Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

REPRESENTATIONER Kirsten Bonde Sørensen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "REPRESENTATIONER Kirsten Bonde Sørensen"— Præsentationens transcript:

1 REPRESENTATIONER Kirsten Bonde Sørensen
Designer, MA i retorik, Ph.D. i strategisk design

2 PROGRAM 9.00 - 10.00 Mie Nørgaard introducerer til sketch noting
Visualisering af dagens tekst, kort diskussion Præcisering af videre projektforløb Projektarbejde i grupper Gennemgang

3 OPSUMMERING AF DAGENS TEKST: VISUAL LEADERS
1. Hvad er den centrale pointe i Sibbets bog? 2. Hvilke forskellige typer af visualiseringer introducerer Sibbet? 3. Hvilken rolle har metaforer & mentale modeller? 4. Hvad er storymaps for change? 5. Hvad er Graphic storymaps ? 6. Hvordan kan du bruge denne viden i opgaven for Hovedbiblioteket?

4 OPSUMMERING AF DAGENS TEKST: VISUAL LEADERS
1. Hvad er den centrale pointe i Sibbets bog? How leaders can take advantage of visualization revolution. Aligning entire organisations on new plans, improve understanding and engagement across organisation. -Upgrading your personal perspective and thinking -Communicating directions and plans -Empowering organisational learning and creativity

5 OPSUMMERING AF DAGENS TEKST: VISUAL LEADERS
2. Hvilke forskellige typer af visualiseringer introducerer Sibbet? Data visualisations, graphic design, visual facilitation, cognitive visualizations. Visual facilitation: strategic planning, strategy implementation, team building, group problem solving. Cognitive visualisations: personal visions, metaphors, mental models that guide or shape our behaviour With visioning we imagine opportunities and future states. We elevate metaphors to become mental Models that filter our information.

6

7 OPSUMMERING AF DAGENS TEKST: VISUAL LEADERS
3. Metaforer & mentale modeller “The Journey is the Reward” - Steve Jobs´s printed t-shirt. “We are in this together, we are on one sheet of paper, we are on one team” A visual leader is one who is aware of his or her own metaphoric filters and mental models and is Conscious about their use in key organizational communications. (p.15).

8 OPSUMMERING AF DAGENS TEKST: VISUAL LEADERS
4. Storymaps for change (p.18) History Context/why change? Vision Action plan

9 OPSUMMERING AF DAGENS TEKST: VISUAL LEADERS
5. Graphic storymaps, connecting plans with culture (p.147) Storymaps use words and imagery to help everyone remember not only plans but also the culture And values that make their implementation meaningful (p.147). This kind of visualization can support leadership-based storytelling following strategy formation Processes…the storymap design process itself became a way to reach engagement, alignment And commitment to the new ideas (p. 148)

10 OPSUMMERING AF DAGENS TEKST: VISUAL LEADERS
5. Graphic storymaps, connecting plans with culture (p.147) Message development Conceptual and final designs Roll-out process

11 OPSUMMERING AF DAGENS TEKST: VISUAL LEADERS
5. Graphic storymaps, connecting plans with culture (p.147) Message development Conceptual and final designs Roll-out process

12 PRÆCISERING AF DET VIDERE KURSUSFORLØB

13 PRÆCISERING AF DET VIDERE KURSUSFORLØB
Projektarbejde (torsdag) Business model canvas øvelser (fredag) Øvelser visualisering/tegning af strategi (mandag v. Mie) Videoproduktion (frem mod præsentation) Video: jeres publikum er Hovedbiblioteket. Intention? Overbevise om designløsning, om ny strategi, Om implementering, berolige, orientere, opmuntre ??? Hvad vil I opnå hos HB med videoen? Eksamensformat efter individuelle læringsmål: skriftlig eller mundtlig eksamen, men disse elementer indgår, uanset format.

14 DETTE STRATEGISK DESIGN KURSUS:
En designtilgang Værdier og værdiudvikling Barrierer: mentale modeller Metoder: design metoder, visual sensemaking, business modelling, generative redskaber Fokus på visuelle fremstillinger (retorisk nærhed, video) Praktisk hands-on: Projekt Århus Kommune: Hovedbiblioteket/Multimediehuset Dokk 1

15 VISUAL SENSEMAKING ”Visual language is emerging as any other language does by People creating it and speaking it… It it being born of people´s need, worldwide, to deal with Complex ideas that are difficult to express in text alone” (Bob Horne, Visual Language, 1998)

16 BUSINESS MODELLING The Business Model Canvas is
a strategic management template for develop- ing new or documenting existing business models. It is a visual chart with elements describing a firm´s value proposition, infrastructure, customers, and finances.

17

18 REFLEKSIONER WORKSHOP?
Generative redskaber, mentale modeller???

19 EN FREMTIDSVIDEO …der illustrer de udfordringer/muligheder, som I har identificeret for Hovedbiblioteket, præsenterer og argumenterer for jeres designløsning (hvordan denne svarer på udfordringerne/mulighederne) samt hvordan jeres designløsning påvirker strategi og forretningsmodel. Sidstnævnte refleksion (relationen til strategi og forretningsmodel) kan evt. præsenteres ved siden af i tegning og Business model canvas.

20 Struktur og aktiviteter
Kurset består af et praktisk projektarbejde der forankrer videns og teoriindholdet i kurset. Projektet søges gennemført i samarbejde med en konkret virksomhed, interesseorganisation, offentlig institution eller lignende. Valg af virksomhed foregår i samarbejde med underviser. Formål Formålet er at sætte den studerende i stand til at anvende den designmetodiske proces til at kunne navigere i komplekse problemstillinger og overordnede strategiske problemstillinger i forbindelse med virksomhedsudvikling. Læringsmål At forstå og beskrive relevansen af at anvende design i strategiske og organisatoriske forandringsprocesser. Reflekteret vælge teknikker og metoder til gennemførsel af undersøgelsesprocesser og analyseteknikker indenfor strategisk design samt uddrage en syntese heraf. Illustrere og implementere strategiske design løsninger på konceptuelt niveau. Evaluere og diskutere den valgte løsnings relevans, gennemførlighed og potentielle implikationer på organisationsniveau.

21 Strategisk design er et kandidatkursus der afvikles på AU
Strategisk design er et kandidatkursus der afvikles på AU. Kurset vil introducere til feltet strategisk design og søger at svare på, hvorfor og hvordan design og det at designe med fordel kan inddrages som tilgang i forretningsudvikling, herunder strategiudvikling. Fokus vil være på værdier og værdiskabelse, mentale modeller som eksempel på barrierer for udvikling i mennesker og organisationer samt designmetoder og -redskaber, der netop søger at overkomme barrierer samt understøtte værdiafklarings- og udviklingsprocesser. Kurset rummer en kortere teoretisk introduktion. Herefter indledes projektarbejdet, her en opgave omkring Fremtidens bibliotek. Sideløbende med projektarbejdet introduceres til yderligere teori og metoder, som dels kan inddrages direkte i projektarbejdet eller perspektivere dette. Udover designmetoder introduceres også til forskellige typer af visualisering og der lægges vægt på de visuelle fremstillinger af både designløsning - og strategi. Eksamensformatet vil blive tilrettelagt efter individuelle læringsmål.


Download ppt "REPRESENTATIONER Kirsten Bonde Sørensen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google