Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dagens program. Brown Bag Lecture Charles Dickens, Great Expectations (1861) /Claus Schatz-Jakobsen (SDU)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dagens program. Brown Bag Lecture Charles Dickens, Great Expectations (1861) /Claus Schatz-Jakobsen (SDU)"— Præsentationens transcript:

1 Brown Bag Lecture Charles Dickens, Great Expectations (1861) /Claus Schatz-Jakobsen (SDU)

2 Dagens program

3 Dagens program forhistorien

4 Dagens program forhistorien historien

5 Dagens program forhistorien historien receptionshistorien

6 Forhistorien: Charles Dickens (1812-1870)
Forfatterskabet: Romaner (i udvalg): The Pickwick Papers, (Pickwick-klubbens efterladte papirer) The Life and Adventures of Oliver Twist, (Oliver Twist) The Life and Adventures of Nicolas Nickleby, (Nicolas Nickleby) The Old Curiosity Shop, (Nelly og hendes bedstefader) Barnaby Rudge, 1841 (Barnaby Rudge) The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit, (Martin Chuzzlewits liv og levnetsløb) Dombey and Son, (Dombey og søn) David Copperfield, (David Copperfields levned) Bleak House, (Bleak House) Hard Times, 1854 (Strenge tider) Little Dorrit, (Lille Dorrit) A Tale of Two Cities, 1859 (To byer) Great Expectations, 1861 (Store forventninger) Our Mutual Friend, (Vor fælles ven) The Mystery of Edwin Drood, 1870 (Edwin Droods hemmelighed) Noveller/novellesamlinger, julefortællinger, skuespil, digte, rejseskildringer, avisartikler, etc. (i udvalg): Sketches by Boz, 1836 (novellesamling) American Notes: For General Circulation, 1842 (Optegnelser fra Amerika – rejseskildring) A Christmas Carol, 1843 (Et juleeventyr – julefortælling) Pictures from Italy, 1846 (Skildringer fra Italien – rejseskildring) A Child’s History of England, 1853 (historie) The Frozen Deep, 1857 (skuespil)

7 Forhistorien: Forventning om Store forventninger
Great Expectations udkommer ugentligt i Dickens’ eget tidsskrift, All the Year Round ( ), fra 1. december 1860 til 3. august 1861, med to kapitler pr. gang. Great Expectations udkommer første gang i bogform i en trebindsudgave i juli 1861. Hvorfor dette trebindsformat? På et tidspunkt hvor bøger var dyre at trykke var trebindsformatet skræddersyet til udgivelsen af større romanværker. Bind 1 skabte behovet (via fortællingens spændingskurve og plottets kompleksitet, som først forløses i slutkapitlerne) for bind 2 og 3, og overskuddet ved salget, og især ved udlånet fra de såkaldte ’circulating libraries’, af bind 1 kunne betale omkostningerne ved de næste bind.

8 Historien: Store forventninger (1861)
Perspektivet: Førstepersonsfortælling: ”Min fars slægtsnavn var Pirrip, og mit døbenavn var Philip, men på min barnetunge kunne ingen af disse to navne blive længere eller tydeligere end Pip. Så jeg kaldte mig Pip, og Pip kom jeg til at hedde” (7). Hvordan formes romanen som helhed af denne narrative konstruktion? Stedet: Romanen udspiller sig dels på Pips hjemegn i marskegnene omkring Themsens udmunding i havet, dels i London. Tiden: Første halvdel af 1800-tallet (ca ), det vil sige, samtidig med den industrialisering og urbanisering (migration fra land til by), som England oplever tidligere end noget andet land i Europa – hvilket falder sammen med Charles Dickens’ barndom og ungdom.

9 Historien: Store forventninger (1861)
Personerne: Pip og hans familie: Pip/Händel (Philip Pirrip) Joe Gargery Mrs. Joe Gargery Miss Havisham og hendes familie: Miss Havisham Estella Arthur Matthew Pocket Belinda Pocket Herbert Pocket Camilla Raymond Georgiana Sarah Andre personer fra Pips barndom og ungdom: Straffefangen (Abel Magwitch/Provis/Mr. Campbell) Mr. og Mrs. Hubble Mr. Pumblechook Mr. Wopsle/Mr. Waldengarver Biddy Mr. Jaggers Wemmick Molly Compeyson ’Dolge’ Orlick Bentley Drummle Startop

10 Historien: Store forventninger (1861)
Personerne: Pip – romanens altdominerende hovedperson: fortæller (af sin egen livshistorie) hovedperson (i sin egen livshistorie) helt? Hvis Pip er helt, i hvilken forstand er han det så? som mytisk helt? som romantisk helt? eller som moderne, realistisk helt? Hvis sidstnævnte, hvordan skiller han sig da ud fra de andre heltetyper? Han udviser (almen)menneskelige træk i form af mangler og svagheder (ufærdigheder), men han er i stand til at lære af dem. Personerne – relationer/kombinationer: Pip som protagonist i forhold til mulige antagonister (modstandere): Pip ↔ Dolge Orlick Pip ↔ Magwitch/Havisham Pip ↔ Bentley Drummle Pip ↔ Pip Pip i forhold til jævnaldrende rollemodeller: Startop → Pip ← Bentley Drummle Pip i kærlighedsforhold: Biddy → Pip → Estella

11 Historien: Store forventninger (1861)
Handlingen/historien: Great Expectations tilhører den undergenre af romanen, hvis storhedstid er perioden fra begyndelsen af 1800-tallet og frem (med forbillede i Goethes prototypiske Bildungsroman, Wilhelm Meisters Lehrjahre, ) og som kaldes: Dannelsesromanen Hvad er en dannelsesroman? En dannelsesroman beskriver ”en – mandlig – helts udvikling til modenhed, men vægten lægges mere på den indre, åndelige proces og mindre på de ydre begivenheder.… Dannelse er ikke kun et ideal om bestemte kundskaber eller om takt og tone, men om personlighedens udfoldelse, om myndighed i samspil med ydre faktorer, og i ordet klinger forestillingen om organisk vækst. Dannelse betyder tilblivelse af et individ i en samfundssammenhæng, dannelsen kræver frihed, men er ikke vilkårlig.” (Kilde: Verdens litteraturhistorie , bd. 4)

12 Historien: Store forventninger (1861)
Dannelsesromanens typiske mønster: Forløbet er irreversibelt, det vil sige, der er ingen vej tilbage! Hjemme (skabelse/ uskyld) Ud i verden (fald/skyld) Nyt hjem (genrejsning/ forløsning)

13 Receptionshistorien Blandt de store nationale litteraturer i Europa har den engelske litteratur igennem historien markeret sig stærkt med en kongerække af originale skuespil- og romanforfattere der har skabt værker af blivende litterær værdi – klassikere, kort sagt, der i tidens løb er blevet udsat for alskens fortolkninger, filmatiseringer og anden kulturel genbrug.

14 Receptionshistorien Blandt de store nationale litteraturer i Europa har den engelske litteratur igennem historien markeret sig stærkt med en kongerække af originale skuespil- og romanforfattere der har skabt værker af blivende litterær værdi – klassikere, kort sagt, der i tidens løb er blevet udsat for alskens fortolkninger, filmatiseringer og anden kulturel genbrug. Fortolkninger Filmatiseringer Anden kulturel genbrug

15 Receptionshistorien Blandt de store nationale litteraturer i Europa har den engelske litteratur igennem historien markeret sig stærkt med en kongerække af originale skuespil- og romanforfattere der har skabt værker af blivende litterær værdi – klassikere, kort sagt, der i tidens løb er blevet udsat for alskens fortolkninger, filmatiseringer og anden kulturel genbrug. Fortolkninger: Edwin P. Whipple: ”…Altogether we take great joy in recording that Great Expectations is a masterpiece…. In our opinion, Great Expectations is a work which proves that we may expect from Dickens a series of romances far exceeding in power and artistic skill the productions which have already given him such a pre-eminence among the novelists of the age” (anmeldelse i Atlantic Monthly, Sept. 1861) Edgar Allan Poe John Ruskin Henry James George Bernard Shaw T.S. Eliot George Orwell Etc.

16 Receptionshistorien Blandt de store nationale litteraturer i Europa har den engelske litteratur igennem historien markeret sig stærkt med en kongerække af originale skuespil- og romanforfattere der har skabt værker af blivende litterær værdi – klassikere, kort sagt, der i tidens løb er blevet udsat for alskens fortolkninger, filmatiseringer og anden kulturel genbrug. Fortolkninger: ”In ranking Dickens with Shakespeare most critics obviously have in mind the Shakespeare of Falstaff and Bottom, not of Hamlet or Lear… They see Dickens and Shakespeare as great humorists, creating characters of wit, vivacity, earthiness, gusto, above all, unforgettability, that embody and appeal to certain basic human needs and desires and at the same time charm us toward moral sympathy and awareness. Yet the best of such critics also see both Dickens and Shakespeare as great poets, whose art encloses but transcends reality, above all by imagination of style and subject matter, by what Bagehot calls ”irregular genius.” (Lauriat Lane, Jr.: ”Introduction: Dickens and Criticism”, i The Dickens Critics, 1961)

17 Receptionshistorien Blandt de store nationale litteraturer i Europa har den engelske litteratur igennem historien markeret sig stærkt med en kongerække af originale skuespil- og romanforfattere der har skabt værker af blivende litterær værdi – klassikere, kort sagt, der i tidens løb er blevet udsat for alskens fortolkninger, filmatiseringer og anden kulturel genbrug. Filmatiseringer: 1917: stumfilm (USA) 1922: stumfilm (DK) 1934: talefilm (USA) 1946: talefilm (UK) – klassikeren, instrueret af David Lean 1959: BBC TV serie (UK) – 13 episoder 1967: BBC TV serie (UK) – 10 episoder 1989: TV serie (USA/UK) – 6 episoder 1998: biograffilm (USA) 1999: BBC TV film (UK)

18 Receptionshistorien Blandt de store nationale litteraturer i Europa har den engelske litteratur igennem historien markeret sig stærkt med en kongerække af originale skuespil- og romanforfattere der har skabt værker af blivende litterær værdi – klassikere, kort sagt, der i tidens løb er blevet udsat for alskens fortolkninger, filmatiseringer og anden kulturel genbrug. Anden kulturel genbrug: Peter Carey, Historien om Jack Maggs (2000) Lloyd Jones, Mister Pip (2008)

19 The End And yet...


Download ppt "Dagens program. Brown Bag Lecture Charles Dickens, Great Expectations (1861) /Claus Schatz-Jakobsen (SDU)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google