Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Folkeskolereformen - et overblik. Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Folkeskolereformen - et overblik. Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal."— Præsentationens transcript:

1 Folkeskolereformen - et overblik

2 Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Vision for GK Børn og unge lærer uden grænser – de udnytter og udvikler deres ressourcer og potentialer maksimalt Voksne indretter strukturer og organisation, så de til enhver tid fremmer børns læring

3 3 overordnede indsatsområder En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenklinger

4 Ny tid til understøttende undervisning. Mere idræt, motion og bevægelse svarende til 45 minutter i gennemsnit om dagen. Pædagoger og andre medarbejdere med relevante kompetencer vil kunne varetage den understøttende undervisning. I indskolingen vil pædagoger også kunne varetage afgrænsede undervisningsopgaver. Trin 1 – fra august 14 (2)

5 En række regelforenklinger, der skal øge kommunernes og skolernes frihed og fleksibilitet. For eksempel lempelse af holddannelsesreglerne, enklere timestyringsmodel, præcisering af Fælles Mål med videre. Mål om fuld kompetencedækning i 2020: Samtlige lærere skal i 2020 have undervisningskompetence (svarende til linjefag) i de fag, de underviser i. Trin 1 – fra august 14 (3)

6 En skoleuge på: 30 timer fra børnehaveklassen til 3. klasse 33 timer i 4.-6. klasse 35 timer i 7.-9. klasse. Faglig fordybelse og lektiehjælp obligatorisk i skoletiden Trin 2 – efter næste folketingsvalg

7 Nye elementer Lektiecafé Mere matematik Engelsk fra 1. klasse – tysk/fransk fra 5. klasse Understøttende undervisning Åben skole – entreprenørskab Valgfag fra 7. årgang Håndværk og design, madkundskab Partnerskaber – Ungdomsskolen og kunst-, kultur - og musikskolen 9. klasses prøver og idræt som prøvefag skolebestyrelsen kan give to pladser til erhvervsliv, ungdomsuddannelser etc.

8 Baggrund: Ordrup Skole Faglighed og Fællesskab Bedst for børnene, en attraktiv arbejdsplads Ordrup Skoles læringsgrundlag 2013 Relationspsykologi – ICDP/Tønnesvang Det er i relationen læring sker. Synlig læring - Tankesættet Det er kvaliteten af det pædagogiske arbejde, der gør hele forskellen.

9 Pointer i planlægningen: Mødestruktur om det nære. Højeste prioritet - Trio, duo, årgangsfagteam, afdelingsfagteam. Lavere prioritet – Årgangsteam, Afdelings- og sporteam Triodage, duodage, tværfaglige dage. Jule- og sommerafslutning, motionsdag korte dage. Parallellægning. 4 – 5 uddannelsesdage + 5 studiedage En pulje timer til forberedelse, særligt opståede udfordringer etc. Ferier fastholdes – efterårsferie, juleferie, vinterferie, påskeferie, Kr. Himmelfart

10 30 MIN 75 MIN+10MIN 30 MIN+30MIN 75MIN+5MIN 60MIN 07:00 08:00 08:30 11:20 12:20 14:00 14:36 - 15:00 16:00 17:00 BASISTID FAGBLOK M&M FAGBLOK STUDIETID Elevernes dage 187 dage FAGBLOK

11 07:00 08:00 08:30 11:20 12:20 14:00 15:00 16:00 17:00 Elevernes dage 15 dage 08:00 – 13:00 14:30 15:00 08:00 – 11:20 08:00 – 12:30 12 dage Tværfagl.dage, camps, fagfaglig e dage… Alle 2 dage Jul/som mer Alle 1 dag: Motions dag Alle Valgfag 12:30 – 15:00

12 Hvordan ser skolen ud i fremtiden?

13 Forældremøder: Tematiseres. Samarbejde KF og lærere Forældresamtaler: Indskoling: Trioen, torsdage 15 – 17 X4X2 Dynamisk efter behov. Udskoling: Alle, torsdage 15-17 X 4X 2 Dynamisk efter behov


Download ppt "Folkeskolereformen - et overblik. Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google