Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Områdeklassificering Anno 1 – status og erfaringer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Områdeklassificering Anno 1 – status og erfaringer"— Præsentationens transcript:

1 Områdeklassificering Anno 1 – status og erfaringer
v. Bjarke Korsager og Jacob Steffensen Jord & Vand Grontmij | Carl Bro A/S ATV Jord og Grundvands Vintermøde 10. marts 2009

2 Nuanceret områdeklassificering
Ved en ”nuanceret områdeklassificering” forstås: En gennemgang i hele kommunens geografiske udbredelse hvor der inddrages områder udenfor byzonen i områdeklassificeringen og/eller undtages områder indenfor byzonen fra områdeklassificeringen.

3 Udførelse Faseopdelt løsning: Fase 1: Opstilling af kriterier
Fase 2: Indsamling og strukturering af data Fase 3: Gennemgang og vurdering af delområder Fase 4: Politisk forelæggelse Fase 5: Revision efter høringsperiode Fase 6: Ikrafttrædelse og information Vigtigt princip: Ejerskab gennem deltagelse

4 Datagrundlag: BBR-data
BBR-registeret indeholder: historiske oplysninger om f.eks. opførelsesår øjebliks-oplysninger om f.eks. opvarmningsform og olietanke

5 Kriterium: Alder 1954 Vejledningen foreslår 1940
Mange kommuner har valgt noget andet Begrundelse: Forsigtighedsprincip Bedre data (luftfotos) Byudviklingshistorie Brændselshistorie

6 Industriområder Kriterier: alderskriterium eller
individuel gennemgang af områder og enkeltvirksomheder

7 Bebyggelse i landzone Landsbyerne A og B er: - lige store - lige gamle
A ligger i byzone B ligger i landzone Problem: Miljømæssigt: Overfladejorden i tæt bebyggelse af ældre dato er formodentlig lettere forurenet Borgernes forståelse: Risiko for forskelsbehandling

8 Bebyggelse i landzone Hensyn: Miljømæssigt Undgå forskelsbehandling
Proportionalitet ved løsning af problemet I praksis: Størrelseskriterium for samlet, tæt bebyggelse i landzone

9 Status på kommunernes indsats - spørgeskemaundersøgelsen
Spørgsmål: Har ikke Ved Alle kommuner - Hvor mange kommuner har udført en nuanceret områdeklassificering? 65% 35% 0% Alle kommuner - Hvor mange kommuner har lagt deres områdeklassificering på Miljøportalen? 63% 37% Kommuner der har udført en nuanceret områdeklassificering - Hvor mange har inddraget områder uden for byzonen? 47% 53% Kommuner der har udført en nuanceret områdeklassificering - Hvor mange har undtaget områder inden for byzonen? 100% Kommuner der ikke har udført en nuanceret områdeklassificering - Hvor mange har planer om at udføre en i 2009? 36% 28%

10 Spørgeskemaundersøgelsen:
Spørgsmål: Har ikke Ved Alle kommuner - Hvor mange kommuner indført analysefri områder jf. §14 i Jordflytningsbekendtgørelsen? 10% 90% 0% Alle kommuner - Hvor mange kommuner har i 2009 planer om at indføre analysefri områder jf. §14 i Jordflytningsbekendtgørelsen? 78% 12% Kommuner der ikke har udført en nuanceret områdeklassificering - Hvor mange kommuner har oplevet en lettere myndighedshåndtering af flytning af jord efter de nye jordflytningsregler er indført? 5% 95% Kommuner der har udført en nuanceret områdeklassificering - Hvor mange kommuner har oplevet en lettere myndighedshåndtering af flytning af jord efter de nye jordflytningsregler er indført? 43% 46% 11% Alle kommuner - Hvor mange kommuner har oplevet en lettere myndighedshåndtering af flytning af jord efter de nye jordflytningsregler er indført? 29% 64% 7% Alle kommuner - Hvor mange kommuner har oplevet at de nye jordflytningsregler har medført en stigning i antallet af anmeldelser af jordflytninger? 88% 2%

11 Spørgeskemaundersøgelsen:
Interessante statistiske pointer vedr. nuanceret områdeklassificering Undersøgelsen viser, at 2/3 af kommunerne har gennemført en nuanceret områdeklassificering. Alle de kommuner, der har udført en nuanceret områdeklassificering, har undtaget områder indenfor byzonen. Cirka halvdelen af de kommuner, der har udført en nuanceret områdeklassificering, har også inddraget områder uden for byzone i områdeklassificeringen. 1/3 af de kommuner, der ikke har udført en nuanceret områdeklassificering, har planer om at gøre dette i En anden tredjedel har ingen planer om dette og den sidste tredjedel ved ikke.

12 Spørgeskemaundersøgelsen:
Interessante statistiske pointer vedr. analysefri områder og Miljøportalen Analysefri områder: Ingen af de kommuner, der ikke har udført en nuanceret områdeklassificering, har indført analysefri områder jf. § 14 i Jordflytningsbekendtgørelsen . Ganske få af de kommuner, der har udført en nuanceret områdeklassificering, har indført analysefri områder jf. § 14 . Blandt alle kommunerne nævner mange, at indførelse af analysefri områder jf. § 14 ikke vil blive overvejet før Regionen meddeler at den systematiske kortlægningsindsats er afsluttet. Danmarks Miljøportal: 2 ud af 3 af de kommuner, der har udført en nuanceret områdeklassificering, har lagt et GIS-tema for afgrænsningen af områdeklassificeringen ind på Danmarks Miljøportal.

13 Spørgeskemaundersøgelsen:
Interessante statistiske pointer vedr. belastning som følge af de nye regler Flere kommuner har tilkendegivet at antallet af jordflytninger er steget endog temmelig meget siden indførelse af de nye jordflytningsregler. Meget få af de kommuner, der ikke har udført en nuanceret områdeklassificering, har oplevet en lettere myndighedshåndtering efter indførelse af de nye jordflytningsregler. Lige under halvdelen af de kommuner, der har udført en nuanceret områdeklassificering, har oplevet en lettere myndighedshåndtering efter indførelse af de nye jordflytningsregler. Flere kommuner oplever at antallet af jordflytninger er faldet efter de har udført en nuanceret områdeklassificering.

14 Spørgeskemaundersøgelsen:
Typer af data til nuanceret områdeklassificering Datatype Kommuner der har benyttet denne type data BBR-udtræk 70% Luftfotos 60% Kort (nyere topografiske kort og/eller målebordsblade) Lokal- og kommuneplaner 54% Lokalkendskab (interviews med ældre kommunale medarbejdere, borgere, lokalhistorisk arkiv, o.l.) 43% Data fra regionen (typisk kortlagte arealer) 32% Analyseresultater fra jordflytninger 24% Boringsdata (typisk fra Jupiter-databasen) 22% Vurdering af virksomhedernes diffuse forurening (typisk data fra kommunens miljøtilsynsregister) Brand og nedbrydningsdata 3%

15 Spørgeskemaundersøgelsen:
Interessante statistiske pointer vedr. datatyper Af statistikken kan det aflæses, at mange kommuner har anvendt mange forskellige datatyper til den nuancerede områdeklassificering. Det kan desuden konkluderes, at BBR-data er den mest benyttede datatype. Det betyder, at kommunerne har tillagt BBR-data stor betydning for vurdering af forureningsgrad samt at det er vurderet at disse data har været af tilstrækkelig høj kvalitet. Dette blev ikke forudsagt i vejledningen.

16 Konklusion BBR-data har overraskende vist deres store anvendelighed i arbejdet med nuanceret områdeklassificering Efter at områdeklassificeringsreglerne har været kendt i to år, har ca. 2/3 af landets kommuner udført en nuanceret områdeklassificering. De kommuner der mener at myndighedshåndtering af flytning af jord er blevet lettere, er også de, der har fokuseret meget på opgaven og f.eks. udført en nuanceret områdeklassificering. Dette indikerer, at jo bedre mulighederne i de nye regler udnyttes, desto mere vil regelsættet vise sin berettigelse og værdi for aktørerne indenfor området.


Download ppt "Områdeklassificering Anno 1 – status og erfaringer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google