Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vejledning til arbejdet med faginddeling af ISSN-listen (tidsskriftslisten) (Tryk F5 for skærmvisning)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vejledning til arbejdet med faginddeling af ISSN-listen (tidsskriftslisten) (Tryk F5 for skærmvisning)"— Præsentationens transcript:

1 Vejledning til arbejdet med faginddeling af ISSN-listen (tidsskriftslisten) (Tryk F5 for skærmvisning)

2 1. Åbn Excel-filen med navn efter din faggruppes nummer 2.Filen har tre ark specielt til din gruppe: ”Beholdt” ”Hos andre grupper” ”Nye” 3.De fem øvrige ark er generelle hjælpemidler: ”Faggrupper” ”Hele listen” ”Frasorterede” ”Ændrede navn el. ISSN” ”Tilføjelser” 4.De næste ark åbnes ved at klikke på fanen

3 Vi beskriver først de generelle hjælpemidler: Til højre i det fjerde ark ”Faggrupper” findes en liste med nummer og navne på alle de 68 faggrupper

4 Til venstre i det fjerde ark ”Faggrupper” findes statistik for alle faggrupper Nomineringer er det antal tidsskrifter, som hver gruppe tidligere har foreslået til niveau 1 eller 2 Beholdt er det antal tidsskrifter, som findes i hver faggruppe i det foreliggende forslag til faginddeling fra Fagligt Udvalg Nye er det antal tidsskrifter i forslaget til faginddeling, som ikke var med i gruppens forslag til niveau 1 eller 2, det vil sige, som gruppen ikke tidligere havde valgt.

5 De øvrige ark med generelle hjælpemidler: Hele listen: Fuldstændig oversigt over vores forslag til entydig fagplacering af 18870 tidsskrifter. Sorteret efter faggruppenummer og dernæst alfabetisk. – Bemærk at bagerst i listen er fire tidsskrifter indtil videre taget ud af faggrupperne og benævnt ”Tværvidenskabelige” (gruppenr. 100): Annals of the New York Academy of Sciences, Nature, Proceedings of the National Academy of Sciences og Science. Frasorterede: Tidsskrifter der siden sidst er taget ud af listen, fordi de ikke længere udkommer Ændrede navn eller ISSN: Tidsskrifter der har fået nyt navn eller ISSN i den nye liste Tilføjelser: Her kan din gruppe skrive ISSN og titel på videnskabelige tidsskrifter eller serier der mangler i de øvrige lister

6 1.Det første ark ”Beholdt” har alle de tidsskrifter, der er nomineret af din faggruppe, og som vi foreslår skal tilhøre din faggruppe. 2.”Niveau” viser din gruppes nominering. Niveau skal ikke ændres i denne omgang. 3.Revidér forslaget til faginddeling ved at skrive en anden faggruppes nummer eller ”Nej” eller ”Ud” i venstre kolonne 4.Skriver du et nummer, vil vi videreformidle dit forslag om flytning til vedkommende faggruppe ”Nej”, vil tidsskriftet indtil videre blive grupperet som tværfaglig på din faggruppes hovedområde ”Ud”, vil vi vurdere om tidsskriftet skal tages helt ud af listerne. 5.Skriv kun hvis forslaget ikke er OK 6.Skriv kun i venstre kolonne

7 1.Det næste ark ”Hos andre grupper” indeholder alle de tidsskrifter, der er nomineret af din faggruppe, men som vi foreslår skal tilhøre en anden faggruppe. 2.Foreslå at et tidsskrift skal til din gruppe ved at skrive ”Nej” i venstre kolonne 3.Vi vil videreformidle dit forslag om flytning til vedkommende faggruppe 4.(Kolonnerne for ”niveau” viser vedkommende gruppes og din gruppes nominering. ”Niveau” skal ikke ændres i denne omgang.)

8 1.Det tredje ark ”Nye” indeholder alle de tidsskrifter, som vi foreslår skal tilhøre din faggruppe, men som din faggruppe ikke har nomineret. 2.Revidér forslaget til faginddeling ved at skrive en andens faggruppes nummer eller ”Nej” eller ”Ud” i venstre kolonne 3.Skriver du et nummer, vil vi videreformidle dit forslag om flytning til vedkommende faggruppe ”Nej”, vil tidsskriftet indtil videre blive grupperet som tværfaglig på din faggruppes hovedområde ”Ud”, vil vi vurdere om tidsskriftet skal tages helt ud af listerne.

9 Til sidst Gem filen ved at benytte det samme nummer og tilføjelsen ”revideret” i navnet Filen kan nu cirkuleres videre i gruppen indtil den sendes tilbage til FI. Frist for retur er så hurtigt som muligt og senest den 26. maj 2009. Email: lof@fi.dk I næste omgang vil vi udsende forslag fra andre faggrupper, der også berører din faggruppe og som ikke stemmer overens med din faggruppes forslag. Efter at din gruppe har vurderet disse forslag, laver vi en opsamling af tidsskrifter, som indtil videre ikke har kunnet placeres entydigt. Disse skal til sidst vurderes samlet af alle faggrupper inden for samme hovedområde. I den forbindelse vil vi udsende et nyt materiale. Tak for hjælpen i denne omgang!


Download ppt "Vejledning til arbejdet med faginddeling af ISSN-listen (tidsskriftslisten) (Tryk F5 for skærmvisning)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google