Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TR / KB seminar 14. september 2011 Fra Frederikshavn Sygehus

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TR / KB seminar 14. september 2011 Fra Frederikshavn Sygehus"— Præsentationens transcript:

1 TR / KB seminar 14. september 2011 Fra Frederikshavn Sygehus
Fra Hjemmeplejen, Sæby kommune Fra Frederikshavn Sygehus Fra Brønderslev, Psykiatrisk Sygehus

2 KB-valg 2011 Opstilling: fristen udløber 30. september 2011 Afstemning: 25. oktober til 7. november 2011 Valgmøder rundt i kredsen – annonceres på hjemmesiden Læs mere på

3 Temadag Palliation – Samarbejdet med familien. Håb og håbets betydning
Tirsdag 4. oktober 2011 Kl – 15.30 Undervisere: Pædagog og familieterapeut MPF Birgitte Nyborg, Aalborg. Lektor og sygeplejerske Diana Schack Thoft, UCN Kroniske smerter og betydningen for livskvalitet og hverdagsliv Torsdag 3. november 2011 kl Undervisere: Oversygeplejerske Miriam Flyckt Fischer og fysioterapeut Lotte Rechter, begge fra Det tværfaglige smertecenter, Aalborg Sygehus. Pleje og behandling af kroniske sår - og hvornår søge assistance? Mandag 21. november 2011 kl Underviser: Sårsygeplejerske Conny Nørlem, ortopædkirurgisk afd., Aalborg Sygehus Etik - At rumme døden sammen med patienten - at være magtesløs med den magtesløse Onsdag 18. januar 2012 kl Underviser: Cand. theol. Ole Raakjær, Kamillianer Gaardens Hospice og Det palliative team, Aalborg. Der udstedes bevis for deltagelse i temadagene.

4 Sofie Bio Sofie Bio Næste arrangemen af Sofie Bio er 9. og 17. november 2011 henholdsvis i Thisted og i Aalborg. Temaet er *Ældre og selvmord'. Kl – 18.00: Oplæg ved seniorforsker Annette Erlangsen Kl – 18.45: Spisning Kl – 19.15: Dokumentarfilmen ’Når livet bliver for langt’

5 Arbejdspladsnære aktiviteter
​Kredsbestyrelsen har besluttet at støtte arbejdspladsnære aktiviteter - både emner, der relaterer sig til arbejdsmiljøområdet, vores fag og andre områder. Kredsen begyndte derfor i sensommeren 2010 at kontakte AMiR og TR på en arbejdsplads for at høre, hvad der rør sig ude hos jer - med det formål, at vi igennem dialog håber at kunne komme frem til, om der er noget DSR kan bidrage med. Inden vi når ud til alle kan der være nogle af jer - AMiR, TR eller medlemmer - der tænker, at I egentlig rigtig gerne - lige nu - vil have en snak med os om mulighederne. Så håber vi at I vil kontakte os. Henvendelse kan ske til: Anne Grete Nielsen, journalist, / eller Lilli Lykkegaard, politisk chefkonsulent, /

6 Eksempler på arbejdspladsnære aktiviteter
3. februar 2011: Fyraftensmøde med sygeplejerskerne i Rebild Kommune: Besøg af Lene Holmberg Jensen, kredsnæstformand i DSR. 8. februar 2011: Fyraftensmøde i Hobro med sygeplejersker fra Mariagerfjord Kommune og Hobro Sygehus. Tema :Besparelser/afskedigelser/PKA. 9. februar 2011: Fyraftensmøde i Farsø med sygeplejersker fra Vesthimmerlands Kommune og Farsø Sygehus. Tema: Besparelser/afskedigelser/PKA 2. marts 2011: Fyraftensmøde i Vesthimmerlands Kommune. Tema: Fremtidens sygepleje i Vesthimmerlands Kommune. Debatmøde mellem sygeplejersker, sundhedsplejersker, politikere og embedsmænd (klubben i Vesthimmerland udsendt plakat). 31. marts 2011: Fyraftensmøde på Sygehus Thy-Mors for sygeplejerskerne fra de medicinske afdelinger. Tema: Forholdene på de medicinske afdelinger har trange vilkår i disse år. 8. juni 2011: Fyraftensmøde i Jammerbugt Kommune for sygeplejersker, praktiserende læger og politikere. Tema: oplæg om FAM og fremtidens udfordringer i hjemmeplejen. 5. september 2011: Fyraftensmøde på Læsø for sygeplejersker, praktiserende læger og politikere. Tema: oplæg om FAM og fremtidens udfordringer i hjemmeplejen. 26. september 2011: Fyraftensmøde i Morsø Kommune. Tema: :Fod på juraen?. 31. oktober 2011: Fyraftensmøde i Brønderslev Kommune for sygeplejersker, praktiserende læger og politikere. Tema: Fremtidens sygepleje i Brønderslev Kommune.

7 Jobrotation det næste skridt.
Tilbud til ledige sygeplejersker Møder med dimittenderne siden januar. I dialog med arbejdsgivere og ledere. Samarbejde med DSA, jobcenter og arbejdsgiver. Løntilskud og virksomhedspraktik. Jobrotation det næste skridt.

8 Kl. 16.30 – 17.30 Generalforsamlingen 2011
møde kandidaterne til KB-valget se billeder fra Sygeplejens År diverse udstillinger – flexforum, nogle faglige selskaber m.fl. levende musik

9 Julehyggen Onsdag 7. december 2011 kl

10 Lokale aktiviteter – der kan stadig søges midler!!!!
Sygeplejens År Lokale aktiviteter – der kan stadig søges midler!!!! Onsdag 24. og/eller torsdag 25. august 2011 Sygeplejersker ansat på Aalborg Sygehus deltager i DHL-stafetten i Aalborg iført DSR løbetrøjer. Torsdag 25. august 2011 kl til 18 Deltagere: sygeplejersker ansat i Stråleterapien, Aalborg Sygehus. Tema: Sundhedsfaglig dag Tirsdag 27. september 2011 kl. 13 – 17 Sted: Undervisningslokalet KamillianerGaarden Kastetvej Aalborg. Deltagere: sygeplejersker ansat på Hospice Aalborg og Hospice Tirsdag 27. september 2011 'Sæt kursen for fremtidens sygepleje’. T-shirt 13 sundhedsplejersker i Brønderslev Kommune Case 8 I Psykiatrien afsnit H er sygeplejerskerne meget belastede. De ar travlt og der opstår i perioder mange uforudsigeligt episoder i løbet af en arbejdsdag. Sygeplejerskerne har meget forskellige kompetencer og aldersmæssigt er ca. 2/3 under 45 år. Jeg har tidligere ved flere lejligheder været hidkaldt til møde med sygeplejerskerne med baggrund i, at sygeplejerskerne føler sig belastet – bemandingen ikke altid tilstrækkelig og de erfarne sygeplejersker føler et særligt stort ansvar på grund af mange nyuddannede, samt udenlandske læger / stud med. i forvagt. Der er fremkommet forslag/ønske fra personalet om 12-timers vagter for alle. Som FTR oplever jeg flere dilemmaer: at natarbejde bør formindskes patientsikkerheden nedsættes ved 12 timers vagt  arbejdspresset i travle perioder vil belaste arbejdsmiljøet for den enkelte og for alle  fremmødeprofilen ændres Der planlægges med møde for sygeplejerskerne, Til stede på mødet er AMiR (sygeplejerske), som jeg ved er positivt indstillet overfor 12-timers vagter. Fremlæg dine holdninger og argumenter for sygeplejerskerne på det indkaldte møde. Som afslutning på mødet bliver det besluttet, at der indføres 12-timers vagter i foreløbig en periode på 3 måneder. Som FTR planlægger jeg efterfølgende et møde med ledelsen i afdelingen ift. at få drøftet de dilemmaer jeg ser. Fremlæg dine ’bekymringer’ og kom med forslag til, hvordan der i forsøgsperioden kan følges op på disse. Ansvarlig Lene Kirsten Kontakt: Lilli Lykkegaard Du kan stadig tilmelde dig sms-debatten

11 OK 11 opfølgning MED-rammeaftaler Aftalerne på både det regionale og kommunale område forventes færdige ved udgangen i september måned, hvorefter de vil blive lagt på Sundhedskartellets hjemmeside. Reguleringsordningens udmøntning reguleres pr. 1. januar 2012 Ved OK11 blev det aftalte, at reguleringsordningen skulle udmøntes sammen med de genrelle lønstigninger pr. 1. januar 2012. Regionerne – 0,14 % / betyder, at lønstigningen bliver 1,94 % Kommuner – 0,08 % / betyder, at lønstigningen bliver 1,91 % Fritvalgstillæg i kommunerne Fristen for valg af pension i steder for kronetillæg er 1. oktober​ ​I kommunerne blev en del af de lønforbedringer som udmøntes 1. januar 2012 aftalt som et såkaldt fritvalgstillæg, hvor den ansatte kan vælge mellem et kronetillæg eller en pensionsforhøjelse. Udgangspunktet er, at der ydes et kronetillæg. Hvis den ansatte ønsker en pensionsforhøjelse i stedet, skal dette meddeles arbejdsgiver senest 1. oktober. Der kan læses mere på – skriv fritvalgstillæg i søgefeltet

12 OK 11 opfølgning Seniorordninger Det regionale område
Alder i 2011 og efterfølgende kalenderår Bonus i % af sædvanlig løn Maksimalt antal fri-/seniordage Fylde60 år 0,8 % 2 dage Fylder 61 år 1,2 % 3 dage Fylder 62 år og derover 1,6 % 4 dage Et kommunale område Alder i kalenderår Antal seniordage Fylde60 år 2 dage Fylder 61 år 3 dage Fylder 62 år og derover 4 dage På det kommunale område er der mulighed for at konvertere deres seniorordning som hidtil, og fristen for deres valg er 1. oktober.

13 OK 11 opfølgning Arbejdstidsaftalen På det regionale område forventes den at være trykt og klar ved udgangen af oktober måned. Det kommunale område? Overenskomsterne Udgivelsestidspunkt ukendt? Projekt ’Psykiatri på tværs’ Projekt ’Det gode samarbejde på tværs af sektorere og fag’ Forskningsprojekt ’Omfang og årsagerne til deltidsarbejde

14 DSR strategier og handleplaner
Atypiske stillinger Handleplaner: De atypiske stillinger skal identificeres i kredsene og aftales overført som atypiske stillinger inden 1. juli Arbejdet pågår i kredsen. De studerende Strategi: At DSR’s repræsentanter i MED-udvalgene arbejder for at MED-udvalgene anerkender, at studerende også er omfattet af de lokale personalegoder på samme betingelser som øvrige ansatte Arbejdstid Strategi: Hovedbestyrelsen har bestuttet, At TR/AMiR og medlemmer sikres mere viden om arbejdstidsaftalen og dens indhold via hjemmesiden og TR-kompasset At der fortsættes med ’vidste du, at…..’ i Sygeplejersken At der lokalt mellem TR og kredsen tages initiativ til ’Kend din aftale’ ift. medlemmerne

15 Temaer til evt. trepartsforhandlinger med ny regering
Arbejdstid Uddannelse af arbejdsstyrken Dagpengesystemet


Download ppt "TR / KB seminar 14. september 2011 Fra Frederikshavn Sygehus"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google