Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dagsorden: Demokrati i klubberne – konkrete eksempler Klubberne og medborgerskab Fritidsspilfordeler og ungdomsskolen placering i nærdemokrati.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dagsorden: Demokrati i klubberne – konkrete eksempler Klubberne og medborgerskab Fritidsspilfordeler og ungdomsskolen placering i nærdemokrati."— Præsentationens transcript:

1 Dagsorden: Demokrati i klubberne – konkrete eksempler Klubberne og medborgerskab Fritidsspilfordeler og ungdomsskolen placering i nærdemokrati

2 Demokrati i klubberne Dalum Ungdomsskoles klubtilbud Børn og unges indflydelse i Dalum Ungdomsskoles fritids- og ungdomsklubber - klubråd og stormøder - din idé / unges egne initiativer - utraditionelle tiltag

3 Kluborganisationen 8 fritidsklubber – en på hver folkeskole i Odense S og SV 5 ungdomsklubtilbud og et særligt ungdomsskoleklubtilbud Samson 3 i klubledelse, 1 klubleder og 2 områdeledere

4 Konkrete eksempler Facebook-klubben i Hjallese Ungerummet i Sanderum Parkour i Skt. Klemens De unges nye ungdomsklub i Skt. Klemens Fritidsklubberne Turbussen i Bellinge Fritidsklub Klubråd flere steder – stort ejerskab

5 Medborgerskab Hvordan arbejder vi med medborgerskab i Dalum Ungdomsskoles klubber Fællesmiljøet i Bellinge Familiesport Familiekrea Lokale fællesarrangementer for klasser/årgange i alle 8 lokalområder

6 Fritidsspilfordeler Arbejdsredskab for fritidsspilfordeleren

7 Fritidsspilfordeler

8 Klubbernes formålsbestemmelse Med vedtagelsen af en ny formålsbestemmelse på klubområdet har Børn- og Ungeudvalget flyttet fokus fra ’medlemmer’ til ’lokalområder’ og har desuden formuleret en direkte forpligtigelse til at løfte klubopgaven via et samarbejde med foreningslivet/andre fritids- og ungdomsklubber. Klubtilbuddet skal medvirke til at understøtte, at lokalområdernes større børn og unge klædes på til at håndtere rollen som aktive medborgere. Klubtilbuddet skal medvirke til at understøtte, at lokalområdernes større børn og unge i at udvikle en selvstændig identitet og deltager i positive socialiseringsprocesser. Klubtilbuddet skal medvirke til at understøtte, at lokalområdernes større børn og unge styrkes i forhold til fremtidige muligheder på uddannelsesområdet, fritidsområdet og på arbejdsmarkedet gennem konkrete tilbud, der sikrer større børn og unge relevant læring. Klubtilbuddet skal have en særlig fokus på at medvirke til, at udsatte børn og unge har et fornuftigt fritidsliv. Klubtilbuddet skal have overblik over, hvad der sker i lokalområderne – særligt efter skoletid. Klubtilbuddet skal have overblik over fritidstilbud i lokalområderne.

9 Fritidsspilfordeler Den vigtigste indsats for os er, at vi skal få børn og unge til selv at tage ejerskab for deres fritidsliv – herudover skal vi skabe muligheder, hvor forældre bidrager til at skabe flere muligheder for børn og unge F.eks. Foreningsdannelse med Projekt AtilB i Skt. Klemens

10 Styrke fællesskaber Vi opsætter rammer for større arrangementer hvert år – børnene/de unge er med i at lave indholdet. Musik og dansefestival Talentfactor De unges forårsudstilling Åens Dage Fester

11 Pædagogisk arbejde indenfor 3 hovedområder Udvikle fællesskaber Styrke trivsel og inklusion Øge medindflydelse

12 3 overskrifter / kendetegn for klubafdelingen Vi vil være gode til at: Give børn og unge positive erfaringer med at indgå i fællesskaber – (både frivillige og sammensatte) Vi vil være gode til at arbejde med at styrke børns trivsel Vi vil være gode til at involvere børn og unge i beslutningsprocesser omkring deres egen fritid og til at involvere børn og unge i at skabe spændende fritidstilbud for dem selv og deres jævnaldrende.

13


Download ppt "Dagsorden: Demokrati i klubberne – konkrete eksempler Klubberne og medborgerskab Fritidsspilfordeler og ungdomsskolen placering i nærdemokrati."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google