Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”."— Præsentationens transcript:

1 Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Center for Europæisk Politik Konference, 100 årsdagen for Kvindernes internationale kampdag, 8. marts 2010 Dias 1 Når EU gør en forskel – Ligestilling i europæisk lys Professor Marlene Wind Leder af Center for Europæisk Politik Institut for Statskundskab

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Center for Europæisk Politik Konference, 100 årsdagen for Kvindernes internationale kampdag, 8. marts 2010 Dias 2 Gør EU en forskel? EU har traditionelt ikke været danske kvinders kop te. Men sandheden er at: ”EU i mange år har gjort mere for kvinders ligestilling end nationale politikere og arbejdsmarkedets parter.”

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Center for Europæisk Politik Konference, 100 årsdagen for Kvindernes internationale kampdag, 8. marts 2010 Dias 3 Historisk rids Ligestilling allerede med Romtraktaten art. 119 ”Samme løn for samme arbejde” Oprindelig sat ind for at hindre ulige konkurrence

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Center for Europæisk Politik Konference, 100 årsdagen for Kvindernes internationale kampdag, 8. marts 2010 Dias 4 Defrenne sagerne De første sager om Defrenne kom for Domstolen i 1971. I 1976 i Defrenne I slog Domstolen fast, at art. 119 har direkte virkning Dvs. at kvinder i EF’s medlemslande kan støtte sig direkte på det der står i Romtraktaten om ligestilling mellem kønnene Især Irland og UK protesterer voldsomt: ’Romtraktaten skal ikke skabe rettigheder for individer – kun pligter for medlemslandene’

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Center for Europæisk Politik Konference, 100 årsdagen for Kvindernes internationale kampdag, 8. marts 2010 Dias 5 1. bølge af direktiver Mellem 1975 og 1986 fremlægger Kommissionen 5 nye direktiver, der bliver vedtaget af ML De to væsentligste: Ligelønsdirektivet: her blev forståelsen i Romtraktaten udvidet: ”Samme løn for samme arbejde af samme værdi” Ligebehandlingsdirektivet: ikke-diskrimination i bredere forstand, efteruddannelse, adgang til arbejde, social sikring etc. (Senere udvides begge direktiver yderligere af Domstolen) I 1979 viser en undersøgelse at INGEN MEDLEMSSTATER har gjort noget ved sagen om ligeløn!

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Center for Europæisk Politik Konference, 100 årsdagen for Kvindernes internationale kampdag, 8. marts 2010 Dias 6 2. bølge af direktiver I 1990’erne kommer 2. bølge direktiver, der kodificerer de afsagte domme: 1992: Graviditetsdirektivet vedtages: Det er fx ulovligt at: Nægte en kvinde job blot fordi hun er gravid At fyre en kvinde pga. graviditet Alle kvinder – såvel private som i den offentlige sektor har ret til betalt barsel og at betalingen skal være så høj, at ingen tvinges i arbejde før tid Fra 1992 og frem: Yderligere fem direktiver, der omhandler organiseringen af arbejdstid, forældreorlov og delt bevisbyrde i kønsdiskriminationssager. Amsterdam-traktaten slår fast, at arbejdet med diskrimination mod kvinder har topprioritet og at positiv diskrimination er tilladt.

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Center for Europæisk Politik Konference, 100 årsdagen for Kvindernes internationale kampdag, 8. marts 2010 Dias 7 Hvad sker der i Danmark? Fase 1 Da DK kommer ind i EF i 1973 prøver man at kontrollere udviklingen, så den ikke overlades til Domstol og Kommission De danske traditioner: man overlader helst spørgsmål om ’lige løn’ og samme løn for samme arbejde til arbejdsmarkedets parter. I 1976 beslutter man dog at lovgive om ligeløn for at leve op til EF’s ligeløns direktiv. DK var imod direktivets fulde ordlyd om ’samme løn for samme arbejde og af samme værdi.’ (Arbejdsmarkedets parter havde insisteret på denne formulering). Kommissionen: Dette er for restriktiv en fortolkning – anlægger i 1979 sag mod DK som DK taber i 1983 I 1986 ændres dansk lovgivning

8 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Center for Europæisk Politik Konference, 100 årsdagen for Kvindernes internationale kampdag, 8. marts 2010 Dias 8 Hvad sker der i Danmark? Fase 2 Fra midt 1980’erne begynder arbejdsmarkedets parter, at vågne op og se positivt på EU regulering af arbejdsmarkedet. Specielt opdager man, at der var en positiv forbindelse mellem fagforeninger (kvinder på gulvet), de nationale domstole og EF-domstolen. Danfoss-sagen 1988: HK tog Danfoss til EF-domstolen. Selvom Danfoss havde ligeløn, var tillægsstrukturen ikke til kvinders fordel. Sagen førte til princippet om delt bevisbyrde Dansk lovgivning ændres i 1992 som følge af dommen: der indføres nu delt bevisbyrde i national lovgivning. Da Kommissionen foreslog det samme i 1988, kunne ingen ML tilslutte sig forslaget og først i 1997 lykkedes det at få vedtaget et direktiv om dobbelt bevisbyrde, efter adskillige flere domme på området.

9 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Ligebehandling Også EU’s direktiv om ligebehandling fra 1976 fik betydning for DK I 1978 vedtog man en ny lov, der bl.a. betød at: a) forbud mod at søge efter personer af et bestemt køn i jobannoncer b) forbud mod kønsrelaterede fyringer eller forfremmelse; Den danske ligebehandlings lov var dog ikke god nok jf. Kommissionen og i 1984 sørgede man (efter kritik) for, ikke-diskriminationsprincippet kom til at gælde på tværs af sektorer og arbejdspladser. Enhedens navn Sted og dato Dias 9

10 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Sager i DK Pedersen-sagen fra 1996: Domstolen fortolker graviditetsdirektivet og konkluderer, at en gravid kvinde ikke kan sendes hjem uden fuld løn, selvom hendes arbejde fx er sundhedsskadeligt. Sagen fører til at Funktionærloven ændres. Tele DK-sagen fra 2000: Her slår Domstolen fast, at selvom en kvinde er på en midlertidig kontrakt, kan hun ikke fyres som følge af sygdom under graviditet. Enhedens navn Sted og dato Dias 10

11 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Kvindernes stilling i Lissabon-traktaten Lissabontraktaten Hvad står der i charteret om grundlæggende rettigheder? ”Ikke diskrimination” er et af EU grundlægende principper Et helt afsnit om ligestilling, der gør ligestilling mellem kønnene til et omdrejningspunkt for al EU lovgivning. (I øvrigt også forbud mod diskrimination pga. race, alder, seksuel orientering, etnicitet, nationalitet, social oprindelse, andre anskuelser m.v.). Ret til betalt barsel, forbud mod fyring pga. graviditet, forældre orlov etc. Enhedens navn Sted og dato Dias 11

12 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod EU’s seks indsatsområder Køreplan for seks prioriterede EU-indsatsområder for ligestilling mellem mænd og kvinder for perioden 2006-2010: 1.Ligestilling mellem mænd og kvinder, for så vidt angår økonomisk uafhængighed 2.Forening af privatliv og arbejdsliv 3.Ligelig deltagelse af kvinder og mænd i beslutningsprocessen 4.Udryddelse af alle former for kønsbestemt vold 5.Udryddelse af fastlåste kønsrollemønstre 6.Fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder i politikken over for tredjelande og udviklingspolitik Enhedens navn Sted og dato Dias 12

13 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Viviane Reding, kommissær for ligestilling Udgangspunkt i Chartret om grundlæggende rettigheder. Primært fokus: Reducere løn-gabet mellem mænd og kvinder, der ikke er faldet markant i de sidste 15 år, og i nogen lande sågar steget. Arbejde for at få flere kvinder i lederstillinger For at bekæmpe volden mod kvinder vil hun foreslå en multi-disciplinær handlingspakke, der inkluderer harmonisering på europæisk niveau af sanktioner mod kønslig mishandling af kvinder. Enhedens navn Sted og dato Dias 13

14 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Hvad mangler i EU’s fokus? En langt større og mere systematisk indsats for at få skandinavisk standard på børnepasningsområdet. Findes der ikke en reel mulighed for at få passet sine børn ordenlig og billigt fra 6mdr. - 1 års alderen, så bliver ligestillingen aldrig reel. Som Economist skrev i sit special issue om ligestilling fra januar 2010: ”Motherhood – not sexism is the issue”. Undersøgelser viser, at barnløse karriere kvinder tjener næsten det samme som mænd, mens kvinder med børn tjener betydeligt mindre.


Download ppt "Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google