Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samarbejde og koordineret indsats Kompetencerådsmøde den 4. marts 2011

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samarbejde og koordineret indsats Kompetencerådsmøde den 4. marts 2011"— Præsentationens transcript:

1 Samarbejde og koordineret indsats Kompetencerådsmøde den 4. marts 2011
på de 3 politikområder Kompetencerådsmøde den 4. marts 2011 Indspil fra VEU-centrene i Region Midt v/Jan W. Christiansen VEU-Center MidtØst

2 Region Midtjylland VEU-Center MIDTVEST VEU-Center MidtØst
VEU-Center Østjylland VEU-Center MIDTVEST Skive Lemvig Randers Viborg Norddjurs Struer Holstebro Favrskov Syddjurs Silkeborg Herning Ikast-Brande Århus Ringkøbing-Skjern Skander-borg Odder Horsens Samsø Hedensted

3 Samarbejde og koordineret indsats
VEU-centrenes rolle er defineret i lov om ændring af lov om AMU af 30. november 2009: VEU-centrenes overordnede formål er at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsesindsats.

4 Samarbejde og koordineret indsats
Et VEU-center arbejder for opfyldelsen af sit formål ved at Skabe større overskuelighed for brugerne om uddannelsestilbuddet Medvirke til at koordinere det virksomhedsopsøgende arbejde, markedsføring og uddannelsesinstitutionernes rådgivning af virksomheder og ansatte Afdække behov for samt koordinere og iværksætte analysearbejde i forhold til uddannelsesindsatsen

5 Samarbejde Udviklingskontrakt med UVM
Landsdækkende strategiske indsatsområder: Styrket og samordnet vejledning og rådgivning til virksomheder og ansatte med særlig fokus på uddannelsesuvante beskæftigede og små og mellemstore virksomheder Øget samspil mellem de grundlæggende almene voksenuddannelser og erhvervsrettede voksenuddannelser Bedre tilpasning af uddannelsesindsatsen til brugernes og arbejds- markedets behov for voksen- og efteruddannelse (analysefunktion) Styrket samspil mellem voksen- og efteruddannelsesindsatsen og den regionale erhvervs- og beskæftigelsesudvikling Effektive VEU-centre, der sikrer fælles opgaveløsning og institutions- samarbejde om VEU-indsatsen

6 Statusafrapportering til UVM efter VEU-centrenes første år
Afrapportering af udviklingskontrakt og handlingsplan Beretning om det regionale samspil Økonomisk afrapportering

7 UVM´s foreløbige hovedkonklusioner:
VEU-centrene er nået langt på meget kort tid Veu-centrene har taget stærkt ejerskab til udviklingen af VEU-centrene som den samlende aktør på det regionale arbejdsmarked De planlagte resultatmål for 2010 er stort set opfyldt Samarbejdet mellem institutionerne er blevet væsentligt styrket til gavn for brugerne

8 Beretning om det regional samspil (indsatsområderne 3 og 4)
Det overordnede mål er at skabe større sammenhæng mellem de regionale aktører inden for de 3 politikområder, der dækker uddannelsesindsatsen, beskæftigelsesindsatsen samt erhvervs- og vækstindsatsen.

9 Formelle fora for udvikling af regionalt samspil
Koordineringsgruppe for de 3 VEU-centre Det Midtjyske Kompetenceråd (KompetenceMidt) Regionalt netværk om analysefunktionen og fremtidens kompetencebehov (RBR) Regionale erhvervsfremmeaktører (jobcentre, erhvervsråd, Vækstforum etc.) inddrages i VEU-centrenes arbejde på strategisk og operationelt niveau

10 Projektfinansieret samarbejde med Region Midt og Væksthus Midtjylland
På operationelt niveau samarbejdes om: Virksomhedsopsøgende arbejde VirkMidt-survey Elektronisk efterspørgselskatalog Fremtidens kompetencebehov Etc.

11 Udfordringer i VEU-centrenes regionale samarbejde 2011
Koordinering af det virksomhedsopsøgende arbejde Samordning og kompetenceudvikling af korpset af uddannelseskonsulenter Intensiveret fokus på udvikling af analyseværktøjer til afdækning af arbejdsmarkedets kompetencebehov Tilpasning og udvikling af nye uddannelser Beredskab ved virksomhedslukninger og –nedskæringer (Taske Force) /fortsættes..

12 Udfordringer i VEU-centrenes regionale samarbejde 2011
..fortsat/ Opkvalificering af arbejdskraften på de almene uddannelser AMU til de små virksomheder/i yderområder/tynde uddannelser Informationsopgave i forbindelse med de digitale kursustilmeldinger og ansøgning om VEU-godtgørelse Informationsopgave i forbindelse med Kompetenceudviklingsfondene Samarbejdsstrukturer der understøtter de nationale, regionale og lokale initiativer


Download ppt "Samarbejde og koordineret indsats Kompetencerådsmøde den 4. marts 2011"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google