Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Grundvandsrådsmøde 12-06-2014 Indsatsplaner.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Grundvandsrådsmøde 12-06-2014 Indsatsplaner."— Præsentationens transcript:

1 Grundvandsrådsmøde 12-06-2014
Indsatsplaner

2 Hvad betyder kortlægningen
Inden for indsatsområderne (IO) skal kommunen udarbejde en indsatsplan (§2) Indsatsplanen skal laves inden for et år fra kortlægningen er afsluttet (Dvs. udkast ) Planen skal inden høring forelægges Grundvandsrådet Ved revision efter høring skal også denne forelægges Grundvandsrådet

3 Planens indhold Resume af kortlægningen
Angivelse af områder hvor der skal ske en indsats Angivelse af foranstaltninger, og retningslinjer Angivelse af eventuel overvågning og hvem der skal gennemføre den Detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse. En indsatsplan skal ligeledes indeholde en tidsplan for gennemførelsen af den samlede indsatsplan samt indeholde en angivelse af, hvilken tidligere vedtagen indsatsplan som i givet fald skal ophæves. Involverede parter skal have besked

4 Hvad gør kommunen nu Ca. 30 % af hele Guldborgsund Kommunes del af Lolland er IO. Dvs. næste hele OSD Der er dog pt. ikke ret mange vandværker med direkte nitratproblemer Urealistisk med indsatser i så store områder Kommunen har derfor vurderet at der er behov for en opdeling af de sårbare områder (IO) Vil opdele i Umiddelbart sårbart Sårbart på kortere sigt (30 – 100 år) Sårbart på længere sigt (over 100 år) Hyret en rådgiver ”Kemiker Henrik Aktor” Kommunens tanke Lægge op til politikerne hvilken model der skal køres efter

5 Aktors Kortlægning Rådgiver Henrik Aktor (Aktor Innovation) har ud fra grundvandskemiske data og deres tidslige udvikling vurderet sårbarheden Der er hovedsageligt set på følgende kemiske parametre: Nitrat Klorid Sulfat Fluorid Nikkel Strontium

6 Resultater Opdelt i 5 kategorier
Kategori 5: 14 boringer (mest sårbare) Kategori 4: 10 boringer Kategori 3: 5 boringer Kategori 2: 5 boringer Kategori 1: 18 boringer (mindst sårbare) Statens kortlægning havde 41 boringer i NFI og 39 boringer i IO

7 Boring (DGU og vandværk)
Magasin th rating Årsag til prioritering klasse NSTT NFI IO Døllefjelde-Musse sand3/k 20 sikker Nikkel 5 Ja Døllefjelde-Musse sk 60 usikker Alder 4 Fjelde Vv Fjelde Vv 200 usikker sikker Alder (utæt boring?) 2 1 Nej Frejlev klokkemose g/k 50 sikker sikker Alder (Bentazon) 3 Frejlev klokkemose s Frejlev klokkemose sand3 Godsted ds 100 Godsted 90 A Grænge 70 C Grænge 300 Grænge Herritslev g Alder (Nitrat) Herritslev 30 Herritslev Dg Kettinge falkevej Kettinge falkevej Majbølle sk-s-sk 250 Punktkilde Majbølle k Nysted Nysted s/g 25 Radsted 15 Alder (Nikkel) Radsted Radsted Rørbæk Rørbæk 40 Rørbæk Rørbæk dg-ms Sakskøbing Sakskøbing Sakskøbing Guldborgland Guldborgland Toreby Alder (Nikkel+BAM) Toreby Tårs Tårs Tårs Vandf. Østlolland Alder (Lav strontium) Vandf. Østlolland Vandf. Østlolland Vandf. Østlolland Vandf. Østlolland Vantore-Tågense Vantore-Tågense ds-k Vantore-Tågense Vester Ulslev ds-g 500 Vester Ulslev Våbensted Alder (utæt boring ?) Våbensted ds/dg 150 Øster Ulslev Øster Ulslev

8

9 Hvordan har han gjort

10 Bufferzoner En metode kunne være bufferzoner hvor indsatsen skal ske
Bufferzonerne må ikke direkte forveksles med BNBO som er den afstand som en vand/forurenings-partikel når at tilbagelægge mellem 2 vandprøver Princippet på at udregne et vandvolumen kan være det samme som for BNBO med tiden er anderledes. Kan også anvende faste bufferstørelser efter klacifiseringen F.eks Klasse 5 – Bufferzone på 500 m Klasse 4 – Bufferzone på 400 m Osv. Det kan også være helt andre værdier men dette er et skøn.

11

12 Hvad kan indsatsen være ?
På vandværket Ændret indvindingsstrategi Flytning af boringer Nedlægning af vandværk Lodsejere (ændring af arealanvendelse) Mindre gødskning og sprøjtning Ændring af afgrøder Skovrejsning Dem som har gavn af ændring i arealanvendelse betaler dvs. vandværket, dvs. forbrugerne


Download ppt "Grundvandsrådsmøde 12-06-2014 Indsatsplaner."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google