Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

P O R T R Æ T A F Ludvig Holberg. I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Portræt af Ludvig Holberg Kapitel 1- Holbergs baggrund Kapitel 2 - Rejser Kapitel.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "P O R T R Æ T A F Ludvig Holberg. I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Portræt af Ludvig Holberg Kapitel 1- Holbergs baggrund Kapitel 2 - Rejser Kapitel."— Præsentationens transcript:

1 P O R T R Æ T A F Ludvig Holberg

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Portræt af Ludvig Holberg Kapitel 1- Holbergs baggrund Kapitel 2 - Rejser Kapitel 3 - Genrer og motiver Kapitel 4 - Helbred påvirkning, jf. tekst Kapitel 5 - Konflikter - andres syn på Holberg Efterord - Konklusion; Holberg generelt Kilder- Spørgsmål (”Af Holbergs selvbiografi”)

3 Kapitel 1 H o l b e r g s b a g g r u n d Portræt af Ludvig Holberg Født i Bergen i 1684 1717: Udnævnt til professor i metafysik og latin Størstedelen af sit liv levede han som en fattig mand uden gode venner Man ved ikke, hvornår han begyndte at skrive 1722: Oprettelse af dansk teater Christian VI imod teater (1728) Spekulationer: Radikal eller konservativ Holbergs baggrund Rejser Genre Helbred Konflikter Andres syn på L.H. Kapitel 5 Kapitel 4 Kapitel 3 Kapitel 2 Kapitel 1 Efterord Konklusion Motiver Påvirkninger Kilder Spørgsmål

4 Kapitel 2 R e j s e r Portræt af Ludvig Holberg Holbergs baggrund Rejser Genre Helbred Konflikter Andres syn på L.H. Kapitel 5 Kapitel 4 Kapitel 2 Kapitel 1 Efterord Konklusion Motiver Påvirkninger Kapitel 3 Rejselysten - Holland (1705), England (1706-08), Tyskland (1708) og Frankrig + Italien (1714-16) Frankrig - 1½ år – ville se mere Italien - Glæder sig over den smukke natur - Fornøjer sig over slaverne, galejerne og Østlænderne  Rom - Var plaget af feber og larmende komedianter - Rejste i andre mindre byer Kilder Spørgsmål

5 Kapitel 3 G e n r e o g m o t i v e r Portræt af Ludvig Holberg Holbergs baggrund Rejser Genre Helbred Konflikter Andres syn på L.H. Kapitel 5 Kapitel 4 Kapitel 2 Kapitel 1 Efterord Konklusion Motiver Påvirkninger Kapitel 3 Forskellige genrer - Komik - Lyrik, essays - Etc. Gennemgående motiver - Afdækkende - Optage problemstillinger – tabuemner - Fremhæve logikken Kilder Spørgsmål

6 Kapitel 4 H e l b r e d o g p å v i r k n i n g e r i f ø l g e t e k s t e n Portræt af Ludvig Holberg Holbergs baggrund Rejser Genre Helbred Konflikter Andres syn på L.H. Kapitel 5 Kapitel 4 Kapitel 2 Kapitel 1 Efterord Konklusion Motiver Påvirkninger Kapitel 3 Feber – hindrede hans studier (Rom) Overdådighed: Det mest skadelige for helbredet En speciel sygdom – gået i arv fra hans fader Skiftende smerter og symptomer Kilder Spørgsmål

7 Kapitel 4 H e l b r e d o g p å v i r k n i n g e r i f ø l g e t e k s t e n Portræt af Ludvig Holberg Holbergs baggrund Rejser Genre Helbred Konflikter Andres syn på L.H. Kapitel 5 Kapitel 4 Kapitel 2 Kapitel 1 Efterord Konklusion Motiver Påvirkninger Kapitel 3 Feber – hindrede hans studier (Rom) Overdådighed: Det mest skadelige for helbredet En speciel sygdom – gået i arv fra hans fader Skiftende smerter og symptomer - 2 år med hovedpine: Holdt sig fa al ”tænkning” Påvirker hans syn på verden og menneskeheden - Når syg; reformationsiver - Driver spot med filosofferne og filosoferer selv - Synes at foragte videnskaberne, som han elsker Kilder Spørgsmål

8 Kapitel 4 H e l b r e d o g p å v i r k n i n g e r i f ø l g e t e k s t e n Portræt af Ludvig Holberg Holbergs baggrund Rejser Genre Helbred Konflikter Andres syn på L.H. Kapitel 5 Kapitel 4 Kapitel 2 Kapitel 1 Efterord Konklusion Motiver Påvirkninger Kapitel 3 Lindringsmiddel: Studeringerne - Studierne inden for flere felter - Læser bøger inden for differentierede genrer: - Historie, moralfilosofi, lovkyndighed, digterkunsten Sygeligheden dæmper dog den medfødte lyst Et navn i udlandet, hvis ikke pga. sproget Dog sikret imod glemsel i Danmark Kilder Spørgsmål

9 Kapitel 5 K o n f l i k t e r o g a n d r e s s y n p å H o l b er g Portræt af Ludvig Holberg Holbergs baggrund Rejser Genre Helbred Konflikter Andres syn på L.H. Kapitel 5 Kapitel 4 Kapitel 2 Kapitel 1 Efterord Konklusion Motiver Påvirkninger Kapitel 3 Utroligt vellidt i lokalområdet Fagfolk: Skeptiske/truet Mente selv, han var anerkendt Kilder Spørgsmål

10 Efterord K o n k l u s i o n - H o l b e r g g e n e r e l t Portræt af Ludvig Holberg Holbergs baggrund Rejser Genre Helbred Konflikter Andres syn på L.H. Kapitel 5 Kapitel 4 Kapitel 2 Kapitel 1 Efterord Konklusion Motiver Påvirkninger Kapitel 3 Åben over for nyt Søger oplevelser og viden Dygtig på sine felter Forskellige holdninger til Holbergs værker Stor anerkendelse i dag Særlig evne – går efter den logiske og afdækker interessante pointer Underlagt sit helbred – påvirker meninger Brydende med en række normer - eksperimenterende Kilder Spørgsmål

11 Kilder: Af Holbergs Selvbiografi; Litteraturhåndbogen S p ø r g s m å (til ”Af Holbergs Selvbiografi”) Portræt af Ludvig Holberg Holbergs baggrund Rejser Genre Helbred Konflikter Andres syn på L.H. Kapitel 5 Kapitel 4 Kapitel 2 Kapitel 1 Efterord Konklusion Motiver Påvirkninger Kapitel 3 Hvordan var Holbergs første møde med slaver – hvilket ”paradoks”? Hvad var karakteristisk for komedianterne og deres skuespil? Hvad anser Holberg som det mest skadelige for hans helbred? Hvordan er Holbergs forhold til vin? Hvordan påvirker Holbergs sygdomme hans prosa? Hvilken medfødt lyst har Holberg? Hvilke fag har Holberg studeret? Kilder Spørgsmål


Download ppt "P O R T R Æ T A F Ludvig Holberg. I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Portræt af Ludvig Holberg Kapitel 1- Holbergs baggrund Kapitel 2 - Rejser Kapitel."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google