Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hepatitis A En sundheds-økonomisk analyse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hepatitis A En sundheds-økonomisk analyse"— Præsentationens transcript:

1 Hepatitis A En sundheds-økonomisk analyse
Anne Brødsgaard Carrinna Hansen Marie Brasholt Marianne Søborg Nielsen

2 Hepatitis A endemiske områder
Kort over endemiske områder. (www.vaccination.dk) Hvert år importeres hep A til Dk Sv til ca halvdelen af antal tilfælde per år. Hovedparten af disse er børn af anden etnisk oprindelse. Importerede tilfælde giver hvert år anledning til større elller mindre udbrud af hepatitis A i DK. I Danmark er Kilde:

3 Problemformulering Kan det betale sig at tilbyde gratis vaccination mod smitsom leverbetændelse type A til indvandrerbørn før besøg i oprindelseslandet ? Vi har I DK ca børn af anden etnisk herkomst I alderen 0-19 år svarende til 5000 per årgang. Vi antager I det følgende at alle disse børn I løbet af deres barndom rejser på besøg i deres oprindelsesland Vi forudsætter at vaccination mod hepatits A giver livslang immunitet. Danmarks Statistikbank (www.statistikbanken.dk)

4 - response + response + bivirkninger - bivirkninger + vaccination
Barn ukompliceret kompliceret subklinisk klinisk + infektion - infektion indlæggelse syg hjemme ( kommentar til pile – indianere og eskimoer haR største frekvens af udbrud af Hep A) Sekundære tilfælde død transplantation

5 + response + bivirkninger + vaccination - bivirkninger - response Barn subklinisk ukompliceret - vaccination + infektion indlæggelse klinisk - infektion syg hjemme kompliceret Sekundære tilfælde død transplantation

6 + vaccination Barn + infektion ukompliceret - vaccination indlæggelse indlæggelse klinisk syg hjemme kompliceret Sekundære tilfælde

7 + vaccination Barn + infektion ukompliceret - vaccination indlæggelse indlæggelse klinisk syg hjemme kompliceret Sekundære tilfælde

8 + VACCINATION Direkte omkostninger vaccine konsultation
Indirekte omkostninger tabt arbejdsfortjeneste transport bivirkninger Uhåndgribelige omkostninger utryghed/angst Indirekte og uhåndgribelige udgifter er ikke medtaget i analyse Da minus reelle indirekte omkostninger ( vacc I fritid/ minus tabt arbejdsfortjeneste) Bivirkninger der medfører sygdomsfravær sjældne Uhåndgribelige udgifter ikke til at opgøre

9 Direkte omkostninger Vaccinations-omkostninger
vaccine ,30 kr x 2 = 340,60 kr konsultation 106,81 kr + 41,05 kr = 147,86 kr I alt = 488,46 kr Antal børn: 5000 Samlede omkostninger 5000 x 488,46 kr = kr Kilder: Vaccinepris telefonisk oplyst af SSI april 2004 Konsultationspris: Gældende Sygesikringstakst (www.dadlnet.dk) Antal børn: Danmarks Statistikbank (www.statistikbanken.dk) Pris vaccine uden moms da offentlig udgift. Pris oplyst af SSI april 2004 Der vaccineres x 2 per barn Pris konsultation egen læge Gældende sygesikringstakst 1 kons m/ rådgivningsamt samt 1 vaccination uden kons (www.dadlnet.dk)

10 + vaccination + infektion: 28 klinisk syge børn og et ukendt antal subkliniske tilfælde barn ukomplicerede 99,7 % - vaccination 39,4% 22 indlagte 56 klinisk syge 0,3% Forudsætning for hvert importeret tilfælde af hepatitis A smittes gennemsnitlig ½ person. Aldersfordeling er generaliseret ud fra EPI-NYT opgørelser Kilder: EPI-NYT Hepatitis årsopgørelse Hepatitis A I Danmark, Anmeldte tilfælde Dorthe Alnor Wandall et al. Ugeskrift for læger, 11 november 2000, 45, Hepatitis A Transmitted by Food. Anthony E. Fiore. Food safety, CID, 2004, vol 38, Meyerhoff AS et al. Tranmission of hepatitis A through household contact. Journal of Viral Hepatology november 2001, vol 8, 6, 60,6% komplicerede sekundære tilfælde 5 børn + 23 voksne 34 syge hjemme Kilder: EPI-NYT Hepatitis årsopgørelse Hepatitis A i Danmark, Anmeldte tilfælde Wandall et al. Ugeskrift for læger, 2000(45) Hepatitis A Transmitted by Food. Anthony E. Fiore. Food safety, CID, 2004(38) Transmission of hepatitis A through household contact. Meyerhoff AS et al. Journal of Viral Hepatology, 2001(8)

11 - VACCINATION Direkte omkostninger konsultation
indlæggelse på hospital Indirekte omkostninger tabt arbejdsfortjeneste Uhåndgribelige omkostninger utryghed/angst Uhåndgribelige omkostninger berøres ikke

12 Direkte omkostninger Omkostninger i forbindelse med kontakt til lægepraksis Konsultation 106,81 kr Blodprøvetagning 43,47 kr Blodprøveanalyse 325,00 kr I alt 475,28 kr Antal personer: 56 Samlede omkostninger: 56 x 475,28 = kr Kilder: Konsultationspriser: Analysepris: Telefoniske oplysninger fra SSI april 2004 Kilder Telefoniske oplysninger fra SSI april 2004

13 Direkte omkostninger Omkostninger i forbindelse med indlæggelse
Pris pr. ukompliceret tilfælde kr Pris pr. kompliceret tilfælde kr Antal indlæggelser: 22 Samlede hospitalsomkostninger : 22 x (0,997 x ,003 x ) kr = kr Kilder: DRG takster (www.sst.dk/upload/dkdrg2004_ xls), kodenumre 0715 hep A u. coma og 0716 hep A m. coma DRG takster (www.sst.dk/upload/dkdrg2004_ xls) Kodenumre : 0715 hepatitis A uden coma 0716 hepatitis A med coma

14 Indirekte omkostninger
Tabt arbejdsfortjeneste 33 børn á 1 uge 23 voksne á 3 uger = 25,5 mdr. x kr = kr Kilder: Sygdomsvarighed: Hepatitis A Transmitted by Food. Anthony E. Fiore. Food safety, CID, 2004(38) Månedsløn: Kilde:

15 Omkostninger Sparede udgifter ved vaccination:
Hospitalsomkostninger kr Lægepraksisomkostninger kr Tabt arbejdsfortjeneste kr I alt kr Vaccinationsomkostninger: I alt kr

16 Delkonklusion Et sparet hepatitis A tilfælde koster
brutto kr / 56 tilfælde = kr netto ( kr– kr) / 56 tilfælde = kr

17 Perspektivering 1 tilfælde svarer til 0,06 tabte QALY.
1 QALY koster kr / 0,06 = kr Kilde: Cost-effectiveness of Hepatitis A/B vaccine versus hepatitis B vaccine in public sexually transmitted disease clinics. Jacobs RJ & Meyerhoff AS. Sexually Transmitted Diseases 2003;

18 Sensitivitets-analyser
Vaccinations effektivitet (100%) Vaccinationsdækning Sekundær smitte rater (evidens fra litteraturen) Pris på vaccine (fx 8% rabat, spares kr.) Behandlingsudgifter (PLO, sygdomsvarighed) Ikke-anmeldte tilfælde Transmission of hepatitis A through household contact. Meyerhoff AS et al. Journal of Viral Hepatology, 2001(8)

19 Sensitivitets-analyse vedr. ikke-anmeldte tilfælde
30% af de kliniske tilfælde anmeldes ikke. Samlede omkostninger bliver da kr x 1, = kr Vaccinationsudgifter uændret kr Kilde: Wandall et al. Ugeskrift for læger 2000 (opus cit.)

20 Sensitivitets-analyse vedr. sygdomsvarighed
5 uger i stedet for 3 uger for voksne. Tabt arbejdsfortjeneste ændres: I alt 37 mdr á kr = kr Sparede udgifter ved vaccination bliver da kr

21 Best case 30 % ikke anmeldte tilfælde, smitterate 0,6
50 % indlægges, 2 % komplicerede forløb Uændrede takster, vaccinepris 8% Sygdomsvarighed 5 uger 0,1 QALY / tilfælde Det vil koste kr / QALY 30 % ikke anmeldte tilfælde, smitterate 0,6 28 x 1,3 tilfælde = 36 tilfælde Smitter hver 0,6 = 1,5 sekundær I alt smittede = 90 50 % indlægges 2 % komplicerede forløb Uændrede takster: Uændrede udgifter hos praktiserende læge og hospitalsindlæggelser Sygdomsvarighed 5 uger

22 Delkonklusion på best case
Selv ved de mest optimistiske skøn vil vaccination ikke være cost-effective

23 Konklusion På baggrund af den foreliggende sundhedsøkonomiske analyse må det antages, at beslutningstagerne ikke ville indføre tilbud om gratis vaccination mod Hepatitis A til indvandrerbørn før udrejse til oprindelseslandet

24 Er De forvirret ?

25 Så følg…

26 næste specialmodul i Sundhedsøkonomi

27 . på humoristisk vis af

28 . Hans Keiding


Download ppt "Hepatitis A En sundheds-økonomisk analyse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google