Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer DFS’ realkompetenceforum januar 2012/RJ.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer DFS’ realkompetenceforum januar 2012/RJ."— Præsentationens transcript:

1 RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer DFS’ realkompetenceforum januar 2012/RJ

2 Baggrund og proces  Lov om anerkendelse af RK - 2007  Lovovervågning  EVA’s evaluering – sommer 2010  Høringsrunde > Ingen lovændring (i substansen)  UVMs handlingplan for anerkendelse af RK på VEU- området (ultimo 2010)  Arbejdsgruppe til udfoldelse af handlingsplanen  Rapport nov. 2011  Høring i div. råd (VEU, REU, REP, Rådet for gymnasiale udd. + Folkeoplysningens Dialogforum) > Ministerens bord……

3 EVA’s evaluering  Fokus på uddannelsesinstitutionernes praksis og RK V  Udbredelsen af RKV er begrænset  Hvis: som adgang til egne uddannelser  Problemer med økonomiske incitamenter  Problemer med kendskab til RKV-mulighederne  Problemer med kompetencer, kvalitet og gennemsigtighed  Problemer med ”før-fasen”  Manglende match mellem deltagernes motivation, forventninger, proces og udbytte  Nordisk studie – interessante forskelle  Norsk fagkonsulentsystem og godkjennelsescentraler  Svensk systematisering – gennemsigtighed/legitimitet  Finsk kompetencebaseret kvalifikationssystem + certifikat for praktiske sprogfærdigheder

4 Høring  DFS: Bredere perspektiv på RKA – anerkende og understøtte nytteværdi ud over formel uddannelse  6 forslag:  Nyt fleksibelt tilbud om afklaring og dokumentation af RK + vejledning (styrkelse af ”før-fasen”)  Kvalitetskodeks  Professionalisering/uddannelsesmodul  Forskningen styrkes  Indsatsområde i VEU-centrene  Informationsindsatsen styrkes  Mange sammenfald med andre høringssvar

5 Handlingsplan  Fire tværgående temaer:  Kortlægning af vejlednings og rådgivningsaktiviteterne før en RKV (før-fasen)  Udredning af mulighederne for et bredere sigte – herunder erhvervs- og beskæftigelsessigte  Kvalitetssikring – kvalitetskodeks  En styrket informationsindsats

6 Arbejdsgruppen  Sammensætning  Arbejdsmarkedets parter (2 x 6 repræsentanter)  Uddannelsesinstitutionerne (5 rep.)  Folkeoplysningen (2 (1) rep.)  UVM – formand Lisbeth Bang Thorsen  Vilkår:  Ingen forslag der giver permanent øgede udgifter!  Arbejdsmåde:  Drøftelser og skriftlige bidrag

7 Rapporten  Sammenfatning - oversigt over tværgående og uddannelsesspecifikke anbefalinger  Opsamling og perspektivering af tværgående drøftelser og anbefalinger  Den økonomiske incitamentsstruktur  Opsamling og perspektivering af uddannelsesspecifikke drøftelser og anbefalinger  Opsamling af øvrige forslag  Bilag: Oversigt over muligheder, aktiviteter mv.

8 Rapporten set fra en DFS-vinkel  Nok bedst opnåelige  RK-vurdering blev ikke til RK anerkendelse – men perspektivet er bredere  Folkeoplysningens Dialogforum som høringsinstans  God grafisk model som udgangspunkt for sammenfatningen (variation af Rie Thomsens model)

9

10 Anbefalingerne set fra DFS-vinkel  Bredere perspektiv, især job-/beskæftigelsesperspektiv og afklarings-, vejlednings og rådgivningsfasen samt informationsindsatsen  Fleksibelt uddannelsesmål/modul vedr. afklaring/ vejledning/rådgivning i AMU-regi - (DFS-forslag om bredere forankret modul er henvist til afsnittet ”Øvrige forslag”)  Løbende kvalitetsudvikling – via udvikling af fælles standarder, redskaber, metoder og procedurer - men intet kvalitetskodeks. Didaktisk udvikling.  Kompetenceudvikling af de lærere, konsulenter mv. som arbejder med alle faserne i RK-processen – bl.a. via formelt uddannelsesmodul  Styrkelse af tværinstitutionelt og tværsektorielt samarbejde om RKV mhp. bredere, mere kvalificeret og institutionsuafhængig indsats(VEU-centrene)  Bedre koordinering mellem ministerier – ensartet tilgang uanset om du er beskæftiget eller ledig  Udviklingsarbejde – bl.a. didaktisk udvikling  Styrkelse og synliggørelse af institutionsuafhængig vejledning og back-up (VEU-centre, eVejledning, Studievalg).  Styrkelse af informationsindsatsen  Lokalt forankret og udgangspunkt i job/beskæftigelsesperspektiv + gode historier

11 ”Øvrige forslag” i udvalg  RK-afklaringsmodul inspireret af FVU-konceptet  Nationalt sprogcertifikat for praktiske sprogfærdigheder  Forskning i  deltagerperspektiver på RK og motivation for læring  didaktiske konsekvenser af RK-anerkendelse  kvalitativ forskning i bedst (og mest!) praksis  Finansiering af vedligeholdelse af elektroniske værktøjer  Brug NQF/EQF som oversættelsesværktøj

12 RK-afklaringsmodul – DFS-forslag  Lovgivningsmæssig ramme for modul til kvalificering af før-fasen  Afklaring og dokumentation af RK i bredt perspektiv  Erhvervs- og studievejledning  Inspireret af FVU-konceptet  Fleksibel varighed ift. enkeltes behov  Tilbydes i forskellige kontekster  Varetages af forskellige aktører på driftsoverenskomst  Lovfastsatte krav til medarbejderkompetencer

13 Vejen frem…..


Download ppt "RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer DFS’ realkompetenceforum januar 2012/RJ."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google