Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SPSS II: lineære modeller

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SPSS II: lineære modeller"— Præsentationens transcript:

1 SPSS II: lineære modeller
Lineær regression En-sidet variansanalyse Multipel regression To-sidet variansanalyse NB: har kun brug for en SPSS procedure: Analyze-general linear model-univariate

2 Lineær regression Finde hældning og skæring !

3 Estimation af hældning og skæring
Analyze-general linear model-univariate: gas som dependent og temp som covariate (forklarende variabel) (NB: covariate Bruges for de variable som vi vil tilpasse en hældning for). Krydser parameter estimates af under Options ! (skæring og hældning) Sig. = p-værdi = 0 dvs. hældning meget signifikant forskellig fra nul.

4 Residual varians 0.741 findes i error linien under mean square

5 Residualer Sætter kryds ved studentized residuals under Save.
Dermed gemmes residualer i en kolonne i datasættet. Residuals: estimat af “fejl” som skal være normalfordelt Ser ikke godt ud !!!

6 Residualer mod temp Mærkeligt mønster i residualer….

7 Ensidet variansanalyse: skæl og shampoo-type
Treatment: kategorisk variabel (faktor)

8 Estimation af middelværdier
Analyze-general linear model-univariate: treatment som fixed factor og flaking som dependent ! Treatmen=PyrII er referencekategorien med middelflaking De øvrige estimater er forskelle i forhold til referencen !

9 Test for ens middelværdier: ingen behandlingseffekt
p-værdi for test af ingen behandlingseffekt (Sig.) = 0 Estimat af residualvarians=1.430

10 Residualer Ser pænt ud !

11 Multipel regression: kombination af de to foregående modeller
Forskellig hældning og skæring afhængigt af om før eller efter isolering !

12 Estimation af hældninger og skæringer
Analyze-general linear model-univariate: temperature som covariate og insulate som factor. Vekselvirkning mellem Temperature og insulate specificeres under Model ! Insulate=2 er reference med skæring og hældning For insulate=1 er skæring og hældning Signifikant forskel både på hældning og skæring !

13 NB: specificer main effects før interactions i Model
Residual varians F-test for ingen interaktion er med p-værdi

14 Residuals Noget skæv men bedre end før.

15 To-sidet variansanalyse: puls i forhold til køn og kontrol/løber
Kvinders puls generelt over mænds – men afhænger forskel af om kontrol eller runner ? (vekselvirkning) (analyze-general linear model univariate: Plots)

16 Estimater Runners og male er reference-kategorien med middel
heartrate

17 Test for ingen vekselvirkning
P-værdi dvs. vekselvirkning group*gender signifikant !

18 Residualer


Download ppt "SPSS II: lineære modeller"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google