Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

NGG-INFO.  Afsluttet 10. klasse.  Aflagt afgangsprøve i fagene: Både skriftlig og mundtlig: Dansk, matematik, engelsk. 10. klasse-prøve eller 9. klasse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "NGG-INFO.  Afsluttet 10. klasse.  Aflagt afgangsprøve i fagene: Både skriftlig og mundtlig: Dansk, matematik, engelsk. 10. klasse-prøve eller 9. klasse."— Præsentationens transcript:

1 NGG-INFO

2  Afsluttet 10. klasse.  Aflagt afgangsprøve i fagene: Både skriftlig og mundtlig: Dansk, matematik, engelsk. 10. klasse-prøve eller 9. klasse afgangsprøve i fysik/kemi. Min. 2 års undervisning i tysk eller fransk: 10. klasse-prøve (både skriftlig og mundtlig) eller 9. klasse afgangsprøve efter udtræk.  Uddannelsesplan med hf og uden krav om optagelsesprøve.  Samtale med studievejleder. Retskrav på optagelse – hvis du har:

3 Optagelsessamtale på HF-kurset eventuelt efterfulgt af en optagelsesprøve, der består af 4 mundtlige delprøver. Ansøgningsskema fås på et HF- kursus, Arbejdsformidlingen eller Ungdomsvej-ledningen Skemaet skal afleveres på det kursus hvor du ønsker at blive optaget. Optagelsesbekendtgørelsen Ikke direkte fra 10. Klasse

4  Styrket studieforberedelse  Generel styrkelse af naturvidenskabelige fag, engelsk og dansk  Øget samarbejde mellem fagene, nye arbejds- og eksamensformer  Fokus på personlige kompetencer (hvad man kan) ikke hvad man har læst (pensum)  Tutorordning HF-reformen

5 Ansøgningsskemaet Kunstnerisk fag (mu/bk/dr/me) Evt. sprog 2 (tysk/fransk forts.) HF - kursus

6  2-årig uddannelse  alle har obligatoriske fag/faggrupper og valgfag  4-ugers undervisning samlet til et introduktionskursus  Værkstedsundervisning  Alle har en fast lærer som tutor/coach  Minimum 2 valgfag på B-niveau eller 1 B og 2 C eller 1 A og 1B  Prøve i alle fag på nær idræt C-niveau Basis for en HF-eksamen

7 Valgfag NGG (HF) Erhvervsøkonomi Datalogi Psykologi Astronomi Latin Retorik Filosofi Kemi Fysik Biologi Naturgeografi Matematik Idræt Religion Billedkunst Musik Samfundsfag Fransk fortsætter Tysk fortsætter Engelsk Evt. andre hvis der kan gives merit for tidlige uddannelse. I disse tilfælde kan, der evt. samlæses med 3.g klasser. C-niveauB-niveauA-niveau

8

9 2-ÅRIG HF PÅ NGG 1 HF A DANSK B HISTORIE B ENGELSK C MATEMATIK C IDRÆT NATURVIDENSKABELIG FAGGRUPPE ( BIOLOGI C, KE- MI C OG NATURGEOGRAFI C KULTUR- OG SAMFUNDSFAGSGRUPPE: (HISTORIE B, SAMFUNDSFAG C OG RELIGION C) C KUNSTNERISK FAG HISTORIEOPGAVE 2 HF A DANSK B ENGELSK KULTUR- OG SAMFUNDSFAGSGRUPPE: (B HISTORIE, C RELIGION OG C SAMFUNDSFAG 2-3 VALGFAG: C/B/A TILVALGSFAG STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE

10 HVORFOR NGG?  UNDERVISNINGEN - fast skema - lærerne har frihed/ansvar - eleverne sætter selv deres mål - IT kan indgå som en væsentlig faktor  KULTUREN - nærhed mellem elev-lærer-ledelse - aktive elever, der ikke blot kigger på - tryghed i hverdagen

11 HVORFOR NGG?  et mindre HF, hvor den enkelte elev er i centrum  ”De små faglige dryp”/faste skema  mange valgfagstilbud på c- og b-niveau  eleverne får ting til at ske fremfor at se på  besluttet på at styrke elevernes nøglekvalifikationer.  lægger vægt på udvise tolerence  indstillet på at gøre naturvidenskab levende og kreativt  udvikle IT-kommunikation  lærerkorps der har stort kendskab til både hf og 10 klasse  opmærksom på skabe og vedligeholde de fysiske rammer for et stærkt fagligt og et godt socialt miljø på skolen.

12 Fede fester. Kanon café-aftener. Lektiecafé med frisk frugt og kage Sjov sport. Action. ngg.d - Og for øvrigt:

13 To år med godt kammeratskab To år med aktivt arbejde og indlæring Større viden og kunnen Kursisterne tager undervisningen alvorligt Oplevelse af skolestart Det er en omvæltning at skulle lave lektier, men man får hurtigt et system Lærerne giver gode forklaringer Det var ikke svært at falde til Det er ikke så hårdt, som man tror Jeg har lyst til at komme hver dag Lektierne kan overkommes, og det giver selvtillid ELEVER OM HF:

14

15 NGG-INFO


Download ppt "NGG-INFO.  Afsluttet 10. klasse.  Aflagt afgangsprøve i fagene: Både skriftlig og mundtlig: Dansk, matematik, engelsk. 10. klasse-prøve eller 9. klasse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google