Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

(E) Skandinaviska metoder för innovativt lärande (Europa)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "(E) Skandinaviska metoder för innovativt lärande (Europa)"— Præsentationens transcript:

1 (E) Skandinaviska metoder för innovativt lärande (Europa)

2

3 Program Formål Vision Organisation Indhold Kvalitet Tidsplan Aktiviteter Samarbejdspartnere Økonomi Timer i de enkelte projekter

4 Baggrund for SMIL(E) Science Kommune Naturfagsstrategi/sammenhæng National indsats Rekruttering Samarbejde

5 Vision for SMIL(E) Tidligere har Sverige, Norge og Danmark arbejdet nationalt med problematikkerne omkring naturvidenskab. Med SMIL(E) projektet vil vi: Skabe en fælles platform for regionen ved at vi sammen arbejder med at udvikle optimale løsninger inden for de samme problematikker ”At øge rekrutteringen til de naturvidenskabelige uddannelser”

6 Projektorganisation Leadpartner (Halmstad Kommune) Projektleder (Sverige)Økonom (Sverige)Kommunikatør (Danmark) National koordinator Norge Torgeir Selle National koordinator Sverige National koordinator Danmark Skoleafdelingen/NVH Grænseregional arbejdsgrupper 1.IT 2.Samarbejdet m. Skole, erhverv og uddannelse 3.Udvikling af metoder, materialer og miljøer

7 Projektorganisation i Silkeborg Koordinator Pia Kløjgård Jensen Projektledere: Lars Bo Nielsen, Lars Nygaard og Steen Demuth Grænseregionale arbejdsgrupper: IT Udvikling af metoder, materialer og miljøer Sammenhæng m. skole- erhverv – uddannelse

8 Fælles indhold - mål Kvalitet i projektarbejdet Genusperspektivet – Pige/drengproblematikken eller køn

9 Projekterne Innovative læringsmiljøer i Natur/Teknik Anvendelse af IT til kommunikationen i mat. Teknologi- og Virksomhedskoordinator Trykfølsomme skærme Kreative metoder og læringsmiljøer i naturfag og mat ved brug af LEGO Læremidler til forsyningsvirksomhederne

10 Kvalitet Think ”outside the box”, but work ”inside the black box” At være innovativ – outside the box At tænke nyt samtidig med at vi befinder os i det kendte miljø – inside the black box

11 Kvalitet SMIL(E) bliver et møde mellem kaos (outside the box) og orden (inside the black box) under strukturerede former

12 Pige/drengproblematikken I alle projekterne skal pige/dreng-problematikken skrives ind Hvordan vil man i projektet arbejde med spørgsmålet? Hvilket perspektiv arbejder man ud fra? Hvordan gik det så? Kompetencecentret for Naturfag vil samme med Lærerseminariet organisere et seminar/workshop Følgeforskning

13 Tidsplan 2011 Forår OpstartInfomøde 17. jan Opstarts workshop uge 8, planlægning af foråret ”skitse” Science Camp 11-12 April Halmstad 2011 Efterår Kompetenceudvikling og status 2012 ForårPlanlægningScience Camp i Norge 2012 EfterårAfprøvning 2013 ForårUdvikling og justering af koncepter Science Camp i DK/NVH 2013 EfterårImplementering og udbredelse

14 Aktiviteter

15 JobbskuggningScience camps Formidling Digitalplatform Grænseregional arbejdsgrupper Grænseregionale

16 Science Camp den 11-12/4 Halmstad Kick-off Genus (pige/drengproblematikken) Grænseregionale arbejdsgrupper Transport? Økonomi 2500 dkk i rejseomkostninger, 14,8 timer til tid Hotel Arena

17 Andre projektaktiviteter Kompetenceudvikling Investeringer Afprøvning Udvikling Samarbejde med svenske skoler Forankring af resultater Møder Camps

18 Samarbejdspartnere Skoler i Silkeborg Kommune Silkeborg Lærerseminarium Virksomheder Ferskvandscentret, Skoletjenesten Skoler i Halmstad Høgskolan i Halmstad Grænseregionale arbejdsgrupper Varberg/Telemark Fylke

19 Økonomi foråret 2011 Så mange som muligt til Science camp april 2011 14,8 timer pr lærer til science camp 2500 rejseomkostninger

20 Økonomi efteråret 2011 - 2013 Jobbskuggning 10 lærere hvert år 30 lærere i alt Hvilke aktiviteter forventes det at projektdeltagerne tager del i ud over selve projektudviklingen på skolen: Møder med projektleder/arbejdsgruppen Koordinering af projektet Inspiration Workshop eller faglige oplæg fra faglig konsulent/seminariet

21 Innovative læringsmiljøer i Natur/Teknik Mål: Formålet med dette projekt er at udvikle modeller/koncepter for hvordan man kan styrke kreativitet og innovation i naturfagsundervisningen på mellemtrinnet. Naturfagslærernes kompetencer skal øges inden for kendte didaktiske koncepter og herefter tilpasses og afprøves i lærernes egne praksis. Silkeborg Lærerseminarium og Skoletjenesten Aqua er med i projektet som faglige sparring- og samarbejdspartnere.

22 Deltagere 5 skoler, der er vil i gang med udvikle natur/teknik- undervisningen på mellemtrinnet(2 lærere pr skole)

23 Økonomi Tidsplan: 2011 – 2013 Samlet tidsforbrug pr. lærer: 160 timer til: Opstartsmøde – projektmodning – planlægning, workshops, Science Camp, planlægning, formidling

24 Mål: Formålet med dette projekt er at sætte fokus og udvikle undervisningen i forlængelse af Fællesmål 2009 for faget matematik. Anvendelse af IT og kommunikation i matematikundervisningen

25 Deltagere To skoler der afprøver forskellige didaktiske koncepter.

26 Økonomi Tidsplan: Foråret 2011 – Foråret 2013. Samlet tidsforbrug pr. lærer: 280 timer Anvendelse: Opstartsmøde – projektmodning – Science Camps – planlægning – spredning

27 Mål: Formålet med projektet er at udvikle undervisningsmidler til skolers besøg ved forsyningstjenesterne og gode eksempler på hvordan naturfag kan formidles gennem helt dagligdags ting som vand, varme og elektricitet. Læremidler til forsyningsvirksomhederne

28 Deltagere Tre skoler fra Silkeborg Kommune deltager med her to lærere i samarbejde med folk fra forsyningstjenesten om udarbejdelse af relevant undervisningsmaterialer for forberedelse, evt. besøg på en af forsyningstjenesterne og efterbehandling af besøget.

29 Økonomi Tidsplan: Foråret 2011 – Foråret 2013. Samlet tidsforbrug pr. lærer: 160 timer Anvendelse: Opstartsmøde – projektmodning – Science Camps – planlægning – spredning

30 Mål: Formålet med dette projekt er at stimulere børns fantasi, kreativitet i naturfag og matematik i grundskolen ved anvendelse af de muligheder som LEGO konceptet har. Naturvidenskabelige arbejdsmetoder ved brug af Legorobotter

31 Deltagere To skoler der afprøver forskellige didaktiske koncepter.

32 Økonomi Tidsplan: Foråret 2011 – Foråret 2013. Samlet tidsforbrug pr. lærer: 270 timer Anvendelse: Opstartsmøde – projektmodning – Science Camps - planlægning matematik.ppt

33 Operationalisering af Silkeborg kommunes Naturfagskultur Mål: Er at understøtte og hjælpe naturfagslærerne på den enkelte skole med at få designet en lokal strategi for naturfagene med udgangspunkt i en kommunal strategi, hvor der er fokus på de uformelle læringsmiljøer og på et øget brug af kollegiale netværk både på skolen og imellem skoler. Erfaringerne for disse videregives løbende til de andre kommunale skoler, samt til andre kommuner gennem en national konference.

34 Deltagere En skole, der er i gang med udvikling af en naturfagskultur. 4 lærere En skole, der ikke er i gang med udvikling af en naturfagskultur. 4 lærere Fire mindre skoler, der ikke er i gang med udvikling af en naturfagskultur 8 lærere

35 Økonomi Tidsplan: Skoleårene 2011 - 2012. Samlet tidsforbrug pr. lærer: 54 timer Anvendelse: Opstartsmøde – projektmøder – planlægning

36 Udarbejdelse af Naturfagskultur på skolerne ( NaTeKu2) Mål: At to skoler i hver af de fire kommuner (Viborg, Randers, Herning og Silkeborg) indgår i et netværk, hvor de udvikler metoder til udvikling af en naturfagskultur.(Ambasadørskoler). Når modellen er udviklet, skal den videreformidles til 4 vækst skoler. To i kommunen og to udenfor kommunen.

37 Deltagere To skoler der virker som ambassadør skoler. (2 lærere pr. skole) To skoler der virker som vækstskoler. (2 lærere pr. skole) To skoler udenfor kommunen.

38 Økonomi Tidsplan: Skoleårene 2011 - 2012. Samlet tidsforbrug pr. lærer: – Ambassadørskole 36 timer. – Vækstskole 54 timer. Anvendelse: Opstartsmøde – projektmøder – konferencer. Ambassadørskolerne: Formidling

39 Trykfølsomme skærme et didaktisk koncept Mål: Formålet med dette projekt er at udvikle en didaktik gennem lærernes daglige praksis, således at nye måder at interagere med computeren på, bliver en løftestang i den enkelte elevs læring.

40 Deltagere Sorring Skole er dedikeret deltager med fire lærere. Derudover fire skoler der kan deltage: Skolerne skal have IWB i klasselokalet Hver skole får 5 skærme Hver skole deltager med en lærer – (I projektet)

41 Økonomi Tidsplan: Foråret 2011 – efteråret 2013. Samlet tidsforbrug pr. lærer: 140 timer Anvendelse: Opstartsmøde – projektmøder – planlægning – udvikling - sciencecamps

42 Mål: Formålet med projekterne er at udvikle materialer til undervisning ved interaktive tavler og borde. Fokuspunkt er at eleverne arbejder ved udstyret! Interaktive tavler Interaktive borde

43 Deltagere Et antal skoler fra Silkeborg Kommune der arbejder med udvikling af undervisning til interaktive tavler og interaktive borde. De udviklede materialer stilles til rådighed for andre skoler. Fokuspunkt er elevernes arbejde ved udstyret.

44 Økonomi Tidsplan: Foråret 2011 – Foråret 2013. Samlet tidsforbrug pr. lærer: ukendt – der er ingen midler koblet til projekterne Projektleder/Konsulent: Steen Demuth


Download ppt "(E) Skandinaviska metoder för innovativt lärande (Europa)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google