Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Brug af progressionstræ i fagteam og netværk Martin K. Sillasen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Brug af progressionstræ i fagteam og netværk Martin K. Sillasen"— Præsentationens transcript:

1 Brug af progressionstræ i fagteam og netværk Martin K. Sillasen
Kontekst og forskningsspørgsmål Teoretisk ramme Metode Resultater Diskussion

2 Q-lærere: ”formidlere” og ”igangsættere”
Modul med fokus på kortlægge og planlægge progression i naturfagsundervisningen fra kl Q-lærere: ”formidlere” og ”igangsættere” Introduceres til metoder og værktøjer som prøves af på kursusmodulet F-lærere: ”Modtagere” og ”omsætter i praksis”

3 Progressionstræet: Et værktøj til at kortlægge progression

4 Forskningsspørgsmål og fokus
Hvordan bidrager progressiontræet til udvikling af en kollektiv praksis i fagteamet og netværket? Hvordan fortolkes og anvendes viden (fx progressionstræet) fra Q-lærere af F-lærere hjemme på skolen? Jeg fremlægger resultater for implementeringen af progressionstræet i et fagteam på én skole

5 Tre samvirkende processer i QUEST: Faded guidance, kompetenceudvikling og stilladsering (Van der Pol, Volman & Beishuizen, 2010)

6 Metode Survey: Evaluering af modul i forhold til indhold, samarbejde og videndeling Observationer: Modulet og fagteammøder Gruppeinterviews med hhv Q- og F-lærere fra samme skole Indsamling af artefakter

7 Q-lærernes evaluering af modulet: spørgeskema
I hvor høj grad vurderer du, at det er lykkedes at få videreformidlet centralt indhold fra modulet til fagteamet? I hvor høj grad regner du med fremadrettet at anvende input og aktiviteter fra modulet i samarbejde med kolleger på skolen/i fagteamet?

8 Quest-lærernes udbytte af første kursusgang
Overraskede over, at de ikke bare fik ideer til at strukturere den røde tråd. Men at de fik værktøjer til at udvikle den røde tråd hjemme i fagteamet.  Det er en ændring af det forventede udbytte af efteruddannelseskursus. Progressionstræet egner sig godt til at diskutere rød tråd på fagteammøder, fordi den er nem at operationalisere i den tid der er til rådighed. Kortlægning ved hjælp af progressionstræet fremmer diskussion om organisering af undervisning, tværfaglighed og samfundsorienterede problemstillinger i undervisningen. Flere lærere vurderer, at progressionstræet kan bruges i andre fag.

9 Udsagn fra første fagteammøde
Q-lærer: Jo mere vi snakker sammen om undervisningen, jo mere forståelse af tingene får eleverne. Vi får flere værktøjer til at tale om progression. Så må vi se, om vi kan lave en rød tråd. Vi har ikke været gode til at fortælle hvad vi kan. Det er noget personligt at undervise, og der er meget tavs viden i vores faggruppe. Det gælder om at få italesat den praktiske viden som vi hver især har. Fortælle de gode historier, så de ikke brænder inde i et ringbind. Men, så er man nødt til at sætte sig sammen og tale om progression. F-lærer: Men, viden er stadig tavs medmindre man laver den sammen. Man skal ikke redefinere Fælles mål, men fortolke dem på forskellige årgange lokalt. Det er rigtig godt at lave sammen.

10 Pointer fra interviews: Q-lærernes rolle som ressourcepersoner
Q-lærere: Udfordrende at skulle formidle stof så det er operationelt for kolleger Selverkendelse: Hvad vil man have ud af et kursus? Svært at påtage sig rollen som ressourceperson i en kultur præget af ligeværdighed F-lærere: Det personlige udveksling på fagteammøde fremmer effektiv læring Q-lærere skal være stærke og tro på, at de har noget at byde ind med til kollegerne i fagteamet Forventning om at få inspiration der kan bruges i egen undervisningspraksis

11 Pointer fra interviews: Progressionstræet som planlægningsværktøj
Q-lærere: Giver mulighed for indsigt i andre kollegers praksis Giver mulighed for at lære af hinanden F-lærere: En ny måde at diskutere årsplaner på – fremfor at kopiere en indholdsfortegnelse Giver dynamik omkring design af års- og lektionsplaner Bedre sammenhæng mellem Fælles mål, undervisningsmål og undervisningsaktiviteter

12 Udfordrende pointer Q-lærere: Mangel på respons fra kolleger
Tid til implementering F-lærere: Tid Nye initiativer griber ind i velfungerende eksisterende (oplevede) rutiner Mange forandringer er i spil samtidig Progressionstræ konkurrerer med implementering af ny naturfagsprøve og skolereform Naturfag er et bifag for nogle lærere

13 Spørgsmål og diskussion


Download ppt "Brug af progressionstræ i fagteam og netværk Martin K. Sillasen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google