Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rovfugle Rovfugle er kødædere med kraftigt næb og kløer (fangere). Rovfuglene opdeles i grupper: våger, høge, kærhøge, falke, glenter, ørne, fiskeørn og.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rovfugle Rovfugle er kødædere med kraftigt næb og kløer (fangere). Rovfuglene opdeles i grupper: våger, høge, kærhøge, falke, glenter, ørne, fiskeørn og."— Præsentationens transcript:

1 Rovfugle Rovfugle er kødædere med kraftigt næb og kløer (fangere). Rovfuglene opdeles i grupper: våger, høge, kærhøge, falke, glenter, ørne, fiskeørn og gribbe. Hunnen er næsten altid større end hannen. Rovfugle er fredede.

2 Musvåge Kendetegn: Musvågen er en kraftig, bredskuldret rovfugl.
Den er brun, men med mange farvevarianter – fra næsten hvid til helt mørk. Forveksling: Musvåge kan især i flugt forveksles med hvepsevåge og fjeldvåge.

3

4 Musvåge Fakta om musvåge Orden: Rovfugle.
Udbredelse: Musvågen er udbredt over hele Europa. Yngleforhold: Musvågen er en almindelig ynglefugl i Danmark. Den er monogam. De foretrækker skove med høje træer, hvor reden anbringes. Trækfugl: Der kommer mange musvåger fra Skandinavien på gennemtræk sidst i oktober. En del bliver vinteren over, andre fortsætter mod syd-vest. Danske fugle er både træk- og standfugle. Føde: Musvågen lever for en stor del af regnorme samt smågnavere og ådsler. De ses ofte siddende på den bare jord eller på en hegnspæl langs motorveje i vinterhalvåret. Vildtudbytte: Fredet.

5 Spurvehøg Kendetegn: Spurvehøgen har blå-grå overside og tværstribet bryst og bug (hvid med mørke tværstriber). Den har en lang, smal hale og korte, afrundede vinger. Der er stor størrelsesforskel på han og hun (hunnen er størst). Forveksling: Det kan være svært at se forskel på især duehøg han og spurvehøg hun.

6

7 Spurvehøg Fakta om spurvehøg Orden: Rovfugle
Udbredelse: Udbredt over hele Europa. Yngleforhold: Spurvehøgen er en almindelig ynglefugl i Danmark. Den er monogam (pardannende). Den foretrækker skov med høje træer, hvor reden typisk anbringes tæt på skovkanter og gerne i nåletræer. Trækfugl: Der kommer mange spurvehøge fra Skandinavien på gennemtræk om efteråret Føde: Spurvehøgen er udpræget småfuglejæger, som overrasker byttet ved, at høgen benytter terrænget til dækning under indflyvning til byttet. De ses ofte tage småfugle op til solsortestørrelse på foderbrættet i villahaver. Vildtudbytte: Fredet.

8 Forslag til spørgsmål i vildtbiologi:
Yngler spurvehøgen i Danmark? Er polygam polygam? Er spurvehøgens foretrukne bytte spurvefugle?

9 Duehøg Kendetegn: Blå-grå overside og tværstribet bryst og bug (hvid med mørke tværstriber). Lang smal hale og korte brede afrundede vinger. Stor størrelsesforskel på han og hun (hunnen er størst og på størrelse med en musvåge). Forveksling: Spurvehøg især spurvehøg hun og duehøg han kan være svære at se forskel på. Duehøgen er større og kraftigere og virker mere dyb i bryst end spurvehøg.

10 Rørhøg Kendetegn: Han: Trefarvet gråblå, brun og sort.
Hun og ungfugle: brune med lys gullig kalot.. Vinger i V-form over ryggen – under svæveflugt. Forveksling: På afstand musvåger og andre kærhøge (blå kærhøg og hedehøg).

11

12 Fiskeørn Kendetegn: Vinger lange med tydeligt albueknæk.
Lys underside, lys nakke og kalot samt lys strube. Mørkt bånd fra nakken strækkende sig frem langs midten af halsen og frem til næbbet. Mørk overside. Forveksling: På afstand i flugt ligner den i silhuet de store måger ellers ingen forveksling.

13

14

15 Tårnfalk Kendetegn: Tårnfalkens vinger er lange og smalle.
Den har rødbrun ryg og vinger. Hannen har grå isse, nakke og hale. Den står ofte i svirreflugt over vejrabatter og udyrkede arealer. Forveksling: Tårnfalken kan i flugt og på afstand ligne andre småfalke samt unge spurvehøge.

16 Tårnfalk Fakta om tårnfalk Orden: Rovfugle Udbredelse: Europa.
Yngleforhold: Tårnfalken er en almindelig ynglefugl i Danmark. Den er monogam (pardannende). Den yngler gerne i redekasser, bygninger samt i gamle krage- og rovfuglereder. Habitat: De foretrækker mosaiklandskab – men træffes også i byer, hvor der er grønne ikke alt for intensivt plejede områder, jernbaneskråninger mv. Standfugl: Mange af tårnfalkene bliver hos os året rundt og kan ses i svirreflugt over braklagte arealer og langs vejrabatter mv. En af de mest almindelige rovfugle i Danmark. Føde: Den lever af smågnavere primært markmus og i sommerhalvåret også insekter. Vildtudbytte: Fredet.

17 Tårnfalk han & hun

18 Vandrefalk Kendetegn: Vinger er lange og smalle. Sort hætte
Kompakt bredskuldret storfalk. Mørkegrå overside, lys underside med mørke tværstriber. Stor størrelsesforskel mellem kønnene, hunnen er størst. Forveksling: Jagtfalk og lærkefalk

19


Download ppt "Rovfugle Rovfugle er kødædere med kraftigt næb og kløer (fangere). Rovfuglene opdeles i grupper: våger, høge, kærhøge, falke, glenter, ørne, fiskeørn og."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google