Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forskningsnetværket for etniske minoriteter, CSS, den 7. maj 2009. MEHO-website: www.meho.eu.com Dias 1 Department of Health Services Research Migrantrelateret.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forskningsnetværket for etniske minoriteter, CSS, den 7. maj 2009. MEHO-website: www.meho.eu.com Dias 1 Department of Health Services Research Migrantrelateret."— Præsentationens transcript:

1 Forskningsnetværket for etniske minoriteter, CSS, den 7. maj 2009. MEHO-website: www.meho.eu.com Dias 1 Department of Health Services Research Migrantrelateret forbrug af sundhedsydelser - Foreløbige resultater under EU-projektet MEHO Forskningsnetværket for etniske minoriteter CSS, 7. maj 2009 Signe Smith Nielsen Cand.scient.san.publ., ph.d.-stipendiat Københavns Universitet Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning

2 Forskningsnetværket for etniske minoriteter, CSS, den 7. maj 2009. MEHO-website: www.meho.eu.com Dias 2 Department of Health Services Research Baggrund for MEHO-projektet Udfordringer ved migrationsfænomenet Systematisk dokumentation af og opsyn af migranters sundhed i Europa er afgørende for at løse de sundhedsmæssige behov Kun sparsom viden og data om migranter sundhed

3 Forskningsnetværket for etniske minoriteter, CSS, den 7. maj 2009. MEHO-website: www.meho.eu.com Dias 3 Department of Health Services Research Formål med MEHO-projektet 1) Fortegnelse over databaser og surveydata 2) At udvikle indikatorer forenelige med ECHI 3) At sammenligne og overvåge sundhedstilstanden -Mortalitet -Kardiovaskulære sygdomme og diabetes -Infektiøse sygdomme -Cancer -Roma -Forbrug af sundhedsydelser og selvvurderet helbred

4 Forskningsnetværket for etniske minoriteter, CSS, den 7. maj 2009. MEHO-website: www.meho.eu.com Dias 4 Department of Health Services Research Delprojekt om forbrug af sundhedsydelser Baggrund Pragmatiske og moralske grunde (integration og menneskeret) Potentielt sårbar gruppe - helbredsrisici før, under og efter migration - forskellige sygdomsprofiler - Barrierer for adgang til sundhedsvæsenet

5 Forskningsnetværket for etniske minoriteter, CSS, den 7. maj 2009. MEHO-website: www.meho.eu.com Dias 5 Department of Health Services Research Baggrund Forbrug → konsekvens af behov og adgang til sundhedsvæsenet Behov og adgang er påvirket af en række faktorer i forbindelse med processen med migration - Sundhedsstatus - Egen opfattelse af behov - Sundhedssøgende adfærd - Sprogbarrierer - Kulturelle forskelle - Traumer - Manglende viden om sundhedsvæsenet i modtagerland

6 Forskningsnetværket for etniske minoriteter, CSS, den 7. maj 2009. MEHO-website: www.meho.eu.com Dias 6 Department of Health Services Research Barrierer i adgang til sundhedsvæsenet Formelle Faktorer i forbindelse med organiseringen af sundhedssystemet (juridiske begrænsninger i adgangen for visse grupper, brugerbetaling og manglende henvisning mellem tjenesteydelser Uformelle barrierer Sprog, kommunikation, socio-kulturelle faktorer og manglende viden om navigation

7 Forskningsnetværket for etniske minoriteter, CSS, den 7. maj 2009. MEHO-website: www.meho.eu.com Dias 7 Department of Health Services Research Formål Er der forskelle i migranters forbrug af sundhedsydelser sammenlignet med den oprindelige befolkning i Europa?

8 Forskningsnetværket for etniske minoriteter, CSS, den 7. maj 2009. MEHO-website: www.meho.eu.com Dias 8 Department of Health Services Research Materiale og metode Systematisk søgning i PUBMED Scanning referencer af identificerede publikationer Søgning i vores egne filer Begrænsninger: Publiceret i de sidste 10 år Kun artikler på engelsk 19+ år

9 Forskningsnetværket for etniske minoriteter, CSS, den 7. maj 2009. MEHO-website: www.meho.eu.com Dias 9 Department of Health Services Research Materiale og metode Inklusionskriterier - Kvantitative peer-reviewed studier - Oprindelige befolkning som reference gruppe - Stamme fra samme befolkning Eksklusion af studier, som specifikt var rettet mod bestemte sygdomme Egnetheden af studierne blev vurderet Forbrug af ydelser: 1,598 hits: 23 studier

10 Forskningsnetværket for etniske minoriteter, CSS, den 7. maj 2009. MEHO-website: www.meho.eu.com Dias 10 Department of Health Services Research Resultater Sverige: 3 Estland: 1 Denmark: 3 Storbritanien: 6 Holland: 5 Tyskland: 1 Italien:1 Spanien:3

11 Forskningsnetværket for etniske minoriteter, CSS, den 7. maj 2009. MEHO-website: www.meho.eu.com Dias 11 Department of Health Services Research Resultater Migranter: Screening: Lavere brug og henvisningsrater GP: Højere forbrug men mindre af telekommunikation Specialist doctor: Ingen forskelle ER: Inkonsistent billede Hospitalisation: Inkonsistent billede Forskelle i relation til oprindelsesland, alder og køn

12 Forskningsnetværket for etniske minoriteter, CSS, den 7. maj 2009. MEHO-website: www.meho.eu.com Dias 12 Department of Health Services Research Kan man sammenligne på tværs af lande? STOR stor variation: - antal og definition af migranter - Oprindelsesland - Migrantsubgrupper - Opholdsvarighed - Migranttype - Datakilder - Repræsentativitet af målgruppen - Faktorer kontrolleret for i analyser

13 Forskningsnetværket for etniske minoriteter, CSS, den 7. maj 2009. MEHO-website: www.meho.eu.com Dias 13 Department of Health Services Research Diskussion af fund Forskel i design og analyse → let forenklede overordnede mønstre Forbrug kan forklares ved sundhedsmæssige behov og adgang Kun et mindretal af undersøgelserne justerede for socio- demografiske faktorer, og endnu færre for sundhedstilstand. De undersøgelser, der gjorde det, viste ikke en eliminering af effekten af at være migrant på forbrug af sundhedsydelser, selvom forskellene reduceredes Derfor kan forskelle i forbrugsmønstrene en vis grad forklares ved problemer med adgang til sundhedsvæsenet

14 Forskningsnetværket for etniske minoriteter, CSS, den 7. maj 2009. MEHO-website: www.meho.eu.com Dias 14 Department of Health Services Research Konklusion Understreger udfordringer i sammenligninger af baseret på eksisterende data Viden er en forudsætning for at målrette tilbud og give alle lige muligheder for at nå deres fulde sundhedspotentiale

15 Forskningsnetværket for etniske minoriteter, CSS, den 7. maj 2009. MEHO-website: www.meho.eu.com Dias 15 Department of Health Services Research Anbefalinger Portugisiske EU-præsidentskab i 2007: Anbefalinger til at forbedre adgang og kvalitet 1)Udvikle en sundhedspolitik og et sundhedsvæsenet følsomt over for sociale og kulturel mangfoldighed 2)Sikre geografisk, sproglig og socio-kulturel tilgængelighed 3) Fremme migranters deltagelse 4) Fremme information og kompetence blandt sundhedspersonalet


Download ppt "Forskningsnetværket for etniske minoriteter, CSS, den 7. maj 2009. MEHO-website: www.meho.eu.com Dias 1 Department of Health Services Research Migrantrelateret."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google