Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

CSC Proprietary 8/23/2014 12:04:35 AM 008_5849_ER_RED[1] 1 Møde i Test- og teknikgruppen. 9. februar 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "CSC Proprietary 8/23/2014 12:04:35 AM 008_5849_ER_RED[1] 1 Møde i Test- og teknikgruppen. 9. februar 2007."— Præsentationens transcript:

1 CSC Proprietary 8/23/2014 12:04:35 AM 008_5849_ER_RED[1] 1 Møde i Test- og teknikgruppen. 9. februar 2007

2 CSC Proprietary 8/23/2014 12:04:35 AM 008_5849_ER_RED[1] 2 Test status pr. 8/2 2007  Teststrategi  Første udgave gennemført, reviewed og udsendt 6/2 2007  Danner grundlag for det kommende arbejde vedrørende CSC’s Domstolsstyrelsens og de eksterne interessenters testplaner  Sikrer samme opfattelse af testbegreber jf. aftale ved mødet i Test- og Teknikgruppen den 11/1 2007 – se side primært afsnit 1.2.1.1, 1.2.1.2 og 2.4  Teststrategien udbygges løbende i projektforløbet  Kommende udfordringer – på kort sigt:  Testplaner  Kommende udfordringer – på længere sigt:  Testdrejebøger (testcases) – baseret på testplanerne

3 CSC Proprietary 8/23/2014 12:04:35 AM 008_5849_ER_RED[1] 3 Domstolsstyrelsens interne funktionstest versus de eksterne interessenters test  Domstolsstyrelsen:  Domstolsstyrelsen er ansvarlig for at teste og godkende e-TL løsningen i Domstolsstyrelsens interne funktionstest  De eksterne interessenter koncentrerer sig om at teste grænseflader mellem e-TL og egne systemer i Kommunikationstesten, Meddelelsestesten og den eksterne funktionstest

4 CSC Proprietary 8/23/2014 12:04:35 AM 008_5849_ER_RED[1] 4 Nuværende situation Obs! Ikke identisk med hovedtidsplanen i aftalen Kommunikations-test 1/8-11/1 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/1 1/2 1/3 Meddelelsestest 1/9-11/1 Ekstern funktionstest 1/10-11/1 Intern funktionstest + Datalev. 1/9-26/10 Installations- Prøve 14-15/1 Overtagelses Prøve 21-22/1 Bilbog Intern funktionstest + Datalev. 1/8-28/9 Installationsprøve Bilbog 22-23/10 Overtagelsesprøve Bilbog 25-26/10 Integrationstest /fællestest 1/12-11/1 Tilslutningste st 28/1-1/3 Frozenzone 14/1-1/5 Testmiljøer klar 1/8 Bilbog prøvedrift 1/11 Overtagelsesprøve Godkendt 27/1 Prøvedrift 1/2 Drift 26/3 Åbent eksternt testmiljø 28/1-…

5 CSC Proprietary 8/23/2014 12:04:35 AM 008_5849_ER_RED[1] 5 Definitioner  CSC funktionstest  CSC tester om e-TL fungerer  CSC udformer testdata og er den primære ansvarlige for testen  Intern funktionstest  DSS tester om e-TL fungerer korrekt  DSS udformer testdata og er den primære ansvarlige for testen  Kommunikationstest  Kan I sende en SOAP-besked til e-TL?  Kan I modtage en SOAP-besked fra e-TL?  DSS/CSC assisterer, men deltagerne er den primære ansvarlig  Meddelelsestest  Kan I sende en korrekt udformet anmeldelse?  Kan I modtage og forstå beskeder fra e-TL  DSS/CSC assisterer, men deltagerne er den primære ansvarlig  Ekstern funktionstest  Fungerer Jeres system op mod e-TL?  Ingen formel test af e-TLs funktionalitet  Men I kan selvfølgelig rapportere fejl som I måtte finde  Deltagerne udformer selv testdata og er den primære ansvarlige for testen  Fællestest  Fungere samspillet mellem flere systemer op mod e-TL  Kan man læse og forstå en anmeldelse foretaget af en anden part  Inkluderer test af udtagelse manuel behandling  Er i princippet at betragte som en funktionstest med flere deltagere  Ingen formel test af e-TLs funktionalitet  Men I kan selvfølgelig rapportere fejl som I måtte finde  Deltagerne udformer selv testdata og er den primære ansvarlige for testen

6 CSC Proprietary 8/23/2014 12:04:35 AM 008_5849_ER_RED[1] 6 Begreber og beslutninger  Efter afsluttet integrationstest, indtræder frozen zone  Ingen ny funktionalitet udvikles  Der sker alene fejlrettelser af eksisterende funktionalitet  Alle e-TL-testforløb er afsluttet  Eksterne kan fortsat teste i eksternt testmiljø.  Det er udelukkende deres interne test de kan udføre  Altså ingen test af e-TL  Det er det miljø, der vil fortsætte efter idriftsættelsen  Tilslutningstest indføres  Skal bestå prøven for at de kan blive system-system bruger  Testdata kommer fra  De konverterede data  Specielt fremstillede data  Testdata for eksterne parter  De enkelte parter får tildelt testområde i henhold til f.eks. Postnummer  Har flere parter behov for at teste sammen, tildeles denne gruppe et testområde  Det betyder, at en part kan være på flere testområder på en gang  En part kan anmode om at dets testområde ”nulstilles”


Download ppt "CSC Proprietary 8/23/2014 12:04:35 AM 008_5849_ER_RED[1] 1 Møde i Test- og teknikgruppen. 9. februar 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google