Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

EU's VOC-lovgivning Den første EU VOC-lovgivning: Direktiv 1999/13/EF fastsætter regler som begrænser industriprocessers emissioner af flygtige organiske.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "EU's VOC-lovgivning Den første EU VOC-lovgivning: Direktiv 1999/13/EF fastsætter regler som begrænser industriprocessers emissioner af flygtige organiske."— Præsentationens transcript:

1 EU's VOC-lovgivning Den første EU VOC-lovgivning: Direktiv 1999/13/EF fastsætter regler som begrænser industriprocessers emissioner af flygtige organiske forbindelser (VOC). Reglerne er tilpasset store industriprocesser, men fungerer ikke godt inden for mindre brancher, såsom autoreparationslakbranchen. I erkendelse af dette har EU vedtaget direktiv 2004/42/EF – "Lakproduktdirektivet", der regulerer VOC-emissioner fra autoreparations-værksteder (og dekorative lakker).

2 Direktiv 2004/42/EF Direktiv 2004/42/EF gælder for: Nej1999/13/EFLette industriprodukter Nej1999/13/EFBus- og lastvognskarrosseriarbejde <15 tons VOC Nej1999/13/EFNye biler, trailere og køretøjer < 15 tons VOC årligt Ja 2004/42/EFBus- og lastvognsreparationer Ja2004/42/EFPrivat autoreparation Produktets VOC- grænser DirektivSektor

3 Direktiv 2004/42/EF I henhold til europæiske regler er OE-lakering om- fattet af 1999/13/EF og reparationslakering af 2004/42/EF, men... Et land kan beslutte at indføre eller opfordre til brug af VOC-reducerede lakker til OE-lakeringsvirksom- hed samt til autolakreparationer ved at bekræfte, at brugen af 2004/42/EF-produkter opfylder alle krav i 1999/13/EF.

4 Grænser for VOC-indhold Fastsat i direktiv 2004/42/EF Nogle af produktgrænserne i 2004/42/EF er de samme, som dem der allerede er fastsat i nogle lande, der har implementeret 1999/13/EF: Surfacere/fillere og generelle (metal-) primere Washprimere 840Aerosoler, ridsefast klarlakker, indvendige lakker Speciallakker 420Basefarver, DG, klarlakker, 3- trins toplakker Toplakker (hvert lag) 540 780 Primere 250Alle typerFillere/spartler 850 200 Klargøringsprodukter Forrengørere Klargørings- og renseprodukter VOC g/lCoatingsUnderkategori

5 Undtagelser og fleksibilitet for medlemslandene Der gælder en særlig undtagelse for lakering af veteranbiler med konventionel, ikke-lav- VOC-produkter under streng kontrol og stren- ge forhold. Disse forhold er ikke defineret i 2004/42/EF og ville være implementeret i hvert medlemsland.

6 Overgangsperioden Eftersom dette direktiv udgør en så stor ændring for autoreparationsbranchen, tillader lovgivningen en ”overgangsperiode” fra 1. januar 2007 til 31. december 2007, hvor lakfabrikanten eller -importøren må markedsføre ikke-lav-VOC-produkter, der er fremstillet før 1. januar 2007. 2004/42/EF forhindrer ikke brug af ikke-lav-VOC- produkter, der allerede er på markedet, på noget tidspunkt i fremtiden, selvom lovgivning i det enkelte medlemsland kan begrænse sådanne aktiviteter.

7 1999/13/EF kontra 2004/42/EF 1999/13/EF2004/42/EF  Overholdelse påhviler værkstedet.  Overholdelse kan sikres på forskellige måder (reduktionssystemer, VOC- begrænsningsplan).  Bemærk: Produkt-baserede VOC- grænser er ikke fastsat på EU-plan.  Kun værksteder med et VOC-forbrug over en bestemt grænse berøres.  Grænserne afhænger af VOC-brug (f.eks. autolakreparationer: 0,5 ton/år; LIC 5 ton/år).  Brugeren skal føre fortegnelser over VOC-brug og bevise, at aktiviteten opfylder kravene.  Det påhviler lakfabrikanten eller - importøren at markedsføre lav-VOC- produkter.  Der gælder kun produkt-baserede VOC-grænser.  VOC-indholdet skal være trykt på etiketter, der klart identificerer lav- VOC-produkterne.  Ingen grænser (gælder alle kunder).

8 1999/13/EF kontra 2004/42/EF - tidsplan 1999/13/EF2004/42/EF  Vedtaget af EU-parlamentet den 11. marts 1999.  Gælder i alle medlemslande (men i nogle kun siden 2004).  For værksteder, der bruger begrænsningsplanen, er der 2 trin.  Nye eller væsentlige ombyggede lokaler: Trin 2, pr. 31. oktober 2004.  Eksisterende lokaler: Trin 1 pr. 31. oktober 2005, trin 2 pr. 31. oktober 2007.  Vedtaget af EU-parlamentet den 21. april 2004.  Skal implementeres af medlemslandene senest 30. oktober 2005.  Produkt-baserede VOC-grænser gælder fra 1. januar 2007.


Download ppt "EU's VOC-lovgivning Den første EU VOC-lovgivning: Direktiv 1999/13/EF fastsætter regler som begrænser industriprocessers emissioner af flygtige organiske."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google