad skolerne har vallgt. Samtaler. Låne eleverne – kan være fra alle lektioner. Samarbejde med skolen

5 Vigtigt, at forældrene viser interesse, spørger ind til og diskuterer
Vigtigt, at forældrene viser interesse, spørger ind til og diskuterer. Evt. hjælper med forslag til praktikken. Måske kender man nogen. Ved de unde ikke, hvad de vil, er det vigtigt at få en god oplevelse og et indblik i forskellige job/uddannelser, samt et indblik i, hvordan en arbejdsplads fungerer. Hvilke kompetencer kræves der af medarbejderne ud over uddannelsen?

6 Vejledningsaktiviteter i 9. klasse 2009-10
Uddannelsesplanen fortsættes Samtaler efter behov Erhvervspraktik (individuelt og forskelligt på skolerne. Før og efterbehandling påkrævet, samt besøg af lærer på praktikstedet. (En UEA aktivitet) Specialpraktik (politi, sygehus, militær, Skive Folkeblad m.m.) Brobygning 9. kl. uge 39 og 40 Tilmelding ( ) inden 15. marts Uddannelsesaften den xx. november. Åbent hus på ungdomsuddannelserne i januar (se bag på hæftet: Ungdomsuddannelser 2010) Oplæg til praktik, årsplan, uddannelsesplan fortsættes hvis opstart i 8. og nuværende 9. kl. påbegynder i år. udlevering af udd. Praktikhæfter- herunder gennemgang af mulighederne Udd. På nettet. Påbegyndes – redigeres løbende. Den færdige plan skal sendes med tilmeldingerne til ungdomsudd. + efterskoler De problematiske får flere samtaler – kommer ofte selv. Vigtigt at eleverne selv finder praktikpladser – gerne med hjælp og ideer fra vejl. Og lærere.Oplæg fælles, hvis alle eller mange skal afsted. 4. Praktik i nærområdet, men også længere væk. Styr på transporttilskud. Nogle elever har evt. brug for flere praktikker eller en specialpraktik ligger i en anden periode. Specialpraktik: sygehus, politi og militær. 5 ugers deadline før praktikken 5. Se hæfte. Der kan også forekomme andre uger, hvis eleven vælger brobygning i Herning 6: Praktikken kan evalueres på forskellige måder: Rapporter, foredrag, osv. 7. Tilmelding til ungdomsudd. M.m. herom senere. Frist er 15. marts men eleverne skal aflevere før, da skemaerne skal underskrives af både vejleder og skole. Skolen sender. 8. Uddannelsesaften. Skolerne indbyder – klasselærere forventes at være til stede. Vejledere og unge fra ungdomsudd. Fortæller. SE program:

7 Træt af skolen? Alternative muligheder for elever med særlige behov
§9.4: Skolens leder og vejleder kan tilbyde elever i 8. – 9. kl. undervisningsforløb i en periode, hvor praktisk og teoretisk indhold kombineres. § : Særlige tilrettelagte forløb, med hel eller delvis opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig beskæftigelse Specielle brobygningsforløb kan arrangeres. Skolen er kontaktled, da det indgår som en del af undervisningen Se hæftet – evt case, hvis der er tid.

8 Et 10. skoleår - TI’eren i Skive - Andre specielle muligheder - Efterskole

9 Valg af uddannelse efter 9. eller 10. kl.
En erhvervsuddannelse En blanding af skole og praktik Tager fra ca 2 – 5 år Når man er færdig er man udlært Man får løn i praktikken Man kan læse videre En studentereksamen Man går i skole i 3 år Efter eksamen læser man videre på f.eks. Seminarier, universiteter, Handelshøjskoler og meget mere Man får ikke løn men SU når man er 18 eller Der findes muligheder for kombinationsuddannelser. F.eks. EUD + HTX = 5 1/2 år

10 Kig i hæftet UNGDOMSUDDANNELSER 2010
Hæftet udleveres til alle elever i 8. – 10. klasse! Vi har en fælles opgave i at få den unge videre så godt som muligt. Det sker bedst ved samarbejde og en positiv tilgang til tingene.

11 Vejlederrollen i 9. klasse
Personlige samtaler med eleverne - uddannelsesplan Hjælp til yderligere ønsker vedr. brobygning Til rådighed for yderligere samtaler med elever og forældre Uddannelsesaften. Uddele brochurer m.m. Hjælp og ideer til UEA undervisningen (ellers skolens opgave)

12 Forældreopgaver i 9. klasse:
klasse – Drøfte med den unge: Valg af brobygning Praktik Valg af 10.klasse/efterskole/ungdomsuddannelse Skrive i uddannelsesplanen 9. klasse - Underskrive: Praktikblanket (Hvis eleven skal i praktik) Uddannelsesplan ( eller en fuldmagt) Fuldmagt i forbindelse med Vigtigt, at forældrene viser interesse, spørger ind til og diskuterer. Evt. hjælper med forslag til praktikken. Måske kender man nogen. Ved de unde ikke, hvad de vil, er det vigtigt at få en god oplevelse og et indblik i forskellige job/uddannelser, samt et indblik i, hvordan en arbejdsplads fungerer. Hvilke kompetencer kræves der af medarbejderne ud over uddannelsen?

13 Vigtige adresser www.ug.dk www.uuskive.dk www.uddannelsesbog.net
Vigtigt, at forældrene viser interesse, spørger ind til og diskuterer. Evt. hjælper med forslag til praktikken. Måske kender man nogen. Ved de unde ikke, hvad de vil, er det vigtigt at få en god oplevelse og et indblik i forskellige job/uddannelser, samt et indblik i, hvordan en arbejdsplads fungerer. Hvilke kompetencer kræves der af medarbejderne ud over uddannelsen?


Download ppt "Fakta om unge Alle skal have en uddannelse 96% starter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google