Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad er læseskub? Hovedfokuspunkt: De svage læsere

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad er læseskub? Hovedfokuspunkt: De svage læsere"— Præsentationens transcript:

1 Hvad er læseskub? Hovedfokuspunkt: De svage læsere
Udarbejdet af læsekonsulent Karen Kappel

2 Hvad er læseskub? Læseskub er læseindlæring inspireret af Reading Recovery under rummelighedsbegrebet. Det er en indsats i normalsystemet, hvor der tilknyttes en læseskublærer til alle 1. klasser som udgangspunkt 2 lektioner dagligt. De 6 svageste læsere pr. klasse beskrives, hvorefter dansk- og læseskub-lærerne i fællesskab udvælger 3 elever til undervisning efter læseskub-metoden. Denne undervisning varetages af læseskublæreren 80 – 120 gange. Undervisningen er 1:1, og målet med den er, at eleven efter undervisningen skal have et læsestandpunkt, der svarer til klassens middel. Klassen kan evt. støttes igen i 1. semester af 2. klasse. Gennem sit samarbejde med dansklæreren er læseskublæreren på sigt en katalysator for en kulturændring i den almindelige undervisning. Der dannes studiegrupper af læseskublærere på tværs af skoler til gensidig inspiration.

3 Hermed bliver projektet i et fremtidsperspektiv kulturnyskabende.
Ideen bag projektet er tidlig forebyggende, foregribende indsats ved at tænke ”det specielle” ind i ”det normale.” Barnets læseudvikling følges nøje gennem daglige notater til elevens læsning - logbog Opbygning af undervisning: 1. Læsning af kendt bog 2. Running Record på bog fra dagen før (læseregistrering, der er udg.punkt for undervisningen) 3. Magnettavle 4. Skrive en historie 5. Cut up (ord- og bogstav-arbejde) 6. Introduktion af ny bog 7. Guidet Reading (læreren støtter eleven, når det er nødvendigt.)

4 Hvorfor læseskub? Det nytter noget Tidlig indsats vigtig p.g.a. selvværd Specialundervisningen reduceres Vægter lærernes vedvarende uddannelse Grundig elevbeskrivelse Struktureret og intensiv undervisning (1:1) Tid til læsning Forældrenes indsats sat i faste rammer Progression i materialevalg

5 Case: Et eksempel på en lærers beskrivelse af undervisning for en læseskubelev (navnet er opdigtet): Peter lå i bunden af klassen ved juletid. Han kunne ikke alle bogstaverne, ej heller deres lyde. Når Peter læste, gik han i stå – selv når bogen var meget let. Peter bare ventede på, at man skulle give ham fortsættelsen. Skulle Peter skrive, kunne han næsten ikke blive enig med sig selv om, hvad han skulle skrive. For lige meget hvad, virkede det uoverkommeligt for ham. Således mødte Peter op i januar, tilknappet og med meget lille selvværd. Han kunne ikke finde ud af det… I løbet af 2 uger forvandledes han til en meget selvbevidst dreng, der arbejdede målrettet på at blive rigtig dygtig – og det blev han så! Han har lært sig at lydere, stavelsesdele og anvender flere læsestrategier rigtig flot. Peter skriver også hurtigt og let med stor fornøjelse. Nu – efter ca. 50 gange i undervisning - læser Peter over gennemsnittet af klassen. Forældrene har bakket utrolig flot op, og er glade for resultatet.

6


Download ppt "Hvad er læseskub? Hovedfokuspunkt: De svage læsere"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google