Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SRP-konference workshop 2

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SRP-konference workshop 2"— Præsentationens transcript:

1 SRP-konference workshop 2
Samfundsfag, engelsk, (samtids)historie, 2. fremmedsprog, psykologi

2 Faglige mål for studieretningsprojektet
Fra læreplanen: “2. Mål Målet med studieretningsprojektet er, at eleverne skal kunne: demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte sig ind i nye faglige områder demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse beherske relevante faglige mål i de indgående fag udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale demonstrere evne til faglig formidling besvare en stillet opgave fyldestgørende, herunder at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen beherske fremstillingsformen i en faglig opgave (f.eks. citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse).” Faglige mål for studieretningsprojektet

3 Hvor opstår problemet typisk?
2. fremmedsprog: manglende tekst på fremmedsproget (spansk, fransk, italiensk, tysk) Engelsk: manglende krav til hvordan tekst/materiale indgår; skjult etfaglighed Samfundsfag: manglende samspil teori - empiri (Samtids)historie: manglende historisk perspektiv. Psykologi: fiktion vs. videnskabelig psykologi

4 EN-SA – mindre god 1. Redegør for individets identitetsdannelse i det senmoderne samfund. 2. Analyser og fortolk Chuck Palaniuk, Fight Club (1996) med henblik på at undersøge individets identitetsdannelse i det senmoderne samfund. 3. Diskuter konsekvenserne af individets identitetsdannelse i det senmoderne samfund.

5 EN-SA god “Hvordan påvirker det moderne samfunds konstante udvikling det moderne menneskes identitetsdannelse?” 1. Redegør for individets identitetsdannelse i det senmoderne samfund. Inddrag sociologiske teorier i besvarelsen. 2. Analyser og fortolk Chuck Palaniuk, Fight Club (1996) med henblik på at undersøge, om den i form, indhold og virkemidler afspejler individets identitetsdannelse i det senmoderne samfund. 3. Diskuter konsekvenserne af individets identitetsdannelse i det senmoderne samfund. Inddrag romanen Fight Club og sociologisk teori og empiri i diskussionen.

6 EN-SA Mindre god engelskfagligt set
Velfærd på amerikansk 1. Gør kort rede for forskellige velfærdsmodeller – med fokus på den amerikanske model.  2. Undersøg med udgangspunkt i ”American Health Choices Plan”, hvilken velfærdsmodel Hillary Clinton gik ind i det amerikanske præsidentvalg med i 2008 og sammenlign hendes synspunkter med Bill Clintons tale til det demokratiske konvent, da han blev nomineret som præsidentkandidat i 1992 Dick Cheneys tale til det republikanske konvent, da han blev nomineret som vicepræsidentkandidat i 2004 Præsident George W. Bushs tale til nationen, januar 2007  3. Diskutér fordele og ulemper ved den nuværende amerikanske velfærdsmodel, herunder sundhedssystemet.

7 EN-SA God - tydelige engelskfaglige krav
Hvilke konsekvenser har den amerikanske velfærdsmodel? 1. Gør kort rede for forskellige velfærdsmodeller – med fokus på den amerikanske model.  2. Undersøg med udgangspunkt i ”American Health Choices Plan”, hvilken velfærdsmodel Hillary Clinton gik ind i det amerikanske præsidentvalg med i 2008 og sammenlign hendes synspunkter med Bill Clintons tale til det demokratiske konvent, da han blev nomineret som præsidentkandidat i 1992 Dick Cheneys tale til det republikanske konvent, da han blev nomineret som vicepræsidentkandidat i 2004 Præsident George W. Bushs tale til nationen, januar 2007 Der ønskes af alle tekster analyser af, hvilke sproglige og retoriske virkemidler, der anvendes for at fremføre de politiske argumenter.  3. Diskutér med udgangspunkt i ovenstående synspunkter fordele og ulemper ved den nuværende amerikanske velfærdsmodel, herunder sundhedssystemet.

8 Historie-samfundsfag
Mindre god: Redegør for den ideologiske baggrund for USAs engagement i krigen i Vietnam fra midten af 1960erne. Analyser amerikanernes forskellige våbensystemer med henblik på den målsætning med krigsførelsen, der var tale om. Diskuter årsagerne til, at USAs krigs-engagement i Vietnam ophører i begyndelsen af 1970'erne.

9 Historie-samfundsfag
God: I hvor høj grad har Vietnam-krigen præget USA’s udenrigspolitik? Redegør for den ideologiske baggrund for USA’s engagement i krigen i Vietnam fra midten af 1960’erne. Analyser årsagerne til, at USA’s krigsengagement i Vietnam ophører i begyndelsen af 1970’erne. Diskuter hvilken betydning Vietnam-krigen har haft for USA’s udenrigspolitik siden krigens afslutning, herunder USA’s aktuelle udenrigspolitik.

10 Spansk-(samtids)historie
Mindre god: Der ønskes en grundig redegørelse for årsagerne til og forløbet af den spanske borgerkrig. Foretag herefter en analyse af Manuel Rivas' novelle 'La lengua de las mariposas' og lav en karakteristik af hovedpersonerne. Vurder til sidst hvilke konsekvenser borgerkrigen har fået for Spanien op til i dag

11 Spansk-(samtids)historie
God: “Hvordan har den spanske borgerkrig påvirket samfundet?” Der ønskes en redegørelse for årsagerne til og forløbet af den spanske borgerkrig. Foretag herefter en analyse af Manuel Rivas' novelle 'La lengua de las mariposas' med særligt henblik på skildringen af de politiske og kulturelle modsætninger i det spanske samfund. Vurder, hvilke konsekvenser borgerkrigen fik for disse modsætninger.

12 Spansk-(samtids)historie
Mindre god: Giv en oversigt over Franco-tidens Spanien. Du bedes herunder behandle de politiske, kulturelle og sociale forhold. Giv herefter en grundig redegørelse for dagliglivet i Franco- tiden – særlig vægt skal lægges på kvindernes situation. Endeligt ønskes en vurdering af kvindernes situation i Spanien i dag.

13 Spansk-samtidshistorie
God: “Hvordan har kvindens stilling udviklet sig siden Franco-tiden i Spanien?” Giv en oversigt over Franco-tidens Spanien. Du bedes herunder behandle de politiske, kulturelle og sociale forhold. Analyser disse forholds betydning for kvindernes stilling i samfundet på basis af La familia, la sublevación de la mujer*. Vurder, hvorvidt der er ligestilling mellem kønnene i Spanien i dag. *En España ahora - Maria Pilar Lorenzo, 96

14 Cases

15 EN-SA EN-SP SP-SH/HI SA-HI
Thomas vil gerne skrive om Tea Party-bevægelsen i samfundsfag og engelsk. Han har set klip fra an tale af Sarah Palin og undrer sig over at Tea Party har succes. Klassen har haft om vælgeradfærd i samfundsfag. Anne har i dansk hørt om begrebet Magisk Realisme, og at mange latinamerikanske forfattere skriver i den genre. Hun spørger, om man kan kombinere engelsk og spansk om det emne? I forbindelse med en studietur til Miami har en klasse arbejdet med de politiske forhold på Cuba. En elev er interesseret i Fidel Castro som person og vil gerne kombinere spansk og (samtids)historie. 2. verdenskrig og ideologier


Download ppt "SRP-konference workshop 2"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google