Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Afvigelsesrapportering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Afvigelsesrapportering"— Præsentationens transcript:

1 Afvigelsesrapportering

2 Afvigelsesrapportering
Skab bedre resultater med systematisk kvalitetssikring og kvalitetskontrol: Med MultiPlus Afvigelseshåndtering kan du reducere antal af afvigelser til nul. Eftersom afvigelsesbehandling indebærer meromkostninger, vil professionel kvalitetssikring og kvalitetskontrol, ved hjælp af modulet, slå direkte og positivt igennem på virksomhedens bundlinie. Som ekstra bonus styrkes virksomhedens omdømme hos kunder og leverandører.

3 Afvigelsesrapportering
Hvorfor skal man have et system til afvigelsesrapportering? Vores fejl-/afvigelsessystem. Hvad er problemerne? Opfølgning / analyse af afvigelser. Hvad kan man ellers bruge sådan et system til?

4 Afvigelsesrapportering
Formålet er at tage hånd om opståede fejl eller uhensigtsmæssigheder og gøre noget ved disse således at de ikke gentages ! Værktøj til vedligeholdelse af kvalitetsstyresystemet !

5

6

7 Afvigelsesrapportering
Afvigelsesrapporter tages op til orientering og vurdering på kvalitetssikringsmøder. Afvigelsesrapporter debatteres på sektionsmøder og / eller personalemøde. Vigtigt med tilbagemelding til personalet, særligt til den der har skrevet afvigelsesrapporten.

8 Afvigelsesrapportering
Hvad er en afvigelse ? Hvornår skal man skrive en afvigelsesrapport ??? ……. det er det svære..!!

9 Afvigelsesrapportering
Kan man på forhånd afgøre hvad der er væsentligt ? - og hvornår der skal indberettes?

10 Afvigelsesrapportering

11 Afvigelsesrapportering
Galatheaforsker bidt af haj

12 Afvigelsesrapportering

13 Afvigelsesrapportering
”Når der sker noget der kan gøres noget ved” eller … ”hvis man i det hele taget har noget som man syntes der kan gøres noget ved” !

14 Afvigelsesrapportering

15 Afvigelsesrapportering
Opfølgning / analyse af afvigelser. Hvordan bliver vi bedre til at forebygge fejl og afvigelser ? Kan vi lære af fejl og afvigelser ?

16 Afvigelsesrapportering

17 Afvigelsesrapportering

18 Afvigelsesrapportering

19 Afvigelsesrapportering
Antal der korrigeres ….. ……. ja det skal vi have gjort noget ved !!

20 Afvigelsesrapportering

21 Afvigelsesrapportering

22 Afvigelsesrapportering

23 Afvigelsesrapportering

24 Afvigelsesrapportering
Konklusion(er): Et afvigelsessystem er et hjælpemiddel til at få løst opståede fejl og forhindre at de samme fejl opstår igen. Afvigelsesrapportering er et redskab til at synliggøre problemer og gode ideer, således at de ikke bliver glemt Afvigelsessystemet kan anvendes til at løse uhensigtsmæssigheder og dermed forebygge fejl. …..

25 Afvigelsesrapportering
……. Et etableret og velfungerende afvigelsessystem er også et brugbart værktøj til at sætte fokus på problemstillinger. Afvigelsesregistreringer er en vigtig del af afdelingens kommunikationssystem og en kilde til information om hvor der er muligheder for forbedringer.

26 Afvigelsesrapportering
Det er kun muligt at rette op på fejl, afvigelser og uhensigtsmæssigheder, hvis de ”kommer frem i dagens lys” derfor skal: Afvigelsessystemet være troværdigt Alle indberetninger skal behandles! Medarbejderne skal opleve, at det det nytter noget, at indberette fejl, afvigelser og uhensigtsmæssigheder. Det skal være synligt, at der gøres noget. Herved bliver det i høj grad også medarbejdernes redskab!

27 Afvigelsesrapportering
En forudsætning for at medarbejdere indberetter fejl, afvigelser og uhensigtsmæssigheder er, at der skabes en kultur i afdelingen, som sikrer, at det ikke er personen man går efter, men den/de bagved liggende årsager til fejlen

28 Afvigelsesrapportering
…….tak


Download ppt "Afvigelsesrapportering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google