Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

R2 R5 A1 C1CC R3 R4 R1 Referencer som ikke er i databasen Vores oprindelige artikel Referencer til artikler som er i databasen Rel artikel C2 R= referencer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "R2 R5 A1 C1CC R3 R4 R1 Referencer som ikke er i databasen Vores oprindelige artikel Referencer til artikler som er i databasen Rel artikel C2 R= referencer."— Præsentationens transcript:

1 R2 R5 A1 C1CC R3 R4 R1 Referencer som ikke er i databasen Vores oprindelige artikel Referencer til artikler som er i databasen Rel artikel C2 R= referencer C= citerende artikler CC=artikler som igen citerer en citerende artikel REL= relateret artikel: pga. fælles overlappende referencer til R2 og R4 CITATIONSSØGNING CC Artikler som citerer A1

2 TRUNKERING ligestilling* finder både: ligestilling, ligestillingspolitik, ligestillingskamp mv. parti* finder både: partier, partipolitik, partipolitisk, partisystem mv. Der skal i nogle databaser bruges ? i stedet for *

3 behavi#r finder både : behavior (am,) og behaviour (eng.) wom!n finder både: woman og women Der findes ofte mere avancerede trunkeringsmuligheder f.eks. disse i Auboline : Men de kan være forskellige fra base til base, så man må tjekke via HELP eller SEARCH TIPS el. lign.

4 Policy* OR lobby* OR corporati* AND EU parlament* OR European parlament* Udvidelse: (enten-)eller Indsnævring: (både-)og

5 og Med Eller udvider vi til foreningsmængden. Med OG indsnævrer vi til fællesmængden Eller ( Enten) Management* ELLER leader* (Både) Information* OG Management* ELLER bruges altså til at udvide, idet man tager højde for flere forskellige termer som kan dække samme emne. OG bruges til at indsnævre, idet der kræves samtidig tilstedeværelse af termer som tilsammen specificerer emnet.

6 2 separate søgninger på 2 aspekter business* ELLER public administration* ELLER management* Information system* ELLER Knowledge sharing* Søgning 1Søgning 2 Under hver aspekt søges på alternative termer som udtrykker samme aspekt. Dvs. de kan erstatte hinanden. Søgemæssigt fungerer de så at sige som KVASI-SYNOMYMER. Det er altså et ”enten ELLER” forhold. Eksempel på søgestrategi:

7 (både-) OG Søgning 3: Indsnævring ved genbrug og kombination i søgehistorie Søgning 3: Business* Eller Management* Eller Public administration* Information system* Eller Knowledge sharing* Emnet specificeres og indsnævres ved kombination af forskellige aspekter som indgår i det konkrete problemfelt. Her er der tale om et ”både OG” forhold Søgning 2:Søgning 1:

8 Søgning 4: Indsnævring ved yderligere aspekt og End-user training Søgning 4: Her skal man nok lige tjekke om databasen skelner mellem end- user og end user

9 Søgning 1 Business* ELLER Public administration* ELLER Management* Søgning 2 Information system* ELLER Knowledge sharing* Søgning 3 søgning 1 OG søgning 2 Søgning 4: søgning 3 OG end-user training* Oversigt over søgestrategi Først laves søgning 1 og søgning 2 som 2 separate søgninger. Derefter laves søgning 3 som genbrug og kombination af disse. Søgning genbruges igen i søgning 4 med en yderligere indsnævring. Der kan fortsættes med yderligere indsnævringer.

10 På mange søgeskærme er der plads til at lave både OG og ELLER kombinationer i EN søgning.) Business* ELLER Public administration ELLER management* OG Knowledge sharing* ELLER information system*

11 KOMMANDOSØGNING ( f.eks. i Bibliotek.dk ) I mange databaser kan man anvende KOMMANDOSØGNING. Der vil man afgrænse de enkelte aspekter (de ord som skal kombineres med ELLER i paranteser. Indholdet i hver parentes behandles som en separat søgning, hvorefter disse kombineres: (Business* eller Management* eller Public administration*) OG (information system* eller knowledge sharing* )

12 KOMMANDOSØGNING 2: Ved kommando-søgning skal man som regel også selv tilføje FELTKODER: AU=Mouritsen OG Ti=intellectual capital

13 Yderlige begrænsninger -forskellige muligheder i forskellige baser udgivelsesår sprog materialetype f.eks. bøger, artikler tilgængelighed emnegrupper subject index og lign. bestemte tidsskrifter Søgefelter f.eks.forfatter=, titel=, emne=, abstract= I mange baser kan man både afgrænse i selve søgning med feltkoder eller man kan afgrænse på div. facetter efterfølgende

14 Husk: UDVIDELSE (ELLER) Få fanget alle relevante termer som dækker det samme aspekt (ord som kan erstatte hinanden indbyrdes) INDSNÆVRING (OG): Få indsnævret ved at kombinere ovenstående med termer som dækker andre aspekter og som derfor specificerer søgningen. AFGRÆNSNING : Afhængig af basen er der som regel flere afgræsningsmuligheder: søgefelter (fx forfatter, titel mv. ) udgivelsesperiode, materialetype, sprog, bestemte tidsskrifter, emnegrupper SØGEHISTORIE (Kombinere søgesæt): Ofte nødvendigt at lave separate søgninger for hvert aspekt af et emne- Efterfølgende kan disse udvidende søgninger via søgehistorie indsnævret, idet de indbyrdes kombineres med OG.


Download ppt "R2 R5 A1 C1CC R3 R4 R1 Referencer som ikke er i databasen Vores oprindelige artikel Referencer til artikler som er i databasen Rel artikel C2 R= referencer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google