Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

digitale medier analoge børn (VERSION UDEN ©BESKYTTEDE FOTOS)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "digitale medier analoge børn (VERSION UDEN ©BESKYTTEDE FOTOS)"— Præsentationens transcript:

1 digitale medier analoge børn (VERSION UDEN ©BESKYTTEDE FOTOS)
Gitte Stald Digital Culture and Mobile Communication IT Universitetet

2 OPLÆGGETS temaer Datamateriale
Børn, unge og medier: er det noget særligt? Hverdagsliv med medier De unge, kompetente mediebrugere (?) Kommunikation med cyborgs Sune, 15 år Børns Biblioteker / / Gitte Stald

3 DATA: Forskningsundersøgelser
: 6-16årige danskere / Children and Their Changing Media Environment: 96 kvalitative gruppeint, 48 inv. int,, 102 tegninger, survey, observationer 2000: 12-16årige danskere / Globale medier, lokale unge: målgruppens brug af digitale medier, 64 deltagere, spørgeskema klyngeanalyse / 164 deltagere, tegninger 2009: Survey årige danskeres brug af sociale netværkstjenester i et mobilt perspektiv. 746 deltagere. 2009: Medierådet / Zapera A/S: Digitalt børne- og ungdomsliv anno : 9-16årige danskere og europæere børn forældre om online risici og kompetencer. Første resultater oktober 2010. Børns Biblioteker / / Gitte Stald 3

4 DAta: Forskningsundersøgelser
15-24årige danskere / Mobile Medier, Mobile Unge : 2004: Survey / 343 deltagere / baggrundsinformation kvalitative interviews / 48 deltagere 2005: Re-interview af 5 deltagere 2006: Survey / 629 deltagere / baggrundsinformation Kvalitative interviews / 20 (10 nye, 10 fra 2004) gymnasiestile/ 43: Min mobil og mig Observation af mobilbrug på offentlige steder 2009: Survey / 472+ deltagere / baggrunds info Kvalitative interviews Børns Biblioteker / / Gitte Stald

5 Børn, unge og medier – er det noget særligt?
Mange lighedspunkter mellem voksnes og børns/unges mediebrug og kommunikationsmåder Integration på samfundsniveau, i vores kultur Børns Biblioteker / / Gitte Stald

6 Børn, unge og medier – er det noget særligt?
Digitale immigranter Digitale Indfødte (Marc Prensky 2001) Børns Biblioteker / / Gitte Stald

7 Børn, unge og medier – er det noget særligt?
Børn/unge er meget forskellige, også ift mediebrug (alder, køn, gruppe, interesser, behov, muligheder) Børns Biblioteker / / Gitte Stald

8 Børn, unge og medier – er det noget særligt?
Mediernes betydning i udviklingen af social, kulturel og personlig identitet Børns Biblioteker / / Gitte Stald

9 Børn, unge og medier – er det noget særligt?
Samtidig bruges medier og kommunikationsmidlerne til at afgrænse en praksis og kultur, der markerer ’ikke-voksen’ praksis og kultur, ’fri-zone’ Børns Biblioteker / / Gitte Stald

10 Børn, unge og medier – er det noget særligt?
Potentielt flydende grænser mellem skole og fritidsbrug og –betydning af (digitale) medier – men stadig opfattelser af målrettet skolebrug og fritidsbrug som ikke- integrerede områder Børns Biblioteker / / Gitte Stald

11 Børn, unge og medier – er det noget særligt?
Der er en stor grad af refleksivitet hos de yngste danskere og også selvrefleksivitet samt humor ift mediebrug Børns Biblioteker / / Gitte Stald

12 Børn, unge og medier – er det specielt interessant?
Det særlige er især: integration i hverdagslivet intensitet og eksponering omsætningshastighed betydning i sociale relationer/interaktion mobilitetsgrad interaktivitet / aktiv deltagelse bruger/producent/udgiver opvækst med særlige fortælleformer intensivering af sproglig udvikling/koder innovativ/kreativ brug uddannelse og fremtidigt arbejde potentielt større samfundsdeltagelse Børns Biblioteker / / Gitte Stald

13 Hverdagsliv med medier (2000)
Lasse 16 år Børns Biblioteker / / Gitte Stald

14 Hverdagsliv med medier (2010)
Lasse 16 år (red. af GS) Børns Biblioteker / / Gitte Stald

15 hverdagsliv: intensitet og eksponering
Mulige medier Mange kanaler/kilder Mulige anvendelser Stor informations/ kommunikations-mængde Stadig selektion Overfladiskhed/ fordybelse Interaktivitet og deltagelse (web 2.0) Louise / 9. klasse / Lyngby Børns Biblioteker / / Gitte Stald

16 Hverdagsliv: Global rækkevidde
Informationer/viden om ’det globale’ Erfaringer fra ’det globale’ Globale relationer Kommunikation uden grænser (potentielt) Lokal forankring Dreng / 6. klasse / Kolding Børns Biblioteker / / Gitte Stald

17 hverdagsliv: Hastig omsætning
Enormt udbud Distributions kredsløb Trends ’Sub’-kulturer Kommercielle interesser Den unge som potential aftager Anders / 6. klasse / Lyngby Børns Biblioteker / / Gitte Stald

18 hverdagsliv: Sociale relationer
Personlige medier Medier på værelset / i lommen Individuel mediebrug Individuelle valg men Fælles referencerammer Samlingspunkter Etablering af fællesskaber/netværk Afprøvning af sociale og kulturelle koder og normer Indholdsmæssig/formmæssig kreativitet Pige / 6. klasse / København Børns Biblioteker / / Gitte Stald

19 hverdagsliv: Flygtige møder, dybe relationer
Medierede møder: Mange tilfældige møder, hele tiden, især online Let at ’logge på’ og ’logge af’ De digitale medier kan lægge op til fortrolighed og etablering af dybe relationer Ansigt-til-ansigt til alvorlige spørgsmål Den evige jagt på det sande venskab, det dybe forhold Udveksling og refleksion Dreng / 15 år / Lyngby Børns Biblioteker / / Gitte Stald

20 De unge, kompetente mediebrugere (?)
På tværs af medier Dokumentation Sampling Information Digitale fortællinger risikohåndtering Upload og download Foto + tekst + redigering Social kapital Mobile videofilm Børns Biblioteker / / Gitte Stald

21 Kommunikation med cyborgs …
Kopier ikke Børns Biblioteker / / Gitte Stald

22 Kommunikation med cyborgs: I symbiose med mobilen
PROBLEMER OG BEKYMRING FAKTA, MULIGHEDER, VARIATIONER, UDVIKLING Børns Biblioteker / / Gitte Stald

23 muligheder Umiddelbar adgang til information informationsudveksling
Social netværkning Udveksling på tværs af platforme Livline Mikro-koordinering Kreativity / brugerskabt indhold Forbindelse Intimitet og tilstedeværelse Dokumentation Kontrol og sikkerhed Empowerment/frigørelse At have kontrol At praktisere sociale normer Børns Biblioteker / / Gitte Stald

24 problemer Digitale spor Sociale forventninger Unkontrollerbart indhold
Stress Mangel på tilstedeværelse Forskellige former for mobning Forældreindflydelse er vanskeligere Kontrol Overvågning / monitorering Økonomi Tidsbrug/omfang Børns Biblioteker / / Gitte Stald

25 Kommunikation med cyborgs
Men unge danskere er i høj grad til stede i deres fysiske realitet, de er lokalt forankrede og de søger til stadighed: Menneskelige relationer – nære venner Indhold – den gode fortælling Oplevelse – analogt og digitalt Følelsen af tilstedeværelse Trends henholdsvis kvalitet Voksne som kapaciteter, eksperter, trygge baser Børns Biblioteker / / Gitte Stald

26 Analoge og digitale børn i en (digital) kultur?
afsluttende Analoge og digitale børn i en (digital) kultur? Børns Biblioteker / / Gitte Stald

27 digitale medier analoge børn
Gitte Stald Digital Culture and Mobile Communication IT Universitetet


Download ppt "digitale medier analoge børn (VERSION UDEN ©BESKYTTEDE FOTOS)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google