Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Almen sTudieforberedelse AT Tværfagligt forløb fra 1.g til 3.g Synopsis og mundtlig eksamen i 3.g (karakteren tæller 1½ gang i gennemsnittet!) Mange fag.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Almen sTudieforberedelse AT Tværfagligt forløb fra 1.g til 3.g Synopsis og mundtlig eksamen i 3.g (karakteren tæller 1½ gang i gennemsnittet!) Mange fag."— Præsentationens transcript:

1 Almen sTudieforberedelse AT Tværfagligt forløb fra 1.g til 3.g Synopsis og mundtlig eksamen i 3.g (karakteren tæller 1½ gang i gennemsnittet!) Mange fag og lærere involveret Langsom opbygning af jeres viden og kunnen

2 Overordnet om AT Fra læreplanen: ”Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder: naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. I almen studieforberedelse arbejdes der med betydningsfulde natur- og kulturfænomener, almenmenneskelige spørgsmål, vigtige problemstillinger og centrale forestillinger fra fortid og nutid med anvendelse af teorier og metoder fra alle områder.” https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120566#Bil9

3 Hvorfor AT? ”Almen Studieforberedelse er – som navnet siger – med til at gøre gymnasieelever bedre til at studere og forstå fagenes syn på verden omkring os” (AT-Håndbogen s. 10) Mere nuanceret viden om et givent emne, en sag Større opmærksomhed på de enkelte fag og hovedområdernes forskellige arbejdsmåder og styrker og svagheder Større evne til flerfaglig tilgang i fremtiden Større refleksion i det hele taget! Hvorfor kombinere fagene?

4 ”tre faglige hovedområder”: – naturvidenskab, – humaniora og – samfundsvidenskab Samf Nat Hum Hvor hører de fag I kender fra gymnasiet mon til?

5 Hovedområderne:genstandsfeltgenstandsområde naturvidenskabNaturen Naturen fra det mindste til det største: Stof, bevægelse, kræfter og energi Stoffernes opbygning og stofforandringer som følge af ydre påvirkning Levende væseners opståen, udvikling og vekselvirkning med den øvrige natur Abstrakte strukturer, tal og figurer Data og dataprocesser humanioraMennesket Alt det der hører mennesket til: Historie og hverdagskultur Litteratur, kunst og æstetik Bevidsthed og erkendelse Sprog, medier og kommunikation Værdier og etik samfundsfagSamfundet Menneskers vilkår og samværsformer: ØkonomiPolitologiSociologi

6 betydningsfulde natur- og kulturfænomener, almenmenneskelige spørgsmål, vigtige problemstillinger og centrale forestillinger fra fortid og nutid

7 Empiri, metode og teori: Empiri: observationer, data, udsagn, tekster eller andre kilder. Metode: arbejdsmåder og –processer. Teori: generaliseringer på baggrund af empiri. Generaliseringer søger at forklare et udsnit af virkeligheden. Evolutionsteorien Tekstanalyse Statistik Feltarbejde E=mc² Eksperiment Det Senmoderne Samfund

8 Plan for jeres AT-forløb fra nu: TidspunktKlasseAT-forløbIndholdProdukt Forår 20121.gAT1Intro, hovedområder, empiri, metode, teori Forår 20121.gAT2Fagsamspil (fagekskursion)Problemstillinger Efterår 20122.gAT3Belysning af sagOpgaveformulering, problemstillinger Forår 20132.gAT4Perspektivere sagFormulere en sag Forår 20132.gAT5StudieturSynopsis, talepapir Forår 20132.gAT6ÅrsprøveSynopsis, talepapir Efterår 20133.gAT7AT-turSynopsis, talepapir Forår 20143.gAT8Eksamenskrav, ressourcerum Synopsis, talepapir

9 AT1: Kroppen Hovedområderne: naturvidenskab, humaniora og samfundsfag Mål: At lære om hovedområdernes indhold og forskellige arbejdsmetoder. (vigtig viden til 3.g eksamen!) Organisering: 3 dage (27.-29. februar), en dag pr. hovedområde. Produktkrav og arbejdsformer: varierer fra dag til dag

10 Quiz: hvor meget kan I svare på parvis? Hvad hedder de 3 hovedområder? Hvad er samfundsfags genstandsområde? Hvad betyder empiri? Nævn 1 type empiri fra faget biologi: Hvad betyder metode? Nævn 1 metode fra faget dansk: Hvad betyder teori? Nævn 1 teori fra faget samfundsfag: Find en sag som kan belyses fra 2 forskellige hovedområder? Hvornår skal man til eksamen i AT? Hvordan går man til eksamen i AT? Hvor meget tæller karakteren i jeres gennemsnit? Hvad er temaet for AT1?


Download ppt "Almen sTudieforberedelse AT Tværfagligt forløb fra 1.g til 3.g Synopsis og mundtlig eksamen i 3.g (karakteren tæller 1½ gang i gennemsnittet!) Mange fag."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google