Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Vestre Skole

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Vestre Skole"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Vestre Skole

2 Præsentation ! Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen.

3 Aftenens program Fra skolens Visions- og Værdiplan v. Alice
Særlige kendetegn ved Vestre Skole v. Alice og Peter Vestre Skole set fra elevside v. elever Samarbejdet mellem Åløkkeskolen og Vestre Skole v. Peter og Alice Pædagogiske satsningsområder på Vestre Skole v. Alice Rundvisning Spørgsmål

4 Visions – og Værdiplan Vestre Skole er skolen, hvor alle børn og ansatte trives, og hvor alle udvikler sig På Vestre Skole skaber vi rammerne for et godt skoleliv På Vestre Skole skaber vi det bedste arbejdsmiljø for elever og ansatte På Vestre Skole skaber vi mulighed for at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at alle opnår indsigt i egne muligheder og dermed opnår mulighed for at tage stilling og handle Grundlaget for Vestre Skole er et godt samarbejde mellem børn, forældre og ansatte

5 Kendetegn ved Vestre Skole
Mangfoldighed Ca. 460 elever, ca. 30 lærere og 8 pædagoger Byskole med landsbylignende træk, alle kender alle Nyrenoveret skole fra 2007, arkitekturens pris i 2007 Fremtidens legeplads i 2008, Legegade i 2010 Pædagogisk – fokus på Cooperative Learning Interaktive tavler i alle klasselokaler fra 2011 Max-musik fra august 2011. Tryghed – Tillid – Morgensamlinger Flexuger Sundhedspolitik AKT- arbejde, sociale træningsuger 0. – 1., klassetrin Traditioner Samarbejde mellem Vestre Skole og Åløkkeskolen på alle klassetrin

6 Kendetegn ved Vestre Skole
Personlig og social udvikling Klassesamarbejde / lærersamarbejde Social træningsuge – samarbejde Skolefaglig udvikling – den enkelte /differentiering Brug af bymiljøet Idrætsfaciliteter Flexuger Valgfagssamarbejde på tværs af skoler

7 Skoleårets traditioner
Morgenkaffe – 1. skolefredag for alle elever, forældre og ansatte Motionsløb / motionsdag, idrætsdag for 7. – 9. kl. Skolens fødselsdag 116 år i 2013 Julemarked – sidste lørdag i november Fælles fastelavnsfest efter aftale i indskolingen Skoleudflugt for alle skolens elever i juni måned

8 Samarbejde mellem Vestre Skole og Åløkkeskolen.
Fælles ledelse - fælles er SFO-leder, serviceleder og skoleleder Samarbejde om pædagogisk udvikling – ”Den sammenhængende skoledag” Konkret samarbejde mellem klassetrinnene 0. – 6. kl. Hjemkundskab på Vestre Skole 6. klassetrin har særlig opmærksomhed, teaterstykke på begge skoler, fællesaktiviteter på begge skoler for alle elever og i dette skoleår år uge 37 0g 38

9 Planer for 7. klassetrin Sammenrystningstur
Timefordelingsplan - Vejledende timetal - skema Tysk Trafikforhold – ændring af mødetid kl. 8.00 Godmorgen til alle – voksen foran skolen – for at hjælpe tilrette i morgentrafikken kl. 7.50, 10 min. før elevers mødetid Parallellægning af flere af klassetrinnets lektioner, når det er muligt Fællesaktiviteter Konfirmationsforberedelse torsdag morgen i 1. – 2. lek.

10 Klassedannelsen Klasselærere fra 6. klassetrin på de to skoler er aktive i og medansvarlige for fordelingen af eleverne. Elevernes sociale, personlige og faglige kompetencer fordeles så ligeligt som muligt, ud fra klasselærernes nære kendskab til hver enkelt elev. Drenge og piger fordeles så ligeligt som muligt. Eleverne fra de to skoler blandes så ligeligt, som det er muligt i de nye klasser. Eleverne fordeles, så der dannes velfungerende klasser på 22 – 26 elever.

11 Skoleåret 14/15 7. 8. 9. Timefordelingsplan Skoleåret 15/16
Skoleåret 14/15  Skoleåret 15/16  Skoleåret 16/17 Fag Klassetrin: 7. 8. 9. Humanistiske fag Dansk 5,25 Engelsk 2,25 Tysk Historie 1,5 Kristendom 0,75 Samfundsfag Naturfag Matematik 3,75 Natur/teknik Geografi Biologi Fysik/kemi Praktisk-musiske Idræt/svømning 2 fag Musik Billedkunst Håndarbejde Sløjd Hjemkundskab Valgfag  1,5 Understøttende uv., lektiehjælp, klassens tid, pauser og evt. bevægelse – hver dag 45 min. 11 11,75 35

12 FO-lov fra 1/ En længere og mere varieret skoledag 35 ugentlige timer Lektiehjælp og faglig fordybelse, der afsættes 2 timer ugentligt til lektiehjælp egl. frivilligt frem til næste valg Indførelse af obligatorisk valgfag fra 7. klassetrin 45 min. bevægelse hver dag, FSA i idræt Understøttende undervisning skal støtte og supplere undervisningen i fagene Fællesmål forenkles og præciseres - d. 1. april Elevplanen videreudvikles Samarbejde udvikles med nærliggende klubber, institutioner Nationale mål om trivsel, som måles årligt

13 Pædagogiske satsningsområder
C00perative Learning (CL) Undervisning med samarbejdsstrukturer Fire grundprincipper: Samtidig interaktion Positiv indbyrdes afhængighed Individuel ansvarlighed Lige deltagelse Kaldet SPIL-principper

14 Cooperative Learning fortsat
6 nøgler i Cooperative Learning + stillesignal: SPIL – principper Sociale færdigheder: Classbuilding og Teambuilding Management Viljen til samarbejde Teams Strukturer + indhold = aktivitet 6 læreprocesdomæner: Teambuilding Classbuilding Viden og færdigheder Tænkefærdigheder Vidensdeling Kommunikative færdigheder

15 Pædagogiske satsningsområder
Max-musik: Samarbejdspartnere: University College Lillebælt –læreruddannelsen i Odense Det Fynske Musikkonservatorium incl. Skuespilleruddannelsen Odense Musikskole Odense Symfoniorkester Disse institutioner indgår på forskellig måde indgå i projektet. 3 dage om ugen med musik Musik som valgfag på 8. og 9. kl.

16 Rundvisning med Peter og elever fra 9. kl.
Bla.: Skolens læringscenter Ungemiljø Fysik/Kemi Hjemkundskab Gymnastiksal Andet - spørgsmål under rundvisningen

17 Spørgsmål før rundvisning

18 Farvel og på gensyn


Download ppt "Velkommen til Vestre Skole"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google