Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Geologisk tolkning af storskala SkyTEM-kortlægninger på Lolland

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Geologisk tolkning af storskala SkyTEM-kortlægninger på Lolland"— Præsentationens transcript:

1 Geologisk tolkning af storskala SkyTEM-kortlægninger på Lolland
- og i Sønderjylland Flemming Jørgensen

2 Lavet i samarbejde med:
Esben Auken, AU Nikolaj Foged, AU Rasmus Rønde Møller, GEUS Ejner Nielsen, MC Nykøbing Peter Sandersen, Grontmij Carl Bro Verner Søndergaard, GEUS

3 Eksempler ”Lolland” ”Sommersted”

4 Lolland

5 Lolland 650 km2 Linjeafstand 165 m SLM og LM
LCI-tolkning og SCI-tolkning Få-lag og mangelagstolkniger Processering og geofysisk tolkning: Århus Universitet Udført for Miljøcenter Nykøbing primo

6 Flyvelinjer

7 Profilsnit – overordnet geologisk opbygning
SV NØ Moræneler Palæocænt ler Fersk kalk Salt kalk Salt grundvand

8 Begravede dale

9 Begravede dale

10 Begravede dale Moræneler Moræneler

11 Begravede dale Dødisområde Moræneler Moræneler Moræneler Moræneler

12 Begravede dale Dødisområde ML og DS ML og DS ML og DS

13 Begravede dale Dødisområde DS Fersk kalk ML/Palæocænt ler DS

14 Begravede dale Dødisområde Fersk kalk/DS Fersk kalk Palæocænt ler ML

15 Begravede dale Fersk kalk Fersk kalk DL Palæocænt ler DL ML

16 Begravede dale Fersk kalk Fersk kalk DL Palæocænt ler DL ML
Fersk/salt kalk

17 Begravede dale Fersk/salt kalk Fersk kalk Salt kalk Fersk/salt kalk

18 Begravede dale Fersk/salt kalk Fersk/salt kalk Salt kalk

19 Begravede dale Salt kalk Fersk/salt kalk Fersk/salt kalk

20 Begravede dale Salt kalk Fersk/salt kalk Fersk/salt kalk

21 Begravede dale Salt kalk Fersk/salt kalk Fersk/salt kalk

22 Begravede dale Salt kalk Salt kalk Salt kalk

23 Begravede dale Salt kalk Salt kalk Salt kalk

24 Saltstruktur? Kote –60 til -50 Kote –70 til -60

25 Forkastninger Kote –30 til -20

26 Forkastninger Kote –30 til -20

27 Forkastninger Kote –60 til -50

28 Drumlins

29 Drumlins Middelmodstand 0-5 m dybde:

30 Dødisområde Middelmodstand 0-5 m dybde:

31 Sommersted

32 Sommersted 330 km2 Linjeafstand 180 m LM og HM
LCI-tolkning (SCI kommer senere) 5-lag og mangelagstolkning Processering og geofysisk tolkning: Århus Universitet Udført for Miljøcenter Ribe primo 2008

33 Sommersted – begravede dale
System af dale udfyldt med moræneler og smeltevandsler.

34 Sommersted - middelmodstand
System af dale udfyldt med moræneler og smeltevandsler.

35 Sommersted - højmodstandsstruktur
System af dale udfyldt med moræneler og smeltevandsler.

36 Sommersted - højmodstandsstruktur
System af dale udfyldt med moræneler og smeltevandsler.

37 Sommersted – Gram ler 0-10 m
System af dale udfyldt med moræneler og smeltevandsler.

38 Sommersted – Gram ler Gram-ler Begravet dal Gram-ler Jels by Gram by
Profil Dal

39 Sommersted – Gram ler Gram-ler Sydvest - Fole Nordøst - Rødding
10 km Nordøst - Rødding Begravet dal Miocænt sand Stort miocænt grundvandsmagasin under Gram/Hodde. Dalen kortslutter og er et sårbart område

40 Sommersted – Gram ler Gram Lergrav

41 Sommersted – Gram ler Gram Lergrav

42 Afslutning SkyTEM giver meget ny information om de geologiske forhold
Også udover ”den gode leder” SkyTEM kan opløse de øverste lag Det er værdifuldt at udføre store kortlægninger Vigtigt at tolke sine data grundigt og detaljeret!


Download ppt "Geologisk tolkning af storskala SkyTEM-kortlægninger på Lolland"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google