Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lektiehjælp og faglig fordybelse Lektiehjælp og faglig fordybelse frem til næste folketingsvalg: - Skolen skal tilbyde børnene lektiehjælp og faglig fordybelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lektiehjælp og faglig fordybelse Lektiehjælp og faglig fordybelse frem til næste folketingsvalg: - Skolen skal tilbyde børnene lektiehjælp og faglig fordybelse."— Præsentationens transcript:

1 Lektiehjælp og faglig fordybelse Lektiehjælp og faglig fordybelse frem til næste folketingsvalg: - Skolen skal tilbyde børnene lektiehjælp og faglig fordybelse. - Der er afsat to timer ugentligt til indskolingen. - Der er afsat tre timer ugentligt til mellemtrinnet. - Timerne skal ligge i slutningen af skoledagen. -Vi har et ønske om at tilbuddet skal være for alle skolens børn til næste år, -men forældrene bestemmer selv på daglig basis, om barnet skal benytte tilbuddet om lektiehjælp og faglig fordybelse. - Hvis tilbuddet ikke benyttes vil skoledagen således være 2 eller 3 timer kortere.

2 Efter næste folketingsvalg: - Kravene til organiseringen af lektiehjælp og faglig fordybelse ophæves. - Der vil ikke være afsat et særligt antal ugentlige timer til faglig fordybelse og lektiehjælp. Det er op til den enkelte skole at vurdere behovet for antallet af timer til faglig fordybelse og lektiehjælp.

3 Lektiehjælp og faglig fordybelse Den nye, længere og varierede skoledag giver ekstra tid til faglig fordybelse, hvor alle børn får faglige udfordringer eller hjælp i løbet af skoledagen. Den faglige fordybelse og lektiehjælpen skal målrettes både de fagligt stærke og de fagligt mindre stærke børn, så alle lærer mere. Tilbuddet om lektiehjælp og faglig fordybelse skal styrke børnenes faglige niveau ved blandt andet at tilbyde børnene faglig træning, faglige udfordringer eller turboforløb, som er tilpasset deres niveau og behov.

4 Faglig træning Den faglige træning har fokus på at gentage og træne de kundskaber og færdigheder, som børnene har lært i løbet af undervisningen, så de bliver fortrolige med de nye færdigheder og får dem indarbejdet som et naturligt redskab til brug i den videre læring. Faglige udfordringer Faglige udfordringer er aktiviteter for de børn, som har tilegnet sig færdighederne på eget niveau eller klassetrin. Her tilbydes børnene opgaver, tekster mv., der udvider og højner deres niveau i det pågældende fag. Målet er at udvide børnenes kundskaber og færdigheder og at motivere deres lyst til at lære.

5 Turboforløb Børnene kan desuden tilbydes intensive fag- eller opgavespecifikke turboforløb også i Ugle-regi. (Uglen er vores kompetencecenter)

6 -Vi vil gerne finde et godt navn til vores lektiehjælp og faglige fordybelse. -Nu kalder vi det LÆRINGSCAFÉ -Et café hvor der dels er fokus på det fagfaglige dels på forudsætningerne for læring. Fra lektiecafé til læringscafé

7 -Læringscaféen vil være delt i 2 afdelinger: indskoling og mellemtrin -Inden for hver afdeling vil caféen ikke være delt efter klassetrin men efter fag: dansklæreren i ét lokale, matematiklæreren i et andet lokale etc. -Et 3. sted vil der være en mulighed for at arbejde med nogle af børnenes undervisningsparathed, koncentration (f.eks. vha. skak og puslespil), hjælp til at tilrettelæggelse af en arbejdsproces, etc. -Et 4. sted vil der måske blive mulighed for at nogle børn laver ”lektiehjælp on-line” – en for de ældste velkendt platform, hvor unge hjælper unge. -På sigt kan vi bl.a. forestille os små ”valgfagsforløb” som fransk, et bogslugerhold etc. Læringscaféens struktur

8 -Klasseteamet bestemmer for én periode ad gangen, hvor det enkelte barn skal være i lektiehjælpstiden. Hvem, hvor

9 -JA, børnene vil fortsat have lektier for hjemme. -Hvilke? -Træning, vedligeholdelse og ”tekstlæsning til næste gang”. -Læsetræning 15 min. hver dag. -Større opgaveskrivning/stil etc. -Hvorfor? -For at vi i skoletiden har nok tid til faglig fordybelse. -For at give jer forældre en reel chance for at følge med i jeres barns skolehverdag og faglige udvikling. Lektier hjemme


Download ppt "Lektiehjælp og faglig fordybelse Lektiehjælp og faglig fordybelse frem til næste folketingsvalg: - Skolen skal tilbyde børnene lektiehjælp og faglig fordybelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google