Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nødvendige indsatser for en bæredygtig udvikling Anna Lise Mortensen Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling Bæredygtige indkøb i et strategisk perspektiv,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nødvendige indsatser for en bæredygtig udvikling Anna Lise Mortensen Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling Bæredygtige indkøb i et strategisk perspektiv,"— Præsentationens transcript:

1 Nødvendige indsatser for en bæredygtig udvikling Anna Lise Mortensen Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling Bæredygtige indkøb i et strategisk perspektiv, Hotel Crowne Plaza, 6. oktober 2011

2

3

4

5

6

7 Pointer En bæredygtig udvikling afhænger af flere samtidige/parallelle indsatser Pull er måske mere effektivt end push Efterspørgsel på bæredygtige produkter/indkøb er afgørende

8 RBE’s vejledning for bæredygtigt indkøb Kort introduktion

9 Vejledningen Er på et overordnet strategisk niveau Anvisninger på hvordan miljø og sociale aspekter kan indbygges i konkrete indkøb findes allerede i andre vejledninger Anvisninger på hvordan man sikrer efterlevelse eller hvordan audit kan struktureres er heller ikke medtaget Der henvises i stedet til RBE´s vejledning om ansvarlig leverandørstyring

10 Vigtige forskelle Leverandøren og leverandørkædens generelle adfærd Produkters og serviceydelsers iboende egenskaber Private virksomhederStor fokusRelativ lille fokus Offentlige virksomheder og institutioner Ringe fokusStor fokus

11

12 Rådet for Bæredygtig Udviklings anbefalinger i relation til indkøb 1. Hensyn til bæredygtighed bør indgå i indkøbet på linie med kvalitet og pris og bør tage afsæt i virksomhedens CSR politik 2. Bæredygtighedshensyn i indkøbet bør prioriteres ud fra en strategisk analyse om bl.a. væsentlighed 3. Krav til leverandørerne er primært en forpligtelse om bæredygtig udvikling med udgangspunkt i nogle konkrete værdibaserede mindste krav 4. Krav til miljø og sociale hensyn bør gradvist skærpes efterhånden som leverandørerne kan honorere de stillede krav. Virksomheden medvirker dermed indirekte til at miljø og sociale hensyn indgår som en konkurrenceparameter på markedet. 5. Virksomhedens indkøb bør følge samme principper uanset anvendelse af det indkøbte (primær/sekundær indkøb)

13 Tabel 3: Principper der bør overvejes at indgå i virksomhedens egen CoC og dermed også i virksomhedens leverandør code of conduct Kilde (jf. bilag 3) [1] A. Menneskerettigheder 1.Respektere civile og politiske rettigheder 2.Ingen krænkelser af udsatte grupper 3.Mangfoldighed og integration FN, DSF RBE B. Arbejdstagerrettigheder 1.Arbejdsvilkår a.Organisationsfrihed b.Ansættelsesforhold c.arbejdsvilkår og social beskyttelse d.Arbejdsmiljø e.Medarbejder-involvering 2.Tvangsarbejde 3.Børnearbejde FN, DSF, BSCI DSF, BSCI FN, DSF, BSCI DSF, BSCI RBE FN, DSF, BSCI C. Miljø 1.Forsigtighed/Forebyggelse 2.miljøvenlige teknologier 3.Bæredygtig ressourceudnyttelse 4.Klima 5.Beskyttelse af naturen 6.Dyrevelfærd FN, DSF DSF DSF, RBE DSF D. Forretningsetik 1.Anti-korruption, herunder bestikkelse, hvidvaskning af penge 2.Ansvarlig samfundsadfærd 3.Fair konkurrence/marketing 4.Krav til leverandører om samfundsansvar 5.Åbenhed FN, DSF, DSF, RBE RBE [1][1] FN: FN’s Global Compact; DSF: Dansk standardforslag 26001; BSCI: Business Social Compliance Initiative Code of Conduct; RBE: RBE’s Charter for Bæredygtig Erhvervsudvikling Virksomhedens Code of Conduct: Forslag til generiske principper

14 Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling www.RBEnet.dk


Download ppt "Nødvendige indsatser for en bæredygtig udvikling Anna Lise Mortensen Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling Bæredygtige indkøb i et strategisk perspektiv,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google