Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lektion 4 Atomfysik Laseren Vævs optiske egenskaber Interferometer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lektion 4 Atomfysik Laseren Vævs optiske egenskaber Interferometer."— Præsentationens transcript:

1 Lektion 4 Atomfysik Laseren Vævs optiske egenskaber Interferometer

2 Atomfysik Spektrallinjer

3 Bohrs atommodel Kvantisering af elektroners energi

4 Overgange mellem tilstande Bølgelængden af udsendte fotoner

5 Eksklusionsprincippet Paulis eksklusionsprincip forbyder to partikler at have samme tilstand

6 Stimuleret absorption

7 Atomfysik Spektrallinjer

8 Spontan emission

9 Atomfysik Spektrallinjer

10 Stimuleret emission

11 LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation –Høj intensitet –Monokromatisk –Lang kohærenstid og kohærenslængde –Lav divergens

12 Anvendelse

13 CO 2 laseren

14

15 Laser design Atomerne må exciteres Metastabil exciteret tilstand Mange emissioner pr foton

16 Helium Neon laseren Elektrisk felt accelerer He atomer He atomer exciterer Ne atomerne E 3 er en metastabil tilstand

17 Vævs optiske egenskaber Et par eksempler –Laser kirurgi –Modermærker –Hårfjerning –Smerte stimulation –Billeddannelse –Stråle dosis bestemmelse

18 Lige lidt definitioner Irradiansen (strålingstætheden) E 0 [W/m 2 ] er defineret som: ”energifluxen gennem en overflade pr. tid, delt med overfladen” Strålings eksponeringen H 0 [J/m 2 ] er den samlede energi per areal.

19 Problemet

20 Huden

21 2 opgaver Første delmål –Find ud af hvor meget lys der rammer kromafoeren i positionen r Monte Carlo –En masse elektroner simuleres med statistiske tilnærmelser Transport ligning Diffusions ligning –Diffusions ligningen bruges til at simulere lyset udbredelse

22 2 opgaver Andet delmål –Find de optiske egenskaber for vævet overalt i det bestrålede område in vivo Absorptions koefficienten Sprednings Koefficienten Sandsynligheds tætheden for at spredning sker fra en bestemt retning, til en bestemt anden retning, Refraktions indekset

23 Refleksion og transmission over hudoverfladen Snells lov Fresnel’s lov beskriver den reflekterede del

24 Refleksion og transmission over hudoverfladen Når lysstrålen er vinkelret på overfladen Reducerer til

25 Refleksion og transmission over hudoverfladen Den transmitterede del: Tilbagespredning

26 Dæmpning Absorption µ a Spredning µ s Samlet dæmpning Beers Lov

27 Beer-Lamberts lov Eller mere nøjagtigt

28 Lysets udbredelse i vævet Indtrængningsdybde, dybden hvor intensiteten er reduceret til 37%

29 Absorption Lyset absorberes af kromoforer –Melaninn –Røde blodlegemer

30 Absorption Vand er også en kromofor

31 Absorption

32 Spredning Fremad rettet spredning

33 Transporten af lys i vævet Beer-Lamberts lov –hvis spredning kan negligeres Diffusions model –Virker kun hvis spredning er dominerende Transport teori Monte Carlo –Statistisk simulering af et stort antal fotoner

34 Én en- dimensional transport model

35 Monte Carlo modelling

36 Interferometer

37

38 opgaver 6. ed7. ed 42.742.7 42.1342.9 42.4742.47 Quick Question 1 og 2 (p 1223 7th ed) Overvej question 3, 18 og 19 (p 1250 7 th ed) Ekstra opgave: En CO 2 laser lyser på håndryggen af en forsøgsperson. Laseren er indstillet til en stråletæthed på 5*10 4 W/m 2, og den lyser lodret ned på huden. Hvad er stråletætheden ved en dybde på 140µm? Hvad hvis vinklen var 60 grader


Download ppt "Lektion 4 Atomfysik Laseren Vævs optiske egenskaber Interferometer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google