Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Executive Advisor Danfoss A/S

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Executive Advisor Danfoss A/S"— Præsentationens transcript:

1 Executive Advisor Danfoss A/S
Formand Hans Kirk, Executive Advisor Danfoss A/S 28. April 2010

2 Oplæg for Region Sønderjylland-Schleswig ved
Regionalforsamlingsmøde den 28. april i Husum Hvem er UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)? Infrastruktur i Jyllands Korridoren og dansk-tysk samarbejde Mål Fakta Hvad har vi opnået? Tre erhvervsklyngeprojekter med URS som deltager der er grænseoverskridende. Future Renewable Energy Cross Border Logistics Lean Energy Cluster

3 Hvem er URS? Offentligt-privat partnerskab organiseret i en frivillig forening med vedtægter fra 2008 Tegnes af formand og næstformand 26 medlemmer, 6 årlige møder 3 fuldtidsansatte, kontor i Aabenraa URS har et årligt budget på ca. 2,6 mio kr. 50 % fra Tønder, Aabenraa, Sønderborg og Haderslev kommune 50 % fra virksomheder, fonde, organisationer Bitten og Mads Clausen Fonden, SYDENERGI, Det sønderjyske landbrugsråd, KPMG

4 Medlemmer , april 2010 Erhverv Hans Kirk, Danfoss A/S, Formand
Henrik Frandsen, Sønderjysk Landboforening, Vojens Leif Friis Jørgensen, Naturmælk Jørgen Mads Clausen, Danfoss A/S Finn Jensen, Sygehus Sønderjylland Bo Michelsen, BM Holding Tønder A/S Niels Duedahl, Syd Energi Hans Egon Lorenzen, TV SYD Steen Sørensen, Andreas Andresen A/S Hans Henrik Fischer, Sauer-Danfoss A/S Karen Frøsig, Sydbank A/S Carsten Friis, Dansani A/S Gerd Rahbek-Clemmensen, ECCO A/S Arbejdsmarkedets parter Thorkild Jacobsen, Dansk EL-forbund Mogens Therkelsen, HP Therkelsen Transport DI Sønderjylland Kommuner Tove Larsen, Aabenraa, Næstformand Jens Chr. Gjesing, Haderslev Aase Nyegaard, Sønderborg Laurids Rudebeck, Tønder Erhvervsforeninger Erik Skousen, Skousen A/S, Haderslev Oluf Lauridsen, DS SM A/S, Aabenraa Henning Schmidt, Drengsted Entr. Forr., Tønder Jørgen Jacobsen, KPMG, Sønderborg Undervisning Peter Thode Loft, University College Syddanmark Finn Karlsen, Erhvervsakademi Syd Bjarne G. Sørensen, SDU

5 Formål ”Målet er at positionere Sønderjylland som en innovativ landsdel med en stærk identitet, hvor det er attraktivt at bo, arbejde og uddanne sig drive og udvikle private og offentlige virksomheder forretningsudvikle ideer Det sker ved at fokusere på at styrke og udvikle unikke erhvervsklynger, rammebetingelser relationer”

6 Infrastruktur i Jyllands Korridoren og dansk-tysk samarbejde

7 FAKTA Jyllandskorridoren – porten til Europa Der Jütlandkorridor - Tor nach Europa 60 % af al lastbiltrafik til og fra Danmark sker via landegrænsen / 60% des gesamten LKW-Verkehrs von und nach Dänemark geht über die Landgrenze Vestdanmark tegner sig for 65% af den landbrugsrelaterede eksport og 70 % af eksporten af industriprodukter / 65% des landwirtschaftlichen Exports und 70% des Industrieexports haben ihren Ursprung in Westdänemark 71 % af den samlede industribeskæftigelse er i vestdanske virksomheder / 71% der gesamten Beschäftigung in der Industrie befinden sich in Westdänemark (29,5) (6,1) (13,6) Godstransport, mio tons 2006 Godstransport 2006, mio. tons med Lastbil (incl. færge), tog, ro-ro (løstrailerne med skib) og containere til og fra Danmark (2008 tal i parentes). Gütertransport 2006, Mio. t. mit LKW (inkl. Fähren). Zug, Ro-Ro und Container von und nach Dänemark (Zahlen 2008 in Klammern) Kilde / Quelle: FORCE TECHNOLOGY 3

8 ! Udfordringer i Godstransport 2000-2025 FAKTA
Herausforderungen für die Verkehrsinfrastruktur Güterverkehr ! 6

9 FAKTA Persontrafik betydende og i vækst Der Personenverkehr ist bedeutend und wächst 79 % af 22 mio. udenlandske overnatninger i Danmark var i Vestdanmark / 79% der 22 Mio. ausländischer Übernachtungen fanden 2007 in Westdänemark statt Pendlerniveau ultimo 2009 på personer dagligt. På højde med Øresundsregion Das Pendleraufkommen entspricht dem in der Øresundregion Personrejser pr. døgn x 1.000 Antal personrejser over grænsen i 2006 (I parentes udviklingen fra 2002 til 2005). Anzahl Personenreisen über die Grenze in 2006(In klammern die Entwicklung von 2002 bis 2005). Kilde / Quelle: FORCE TECHNOLOGY 4

10 Mål for URS arbejde siden 2007
Fælles dansk-tysk plan for Infrastruktur fra 2015 / Entwurf einer gemeinsamen Infrastrukturplanung ab 2015 Koordiner udbygning af E45 og A11 samt Route 11 og B5 / Koordination des Ausbaus der E45/A7 sowie der Route 11/B5 Færdiggør dobbeltsporet på jernbane fra Kolding til Hamborg (aftale fra 1993) / zweispuriger und bedarfsgerechter Ausbau der Schienenverbindung von Kolding bis Hamburg (auf dänischer Seite bereits 1993 beschlossen) 9 10

11 Hvad har vi gjort siden 2007? URS indspil til Infrastrukturkommissionen september 2007 Notatet ”Jyllandskorridoren – Porten til Europa”, februar 2008 Tre dansk-tyske infrastrukturkonferencer med IHK Flensborg med deltagelse af skiftende transportministre fra København og Kiel Maj 2008, Padborg December 2008, Flensborg December 2009, Padborg Flere foretræder for Trafik og erhvervsudvalg i København Flere møder med medlemmer af Folketinget

12 Hvad har vi opnået? Første officielle skridt mod en dansk-tysk regeringsaftale 3. marts 2010 Dansk Transportminister Hans Chr. Schmidt, laver aftale med Transportminister i Berlin og Kiel om at der nedsættes en embedsmandsarbejdsgruppe/kommission Kommissionen mødes første gang i år

13 Tre erhvervsklyngeprojekter med URS som deltager
Future Renewable Energy (FURGY) Cross Border Logistics (CB-LOG) Lean Energy Cluster (LEC)

14 Projekt “Future Renewable Energy” (FURGY), periode 2009-2011
Projektdeltagere er: Syddansk Universitet i Sønderborg og Odense UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) Institut für Innovationsmanagement ved Flensborg Universitet Industrie- und Handelskammer, Flensborg (IHK) Mål: At gøre Syddanmark og Slesvig-Holsten til en international teknologiregion inden for vedvarende energi og energieffektivitet. Projektets 3 indsatser: - Analyser, kortlægning af virksomheder og videncentre samt teknologisk indblik i fremtiden - Oprette netværk, udvikle projekter, og styrke teknologiudvikling - Markedsføre regionen eksternt og styrke det dansk-tyske samarbejde Økonomien: I alt 9.0 mio. kr. med støtte fra EU's interregpulje Læs mere

15 Projekt “Cross Border Logistics” (CB-Log), periode 2009-2011
Projektdeltagere er ErhvervsUddannelsesCenter SYD ( EUC SYD) UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), Fachhochschule Flensburg Wirtschaftsregion Flensborg, (WIREG) Mål At gøre Syddanmark og Slesvig-Holsten til en international logistik og transport region Projektets 3 indsatser - Oprettelse af ”Tænke-Tank” med 12 danske og 12 tyske erhvervsrepræsentanter - Styrke projektudvikling og uddannelsesniveau - Markedsføre regionen eksternt og styrke det dansk-tyske samarbejde Økonomien 9.2 mio. kr. med støtte fra EU Interreg pulje Læs mere eller

16 Projekt “Lean Energy Cluster” (LEC), fra 2009->
Projektdeltagere Danfoss SYD Energi Syddansk Universitet Køle- og mekatronikklyngen på Alsion URS Trekantområdet Udviklíngsforum Odense Region Syddanmark Mål Indenfor energieffektiviseringsområdet at etablere 3 ting: En national klyngeorganisation med hjemsted på Alsion Et internationalt videncenter Et testcenter Derudover løbende igangsætte projekter på området for energieffektiviseringer (fx varmepumper, el-køretøjer, fjernvarme og køling, bygningsopvarmning mm) Læs mere

17 Læs mere på www.soenderjylland.dk


Download ppt "Executive Advisor Danfoss A/S"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google