Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

skyld og skam hos den ramte familie

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "skyld og skam hos den ramte familie"— Præsentationens transcript:

1 skyld og skam hos den ramte familie
AFMAGTENS RUM skyld og skam hos den ramte familie præsentation uddannelse, sygehuspræst. TPC i sjælsesorg for institutionspræster, supervisor, Bent Falk 3 år Hanne Thordsen, præst Palliativt Team Fyn

2 Magt – en definition At formå, at kunne:
Evnen til frit og af egen kraft at virkeliggøre noget. At have magt over sig selv, evnen til at forme sig selv Dynamis/Potentia = kraft: identisk med væren, en religiøs tydning uadskilleligt fra Guds væsen I Aristoteles’ filosofi = mulighed, potentiale At føre og lede, at opdage nye muligheder og lokke dem frem i menneskene.

3 Afmagt = at være uden magt
Fysisk afmagt ses, når man er lammet, bevidstløs eller er gjort ubevægelig med magt (fængsling, lænkning, tortur). Social afmagt har man, når man er offer for f.eks. apartheid, er uden økonomiske midler eller er sat uden for samfundet med magt (retsløshed, statsløshed). Psykisk afmagt: Tab af selvkontrol som følge af sygdom, sorg lign. Eller når man er underlagt tvangshandlinger, er grebet af angst eller er gjort rådvild med magt (sedativer, magi, psykisk tvang). Eksistentiel afmagt: Vi skal alle dø

4 Afmagt – et livsvilkår AFMAGT DØDEN i forhold til mig selv ”Nytårsfortsætterne” skyld - skam i forhold til andre mennesker, skyld - skam i forhold til verden, bureaukrati, vold, fattigdom, krig overfor fremtiden, vores egen, børnenes, skæbnen

5 DØDEN AFMAGT VÆREN, SKAM SKYLD GØREN,

6 reaktioner på afmagt Vrede og vold mod andre – bilkøen,
brutalitet overfor en selv, Selvafstraffelse, dårlig samvittighed – skyld og skam strenghed – rigorisme – fundamentalisme, moralisme flugt, benægtelse, afvisning, distancering angst Resignation og fortvivlelse søge trøst, kontakt og forståelse Bevare roen og forsøger at lave en plan

7 Veje til at håndtere afmagten
Ikke religiøse veje Fælles veje: borgerinitiativer, bevægelser Personlige veje: at arbejde med sig selv Sunde ritualer At befri sig for andres magt: vreden som drivkraft At omgås magt. at lede og blive ledet. Religiøse veje (kristendom) Det kongelige menneske: Guds rige i os, værdighed Befrielse fra verdens magt: stilhedens rum At forsone sig med sin afmagt: som Gud, så jeg Bøn og Afmagt: vejen til ukrænkelighedens rum Kærlighedens magt: Vi er elsket og vi elsker

8 H. A. Brendekilde: Udslidt husmand der er faldet død om på marken
H.A. Brendekilde: Udslidt husmand der er faldet død om på marken. den totale magtesløshed der er ingen hjælp ensomhed, fattigdom ingen Gud

9 Afmagtens rum i kunsten
Ejnar Nielsen: Den syge pige

10 Ejnar Nielsen: Og i hans øjne så jeg døden

11 Käthe Kollwitz. Magtesløshedens mester. mistede sin søn under 1
Käthe Kollwitz . Magtesløshedens mester. mistede sin søn under 1. verdenskrig

12 Käthe Kollwitz sørgende mor Pieta

13

14 Käthe Kollwitz Døden og moderen

15 Mor der beskytter sit barn mod døden

16 Den sørgende mor

17 “It is my duty to voice the suffering of men, the never-ending sufferings heaped mountain-high” she says. “While I drew, and wept along with the terrified children I was drawing, I really felt the burden I am bearing. I felt that I have no right to withdraw from the responsibility of being an advocate.” Käthe Kollwitz

18

19 Michelangelos Pieta selv Gud slipper ikke for afmagten

20 Sygdommen giver forandring i:
Livsbetingelserne Døden bliver konkret særlig indsigt/isolation reducering af fællesskab både ydre og i familien rutiner familierollerne planer for ferie, karriere, alderdom, børn Kroppen ikke til at stole på/svigter styrken frarøves forfald ”tingen” indeni tab af kontrol

21 Magtesløshed - omstændigheder
Kommunikationsvanskeligheder mangel på respekt at være uforberedt smerte/ lidelse familiens ansvarlighed KROPPEN ER EN AFGØRENDE FAKTOR Den menneskelige eksistens er i sidste ende funderet i kroppen.

22 Fra Rita Nielsen: At være sig selv – at blive sig selv. Patientsvar på
Fra Rita Nielsen: At være sig selv – at blive sig selv. Patientsvar på ? : Hvad er åndelig omsorg: ”Jeg synes at det, der har allermest betydning, det er måden, personalet gør tingene på. Det er måden at give et bad på. Det er måden at servere et måltid mad på. Det er måden at håndtere det, at man sidder på et toilet og har så svært ved, at man ikke længere har et privatliv, og man bare har så ondt. Måden at gøre det på, at gøre det med respekt, så man ikke føler, at det er pinligt som patient, men sådan skal det være, at man naturligvis har brug for hjælp på sit toilet. Det bliver gjort med en form for kærlighed og med værdighed og med respekt for en som menneske. Det er det allervigtigste, synes jeg.”

23 Udløsende faktorer alvorlige informationer om sygdommen Symptomer
begrænsninger afhængighed At blive ignoreret social ensomhed usikkerhed

24

25

26

27 Håndtering af afmagten
PATIENTEN At skærme kroppen og selvet. Fællesskab- at være sammen Inddragelse Håb Fortsættelse (vrede) FAMILIEN ansvarsfølelse at lindre og lette at bevare rutiner og strukturer så tæt på hverdagslivet som muligt= symbol på livet. at bevare håb at bevare værdighed

28 Ud af afmagtens rum At være set og accepteret som man er – dæmper skam
at ens strategier bliver taget alvorligt værdighed Ritualer :lystænding, bøn, nadver, sang, læsninger, fællesskab, musik, holden i hånd, morgen og aften ritual at øve sig i overgivelse til Gud/selvet Kærlighed Hellighed – respekt for dødens og livets hellighed Han tog vor skyld og bar vor skam vor sjæl at holde i live. Troen på Guds rige/opstandelse/ gensyn, møde evigt liv/ Freud mente at ritualer har til formål at forjage angst, Formløshed fremkalder angst. Ritualer jhjælper os til at overvinde denne angst

29 DØDEN SOM EN VEN at forsone sig med afmagten

30 Käthe Kollwits. Hvil i fred i hans arme

31 Arne Haugen Sørensen: Opstandelse
Arne Haugen Sørensen: Opstandelse. Når afmagtens rum er som en grav af isolation

32


Download ppt "skyld og skam hos den ramte familie"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google