Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

18. April 2012 Fællesskaber for Alle - Dagtilbuddets Fællesskaber Velkommen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "18. April 2012 Fællesskaber for Alle - Dagtilbuddets Fællesskaber Velkommen."— Præsentationens transcript:

1 18. April 2012 Fællesskaber for Alle - Dagtilbuddets Fællesskaber Velkommen

2 Ramme Byrådets beslutning: Kompetenceudvikling af de professionelle Fælles afsæt (fælles grundlæggende principper) Målet er større inklusion i normaltilbuddene Fællesskaber for Alle: Fælles kerneopgave (trivsel, læring, udvikling) Fælles brugergruppe (i forskellige aldre – 0-18 år) Fælles faglig opgave – samarbejde mellem Pædagogisk Afdeling og decentrale tilbud

3 Program herfra Fællesskaber for Alle v. Jan Kirkegaard Dagtilbuddets Fællesskaber –Tanker og erfaringer v. Christian Thaarup –Tanker og principper bag Fællesskaber for Alle v. Stine Clasen –Præsentation af de centrale elementer i kompetenceforløbene v. Pia Hutters, Lis Fenger og Susanne Hostrup Lanstorp Dialog ved bordene Processen herfra Næste møde – den 21. juni 2012 kl. 15 – 16.30

4 Fællesskaber for Alle Fokus på normalområdet Fokus på 0 – 18 år Fokus på fællesskaber Fokus på kompetenceudvikling

5 Ressourcer Der er afsat 10,2 mio. kr. til kompetenceudvikling i dagtilbuddene Ca. 1.000 pædagoger gennemfører læringsuge i løbet af 2012 og 2013 Der uddannes min. 1 inklusionsvejleder pr. dagtilbud Dagtilbuddene vikardækkes til pædagogmedhjælpertakst

6 Dagtilbuddets Fællesskaber Læringsforløb Inklusionsvejledere Værter og gæster Pædagogiske arrangementer Ledelsesbesøg

7 Læringsforløb Læringsforløb vil være ramme for: Synliggørelse af egen viden Deling af viden med hinanden Udvikling af ny praksis sammen

8 Læringsforløb MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag Dagtilbuddets ledelsesperspektiver på inklusion Dagens tema: Ledelseskompetence Oplæg fra dagtilbud Videndeling Dagens tema: Relationskompetence Oplæg fra dagtilbud Videndeling Dagens tema: Didaktisk kompetence Oplæg fra dagtilbud Videndeling Dagens tema: Forældreperspektiver Fokus på egen læring Fokus ift. besøg af inklusionsvejleder i egen praksis Teoretiske Perspektiver Besøg i praksis Metodiske perspektiver Refleksioner over praksis - med værtspædagog - på holdet Refleksioner over praksis - med værtspædagog - på holdet Refleksioner over praksis - med værtspædagog - på holdet Læringsuge på 33 timer: Opfølgning på 4 timer: Besøg i egen praksis af inklusionsvejleder og kollega fra en anden afdeling. Se praksis 1½ time + refleksion 1 time Besøg i kollegas praksis på en anden afdeling sammen med en inklusionsvejleder Se praksis 1½ time + refleksion 1 time + transport ½ time

9 Inklusionsvejledere Uddannelse af 1 inklusionsvejledere fra hvert dagtilbud (store dagtilbud får en ekstra) + 3 inklusionsvejledere for de selvejende – med afslutning december 2013: Deltager i en indledende og en afsluttende temadag for inklusionsvejledere Deltager i læringsforløb: Læringsuge og besøg i hinandens praksis Varetager opfølgning for pædagoger som er på læringsforløb – ca. 12 opfølgninger Træningsbane – øvebane – øvelse i praksis – fylde rygsækken” Indgår i netværksdannelse med inklusionsvejledere fra det geografiske område – 6 møder Frivillige temadage for alle inklusionsvejledere 0 -18 år Inklusionsvejledere er ”Vild med inklusion”

10 At være vært og gæst Værten åbner sin dør og byder indenfor i sin praksis Gæsten er på besøg og gør sig overvejelser i forhold til netop det at være en god gæst. Forventninger: Nysgerrighed Give det I har ( Værtindegaven ) Kompetente bidragsydere

11 Etik Spørgsmålsetik på Platformen for Reflekterende Praksis Hvilke spørgsmål ville jeg selv synes kunne være spændende, inspirerende og måske overraskende at få stillet? Hvilke spørgsmål kunne jeg forestille mig ville være åbnende og udfoldende at stille min vært?

12 Pædagogiske arrangementer Eksterne arrangementer: Eksterne oplægsholdere 2 pr. område á 2 timer Området planlægger, tilrettelægger og afgør hvor, hvordan og for hvem Interne arrangementer. Oplægsholdere fra Pædagogiske Afdeling Katalog fra Pædagogisk Afd. med beskrivelse af oplæg Oplæg for Dagtilbud

13 Ledernes deltagelse i Fællesskaber for Alle – Dagtilbuddets Fællesskaber Hovedelementer: 2 x besøgsdag (besøg i praksis, videndeling, refleksion) Temadag (fagligt input, videndeling) Efterspørgselsstyrede aktiviteter (jeres behov)

14 Drøftelse ved bordene Organisering: Dagtilbuddene sætter sig sammen områdevis – med områdechef De selvejende daginstitutioner sætter sig sammen Opgave: Drøft følgende spørgsmål. Skriv ned – og gerne tydeligt, så vi kan læse det efterfølgende 1.Hvilke styrker og muligheder ser I i kompetenceforløbet? (NB: brug de gule ark) 2.Hvor ser I tiltag/tanker, som kræver særlig opmærksomhed? (NB: brug de røde ark)

15 Processen herfra Før sommerferien: Vi sender materiale ud om inklusionsvejlederforløbet – og –rollen (maj) Vi giver jer besked om, hvor mange medarbejdere I kan sende på læringsforløb (maj) Vi gennemfører pilotprojekt i samarbejde med et dagtilbud (maj/juni) I sender os besked om, hvilken medarbejder i dagtilbuddet I har valgt som inklusionsvejleder (juni) Efter sommerferien: Uddannelse af inklusionsvejledere (inden efterårsferien) Påbegyndelse af læringsforløb (efter efterårsferien)

16 Tak for denne gang


Download ppt "18. April 2012 Fællesskaber for Alle - Dagtilbuddets Fællesskaber Velkommen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google