Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Elevaktiverende undervisning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Elevaktiverende undervisning"— Præsentationens transcript:

1 Elevaktiverende undervisning
SPROG Camilla Jürgensen Spansk og historie

2 Dagens oplæg… Undervisning og læring Sekvensering: hvorfor og hvordan
Elevaktiverende undervisning

3 Er undervisning = læring?
Undervisning lykkes, når der sker læring… Det sker bl.a. når: eleverne er aktive og kan se sammenhænge eleverne møder udfordringer, der øger deres faglige niveau (Vygotskys ”zone for nærmeste udvikling”) teori og praksis hænger sammen det er synligt for eleven selv, at der sker læring (også i den enkelte time)

4 Hvilke læringssituationer giver den bedste læring?

5 Tilrettelæggelse af undervisningen
Tilrettelæggelse af forløb: - formål (hvilke faglige mål skal vi arbejde med?) - progression (hvilke kompetencer skal trænes?) => synliggørelse for eleverne Tilrettelæggelse af den enkelte lektion: - Lektionsplanen gennemgås for eleverne: hvad skal vi nå og hvorfor? Hvad skal lektien bruges til? (HUSK at bruge lektien) - Eleverne inddrages i lektionens opbygning og formålet med de enkelte øvelser - Tydelighed giver: (med)ejerskab, overblik, eksplicitering af den faglige kode, motivation ? Hvad skal jeg bruge det til ?

6 Sprogundervisningens elementer
Mundtlig udtryksfærdighed på fremmedsproget Grammatik Ordforrådsindlæring Viden om sprogområdets kulturelle, politiske, økonomiske forhold. Skriftligt arbejde Hvordan integreres de forskellige elementer i lektionen?

7 Emne: ser joven en España (3g)
Formål: At kunne beskrive på spansk hvordan unge i Spanien lever At kunne sammenligne med danske unges forhold Progression: At kunne indgå i samtale herunder stille spørgsmål og reagere på spansk At kunne sammenligne spanske og danske forhold (opbygning af ordforråd) Materiale: Ole Loumann: Nuevos Retratos (3 – 4 tekster) Pedro Guerra: Lifevest under your seat Film: Cinco metros cuadrados Diverse artikler/overskrifter/tegninger om unge i Spanien og krisen

8 Lektionsplan 28.aug. 13.50 – 15.05 (70 min.)
Lektie Tamara la madrileña s. 27 (ca ½ side) + forbered at stille spørgsmål til Tamara med udgangspunkt i mindmap Sekvens Materiale og formål Arbejdsform 1 13.55 – 14.05 Repetition af perfektum (fra sidste time) ?Qué has hecho hoy? => Repetere perfektum + ordforråd Walk-talk/ på klassen 2 14.05 – 14.20 Grammatik: Ser og estar Gennemgang på tavlen (ark) I praksis via billeder (par) Opsamling på klassen => Repetere ser + estar + brug i praksis Tavle + par + tavle 3 14.20 – 14.40 Emne: Tamara: la madrileña Gennemgang af mindmap (google apps) Oplæsning , oversættelse + tilføjelser til mindmap => Tekstforståelse + tekstbearbejdelse På klassen Tryghedsgrupper/lærer går rundt 4 14.40 – 15.00 * 10 minutters ”buffer” Billede af Tamara på tavlen: forslag til spørgsmål (skrives på tavlen) Fiktivt interview med Tamara med udgangspunkt i tavle noter => Mundtlig udtryksfærdighed, stille spørgsmål + reagere (gambitter) par 5. Evt. Repetition af perfektum (?Qué hemos hecho en clase?) Youtube (sang, reklame)

9 Opsamling og konklusion
Formålet med den elevaktiverende undervisning? - At der opstår læring! Inddrage eleven – medansvar for læring og timens afvikling Elevaktivering – læring gennem aktivitet Eksplicitering af den faglige kode: intet skal være indforstået, jf. den gymnasiefremmede elev, differentiering Læring er synlig: der sker læring i hver time => motivation. Det nytter noget!

10 Idébank Ordforråd/ mundtlighed:
Speed- dating: - eleverne sidder to og to overfor hinanden og taler om et emne. Efter fx 3 min. skiftes partner. Evt. instrueres eleverne i at stille spørgsmål til hinanden, at reagere på svar ved brug af gambitter eller ”stjæle” andres ord (=>udvide ordforråd) Fuldfør sætningen: - på tavlen skrives fx ”Ana come…” . Eleverne instrueres i at stille spørgsmål til sætningen fx ”?por qué come?”, ”?qué come?” etc. Dernæst skal de besvare spørgsmålene. Fremlæggelse af svar i grupper/sidemænd Ordforråd og grammatik On line øvelser : (jeopardy) (ser og estar) * eller brug google til at finde ideer – der er MASSER at hente! Husk at teste først!

11 Flere ideer ???


Download ppt "Elevaktiverende undervisning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google