Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation på FS-møde d. 9. febr. 2005 Tema: Kvalitetsparametre i de tekniske erhvervsuddannelser 1.Principper i uddannelsespolitikken 2.En model for.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation på FS-møde d. 9. febr. 2005 Tema: Kvalitetsparametre i de tekniske erhvervsuddannelser 1.Principper i uddannelsespolitikken 2.En model for."— Præsentationens transcript:

1

2 Præsentation på FS-møde d. 9. febr. 2005 Tema: Kvalitetsparametre i de tekniske erhvervsuddannelser 1.Principper i uddannelsespolitikken 2.En model for kvalitet og tilsyn 3.Indikatorer på kvalitet i uddannelser og undervisning 4.Et eksempel: beskæftigelsesgraden 5.Den europæiske dimension: Købehavnerprocessen Philip Pedersen, Undervisningsministeriet, 33925709, philip.pedersen@uvm.dk

3 Principper og retninger 1. Højt fagligt niveau: gode kvalifikationer og kompetencer 2. Fleksibilitet 3. Selvstændighedskultur 4. Frie valg 5. Resultat styring Mål: ”Alle skal have mulighed for at få en kompetencegivende uddannelse” Undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) - i en liberal-konservativ uddannelses politik, også efter 8.2.?

4 Kvalitetstilgang i erhvervsuddannelserne UVMUVM Led. Lær.Elev. V Skolen Fælles rammer Eksamen Udbud og tilsyn Interessenterne Kvalitetssystem Flerårsaftale DKs Eval. Institut Lov om G & Å

5 1.Afsluttende karakterer (hoved) 2.Fuldførelsestid - af hovedforløbet 3.Fuldførelses- - frekvens 4.Frafald: - i hovedforløbet 5.Overgang: - til beskæftigelse 6. Overgang - til anden udd. A: De 6 indikatorerB: 4 indsatsområder 1.Lærerne: - efteruddannelse 2. Ledelsen - selvevaluering 3. Eleverne: - faglighed - fleksibilitet 4. Virksomhederne - kontakt med skolen - tilfredsheds målinger C: Udv. pkt. 1. Særlig Censur 2. Lokale Under- visn. Planer 3. Møder med Faglige Udvalg 4. Personlige Udd.Planer 5.Lov om G&Å D: Revisor 1.Opfylde formelle lærerkrav 2.Lokal. Uv.plan Scan/udpeg Top/Bund-10/vurder data/Sammenhold A-B osv. analyser/yderligere information/følg op 4 indsatsveje til fagligt/pæd. tilsyn

6 Beskæftigelsesfrekvens:parameter for effekt 1. Version af model udviklet juni 2003 Måltal for besk.frekvens i 2002 for færdig- uddannede i 2001 fastsat til 0,71 efter rådgivning fra REU Faglige udvalg for syv uddannelser ’under stregen’ til møder i foråret 2004 mhp. afklaring af årsager og iværksættelse af initiativer

7 Beskæftigelsesfrekvens:parameter for effekt 2. version af model udviklet forår 2004 (udvidet med frekvenser for syge/barsel, dagpenge og kontanthjælp) Måltal for besk.frekvens i 2003 for færdiguddannede i 2002 fastsat til 0,71 (nu inkl. Syge/barselsfrekvens) efter rådgivning fra REU Faglige udvalg for de nu ti uddannelser ’under stregen’ indkaldes til møder i foråret 2005 mhp. afklaring af årsager og iværksættelse af initiativer til forbedring Videreførelse af proceduren fremover

8 CQAF and Danish Quality Approach Methodology Q-regulation: Selfevaluation Review (feedback + procedures for change) Evaluation and Assessment Plan Implementation Resultater: Antal gennemførte forløb/frafald. Karakterer (afsluttende prøver), Beskæftigelse, Videnstilvækst, Tilfredshedsmålinger Opfølgningsplan pga evalueringerne, Ressourcer/tid Vision, strategi, målsætninger. Skolens plan evaluering af udd+undervisning. Lokal uv.plan. Kompetenceudvikling CQAF and Danish Quality Approach Procedure: Personlig Udd. plan, Visitering, optag Virksomhedskontakt, Prøver/eksamen

9 EU: objectives and 10 indicators 1.Employability 2.Access 3. Matching supply/demand 1.Unemployability according to groups 2.Participation rate in IVET and LLL 3. Succesfull completion rate of training 4.Schemes to promote better acces 5.Prevalence of vulnerable groups: participation/completion/employability 6.Mechanisms to relate developments in labourmarket VET-systems 7.Destination of trainees 6 month after training 8.Utilisation of acquired skills at the work place 4. Quality M -systems 9.Share of VET-providers applying Quality Management systems like CQAF 10.Investment in training of teachers


Download ppt "Præsentation på FS-møde d. 9. febr. 2005 Tema: Kvalitetsparametre i de tekniske erhvervsuddannelser 1.Principper i uddannelsespolitikken 2.En model for."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google