Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En introduktion til virkningen af PROTAC kugledyne og PROTAC kuglepude

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En introduktion til virkningen af PROTAC kugledyne og PROTAC kuglepude"— Præsentationens transcript:

1 En introduktion til virkningen af PROTAC kugledyne og PROTAC kuglepude
Sanseintegration En introduktion til virkningen af PROTAC kugledyne og PROTAC kuglepude

2 Definition af sanseintegration
Centralnervesystemets evne til at optage og bearbejde 2 eller flere sanseimpulser samtidigt og handle hensigtsmæssigt på indtrykkene både i forhold til motorik, forståelse, adfærd og indlæring .

3 Vågenhed/arousal. At vække centralnervesystemet til at modtage, sortere og bearbejde sanseindtryk og handle tilfredsstillende. Vågenhed ligger på hjernestammeniveau Passende vågenhed: nogle har brug for et vækkende stimuli (bevægelse, berøring, lugt, smag, syn og hørelse). Andre har brug for dæmpende stimuli (vugge, gynge, dybe tryk)

4 Sanserne Muskel-ledsans = PROprioceptive sans
Berøringssans = TACtile sans Ligevægts- og balancesans = Vestibulære sans Synssans = Visuelle Høresans = Auditive Lugtesans = Olfaktorisk Smagssans = Gustatorisk.

5 Muskel-ledsans Den PRO- prioceptive sans har celler i muskler og led og reagerer på ændringer i træk og tryk på muskler og led. Sansen har stor betydning for kropsbevidsthed, kropsafgrænsning koordinering, bevægelse og udførelse af daglige gøremål, både kendte og ukendte. Sansen har en organiserende virkning på strømmen af sanseinput- virker dæmpende. muskelledsans og balancesans omtales i nogle koncepter som kombinationen af bevægelse og retning = kinæstetisk information.

6 Berøringssansen Berøringsansen har betydning for håndtering af omgivelserne både fysisk og psykisk – overlevelse og oplevelse A: det overfladiske system- det beskyttende system- kæmp,frygt,flygt-reaktioner fra ”alarmcentralen” i hjernen (amygdala) B: det dybe system -det skelnende system- adskiller sanseindtrykkene fra hinanden og samarbejder med muskel-ledsansen om større kropsbevidsthed. – dybe tryk. Alene virker berøringssystemet vækkende/ fremmende- øger adrenalinproduktion og gør kroppen parat

7 Ligevægts-balancesans
Den vestibulære sans er beliggende i det indre øre, labyrinten og buegangene, og reagerer på tyngdekraftens påvirkning (hovedets stilling) og bevægelse i alle retninger. Sansen har betydning for balance og koordinering af bevægelser, både grov- og finmotorisk. Sansen har både en dæmpende og vækkende virkning på centralnervesystemet. Den øger vågenheden/arousel på hjernestammeniveau og i de højere niveauer.

8 Synsssansen Behøver vi ikke stimulere så meget

9 Høresans Gospel,Gregoriansk musik:fred og øget bevidsthed.
Musik der stimulerer: Debussy, Ravel:skaber kontakt til det ubevidste,frigør kreativitet. Rockmusik:stimulerer bevægelse obs. Kan give spændinger og stress ved dårligt humør. Heavy Metal, Punk, ,Hip Hop:stimulerer

10 Høresansen: Musik der giver ro:
Mozart – Haydn ( Wienerklassik) stimulerer koncentration og hukommelse Bäck ,Händel,Vivaldi (langsom barok) skaber orden,tryghed og stimulerer til koncentration. Jazz,Blues,Soul Reggae: løfter, inspirerer,glæde,giver indre ro,

11 Lugtesansen Dufte går direkte til hjernen og udenom hjernestammen og virker vækkende på hjernen Udviklingsmæssigt er lugtesansen den tidligste og mest primitive sans Vi genkender først via lugteinformation Brug f.eks. duft af frisk brød, kaffe, beroligende dufte (lavendel)

12 Sansernes indbyrdes afhængighed
Berøringssans (9.fosteruge), Ligevægt og balancesans (8-10 fosteruge) Muskel-ledsans (10-11 fosteruge) - er de 3 basale sanser, hvis hæmmende og fremmende effekt på centralnervesystemet påvirker brugen af de øvrige sanser – syn, hørelse, smag og lugt de 3 sanser ligger under de øvrige sanser i forhold til hjerneniveau og er de ubevidste sanser

13 3 Niveauer Sanseunderholdning (sansebombardement)
Sansestimulation ( generel stimulering af alle sanserne Sanseintegration ( målrettet specifik træning og behandling af defekte eller svagt fungerende sanser)

14 Svag muskel - ledsans Svag balance- afhængig af synet.
Svag koordination - svært ved forflytninger. Klodset og kejtet i bevægelserne Svært ved at tilpasse bevægelserne til omgivelserne - tager for høje skridt ift. trappens trin Udtrættes hurtigt Ringe kropsopfattelse Svag motorisk planlægning. Motorisk uro - har brug for stimulationen i uroen for ikke at ”svæve væk” med kroppen.

15 Konkrete eksempler ved svag muskel-ledsans
Stiv – ukoordineret og klodset- falder ofte Søger afgrænsningen ved at bumpe ind i ting, slå hovedet imod væg, sætte sig i hjørnet. Har vanskeligheder ved at foretage nye og komplekse bevægelser- f.eks tage rulleskøjter på. Håndterer genstande – blyanter, hårclips og dagligdagsgenstande så hårdt at tingene går i stykker. Træder hårdt ved gang, hopper meget, stamper i gulvet, knækker fingerled for at få ekstra stimulation til sansen Invaderer ukritisk andres private sfære, da de ikke kan fornemme sin egen krops grænser eller andres. Kravler ofte ind under tykke tæpper, madras el.lign.

16 Svag berøringssans Konstant stress- får det stadigt dårligere op af dagen. Berøring kan opleves som smerte eller ubehag Tendens til at kradse eller klø sig Problemer med personlig hygiejne Behov for stort personligt rum. Er meget selektiv med hvad der berøres eller rører ved alting Bliver let blussende i huden (irriteret i huden)

17 Konkrete eksempler ved svag berøringssans.
Bryder sig ikke om at side tæt ved andre. Skubber andre væk for at undgå fysisk tæthed´. Bryder sig ikke bage, sand, male eller andre ”beskidte aktiviteter. Er sensitiv overfor forskellige materialer på kroppen. Foretrækker at bruge langærmede trøjer om sommeren eller klæder sig meget let om vinteren Bliver urolig og aggressiv på blæstfyldte dage Kan ikke lide bad, børste tænder, klippe negle, rede hår m.m. Svage sociale kompetencer. Vil ikke være med til lege i gymnastiksal hvor der ikke kan forudbestemmes hvordan de andre børn bevæger sig. Svært ved at håndtere forskellige redskaber, gaffel, saks, kam m.m. Spiser sjusket- bemærker ikke madrester omkring munden.

18 Svag balance sans Problemer med at sidde stille og opret
Har brug for at være i konstant bevægelse- lettere febrilsk adfærd- for at kunne holde koncentrationen. Søger vilde fornøjelser. Søger intense, hurtige og roterende bevægelser ( rokkebevægelse, hoppe,m.m.) Er påfaldende ”doven”.

19 Konkrete eksempler på svag balance-sans
Overreaktion: Klodsede bevægelser Højdeskræk og skræk for at falde Bryder sig ikke om bevægelse slet ikke hurtige Køresyge/søsyge Underreaktion: Slap og kraftesløs Bruger generelt kun den ene side af kroppen frem for bege sider af kroppen. Reagerer forsinket på fald og slår sig uden at være specielt påvirket af det. Modsætter sig fysisk aktivitet – alt for anstrengende. Mister let balancen

20 Karakteristiske træk ved skizofreni
S- kurve holdning fra hoved til tå Slæbende gang Manglende evne til at løfte armene over hovedet til vertical position Manglende evne til at benytte hæl-tå-gangart Ubevægelighed af hoved-skulderparti

21 Karakteristiske træk ved skizofreni
Kognitivt: tankestop,”fremmede” tanker,rådvildhed Perceptuelt:Synsforstyrrelser,høreforstyr-relser,ejendommelige kropsoplevelser, Motoriske: desautomatisering Affektivt: Lystmangel,tab af følelser,tab af initiativ

22 Principper for sanseintegration.
Det skal være sjovt - vække fornøjelse Det skal øge iltoptagelsen Det skal tilgodese de trængte sanser

23 Behandling af skizofrene.
Aktiviteter der fremhæver det - proprioceptive - taktile - vestibulære betragtes som de mest effektive. Bevægelse er en vigtig komponent i behandlingen.

24 Aktiviteter til Skizofrene patienter
Ikke konkurrence orienterede fornøjelige aktiviteter Aktiviteter der reducerer angst Gåture Løbehjul Rulleskøjter Boldspil (badminton)

25 Vækkende aktiviteter Omdrejning Hurtige rykvis bevægelser
Musik- hurtig med fast rytme Let berøring Vibration (hurtig) Lugte

26 Vækkende aktiviteter Hængekøjer (Side-side og rotation) Gyngestole
Lyseffekter Spejlkugler Opretsiddende stilling Lugte

27 Dæmpende aktiviteter Tygge Gåture,cykling,ridning
Langsomme, rytmiske bevægelser Musik- langsom, men rytmisk Faste tryk og ledkompression Vibration ( langsom) Kugledyner Langsomme lyseffekter

28 Dæmpende Aktiviteter Lugte: Bananolie, tung parfume,lavendel
Hængekøje: på tværs i hængekøjen,

29 PROTAC kugledynerne PROTAC- kugledynerne påvirker gennem berørings – og muskel-ledsanserne Gennem den PRO- prioceptive sans og den TAC-tile sans og heraf navnet. PROTAC

30 Virkningen af PROTAC`s produkter
Kugledynen stimulerer sanserne og skaber øget kropsbevidsthed. Vægten af de løst liggende kugler giver punktvise tryk på kroppen, dermed stimuleres berøringssansen og muskel- led sansen. Sanse-indtrykkene sender hæmmende impulser til centralnervesystemet, hvilket øger fornemmelsen af kroppens grænser og giver tryghed. Dynen virker derfor beroligende.

31 Introduktion af PROTAC-kugledyne
Bruger skal have det godt ved introduktionen Skærm brugeren for øvrige indtryk. Vær bevidst om den pædagogiske ramme omkring afprøvningen. Giv det tid til at virke.

32 Håndtering af dynen Brug altid et bord eller seng ved linnedskift
Undgå for mange løft af dynen. Brug den blå sæk så dynen er en samlet størrelse, du kan bære tæt på kroppen med begge hænder eller slæb den på gulvtæpperest, med luven nedad. På institutioner kan man med fordel lægge et inkontinens betræk indenunder alm. Betræk for at skåne dynen.

33 PROTAC-kugledyne med plastikkugler.
Kugledynen er den tungeste dyne. (7 kg.) Størst sanse-stimuli. Bruges til patienter som har brug for kraftig sansestimulation for at mærke deres krop f.eks. Indenfor psykiatriske problematikker , autismespektret, ADHD, Tourette Syndrom m.m. Neurologiske patienter

34 PROTAC-kugledyne med plastikkugler og foer.
En lidt varmere og blødere dyne. Foer på den ene side, så virkningen at kuglernes tryk fordeles over en større flade og dæmper stimulationen D.v.s. 2 i 1- virkning. Mere genkendelig som dyne. Bruges som forrige dyne. Vores erfaring er at mange følelsesmæssigt belastede mennesker foretrækker denne. Eller til tynde personer som fryser let – ex. CP- problematikker som ataksi.

35 PROTAC kugledyne med foer, plastikkugler og polysterenfyld.
Lidt lettere (6 kg.) Varmere og mere genkendelig som dyne. Lyddæmpet ved hjælp af polysterenkuglerne. Bruges til ældre, mindre børn, hypermobile, udviklingshæmmede. Babydyne er med gode resultater brugt på rigshospitalet i KBH til opererede hjertebørn som blev psykotiske i opvågningsfasen

36 PROTAC kugledyne med polystyrenkugler
En lettere dyne (4 kg.) Mindre sansestimulation Giver tryghed og afgrænsning af kroppen. Bruges ofte til demente og smertepatienter. Nogle spastikere ligger på den, som en form for lejringsunderlag.

37 PROTAC kuglepude Dynamisk siddestilling
Impuls til at rette sig op ved at påvirke bug og rygmuskulatur i bevægelsen udover kroppens tyngdepunkt Balancetræning Øger koncentrationsspændvidde på opgave. Evt. supplere med pude under fødder


Download ppt "En introduktion til virkningen af PROTAC kugledyne og PROTAC kuglepude"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google