Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Stjernholm Dagen d. 31. august – 02. september 2010

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Stjernholm Dagen d. 31. august – 02. september 2010"— Præsentationens transcript:

1 Stjernholm Dagen d. 31. august – 02. september 2010
”Optimering af sandfang på renseanlæg” v/ Kaj Stjernholm, Stjernholm A/S

2 Stjernholm Dagen d. 31. august – 02. september 2010
Hvad er et sandfang? Beluftet sand- og fedtfang Sandpumper-mammutpumper/centrifugalpumper Luftindblæsning for ”vægtfylden” og fedt Opholdstider Tørvejr > 8 min Regnvejr-5 min Dimensioneret for 4-8 kg PE årlig – (Vejrsituationen) Formål: Fjerne større uorganisk partikler, dvs. sand og grus Fjerne fedt i kombinerede sand- og fedtfang Holde det organiske materiale opblandet

3 Stjernholm Dagen d. 31. august – 02. september 2010
Eksempel Beluftet sandfang

4 Stjernholm Dagen d. 31. august – 02. september 2010
Hvad er der gjort? Fokus siden 2000 på sandfang Forsøgt optimering med indløbsflow og luft Lavet hastighedsmåliger med ultralydsmåler Monteret sandvaskere på mange anlæg Bevidsthed om sand og kornstørrelser ?? Og hvorfor Slidtage eks. på centrifuger/dekantere Aflejringer af sand i procestanke og rådnetanke Det kan koste mange penge

5 Stjernholm Dagen d. 31. august – 02. september 2010
Målepunkter: Sandfang set fra siden: Sandfang set fra oven: Q. ind Q. ud Q. ud Q. ind

6 Hastighedsprofiler fra Broager Renseanlæg: Stjernholm Dagen d. 31
Hastighedsprofiler fra Broager Renseanlæg: Stjernholm Dagen d. 31. august – 02. september 2010 Profil fra Z= 150 cm – Ingen beluftning: Profil fra Z= 150 cm – Fuld beluftning:

7 Stjernholm Dagen d. 31. august – 02. september 2010
Randers – Pumpestation P27

8 Stjernholm Dagen d. 31. august – 02. september 2010

9 Stjernholm Dagen d. 31. august – 02. september 2010
Fokus på: Synkehastighed i forhold til størrelse Sandkornsstørrelse Afsyret gløderest

10 Stjernholm Dagen d. 31. august – 02. september 2010
Bundfældningshastigheder under optimale forhold

11 Stjernholm Dagen d. 31. august – 02. september 2010

12 Stjernholm Dagen d. 31. august – 02. september 2010
” Sandprøver fra procestanken på et Renseanlæg” Afsyret gløderest

13 Stjernholm Dagen d. 31. august – 02. september 2010
”Sigtekornskurver” Kumulativ

14 Stjernholm Dagen d. 31. august – 02. september 2010
Aflejringer i tanke: Sandfang Procestanke Rådnetanke

15 Stjernholm Dagen d. 31. august – 02. september 2010
Problemstilling med mammutpumper i sandfang

16 Stjernholm Dagen d. 31. august – 02. september 2010
Under første tømning!

17 Stjernholm Dagen d. 31. august – 02. september 2010
Årsag til tjek af sandfang! •50 m3 Sand i hver procestank på et år

18 Stjernholm Dagen d. 31. august – 02. september 2010
Vi har monteret sandvaskere: Er det godt? Giver det negative påvirkninger? Styring i tørvejr/regn? Ekstern sand?

19 Stjernholm Dagen d. 31. august – 02. september 2010

20 Stjernholm Dagen d. 31. august – 02. september 2010

21 Stjernholm Dagen d. 31. august – 02. september 2010
Fremtidens optimale sandseparation Sandcykloner <0,1 mm. Hvirvelseparator 0,1-0,15 mm. Beluftet sandfang 0,2 mm. Cirkulære sandfang 0,2 mm vortex princippet

22 Stjernholm Dagen d. 31. august – 02. september 2010
Cyklonprincippet

23 Stjernholm Dagen d. 31. august – 02. september 2010
Beluftet sand og fedtfang

24 Stjernholm Dagen d. 31. august – 02. september 2010

25 Stjernholm Dagen d. 31. august – 02. september 2010
Hvor stort et problem er sand på rense- anlæg, og hvad kan der gøres for at mindske problemets omfang Analysere på returslammet i primærtanken Analysere på returslammet i bio. tankene Sigteanalyse på sand udtaget i sandfang Sigteanalyse på sand udtaget i rådnetanke Optimering af sandfang – reducere beluftningen Optimering af sandfang – flowstyret beluftning Hastighedsmåling i sandfang Ændring af sandfangets driftstider Bygge nye sandfang?

26 Stjernholm Dagen d. 31. august – 02. september 2010
Kræver: Bevidsthed om sandfanget Løbende kontrol Rigtig/optimal dimensionering af sandfang set i forhold til flow og den hydrauliske belastning

27 Stjernholm Dagen d. 31. august – 02. september 2010
Mål - undgå: Kortslutningsstrømme Sand videre i anlægget Ekstra omkostninger til slidtage Mindre volumen i tankene Hvis driftspersonale tænker på sandfanget som på efterklaringstanken undgå slamflugt = undgå ”sandflugt”

28 Stjernholm Dagen d. 31. august – 02. september 2010
Spørgsmål? Tak for opmærksomheden


Download ppt "Stjernholm Dagen d. 31. august – 02. september 2010"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google