Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projektarbejde og Kommunikation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projektarbejde og Kommunikation"— Præsentationens transcript:

1 Projektarbejde og Kommunikation
v2.1 Uge 3: ( projektarbejde, dokumenter, faser, feedback ) Claus Brabrand [ ] Mathias Grüttner [ ]

2 Plan for idag (17/9) Resultater af "undersøgelse" (fordele / ulemper)
Øvelse: Analyse af ulemper: løsning og forebyggelse ...fra sidst Introduktion til projekt-arbejde projekt-arbejde Gruppens arbejdspapirer Øvelse: arbejdspapirer dokumenter Faser i projekt-arbejdet ("arbejds-proces") Øvelse: faser faser feedback Feedback-teknik Øvelse: præsentationer af "de Bono's tænkehatte" (herunder feedback fra andre grupper) v/ Mathias Gruppedannelse gruppe-dannelse

3 Fordele ved gruppearbejde
mindre arbejde lære fra hinanden hjælp, hvis i stå projekt-styring sociale aspekter diversitet: "flere input" kan lave større opgaver

4 Fordele ved gruppearbejde
Diversitet: "flere input" "flere input" mindre arbejde lære fra hinanden hjælp, hvis i stå projekt-styring sociale aspekter kan lave større opgaver

5 Fordele ved gruppearbejde
Læring: "lære fra hinanden" "flere input" mindre arbejde hjælp, hvis i stå projekt-styring lære fra hinanden sociale aspekter kan lave større opgaver

6 Fordele ved gruppearbejde
Byrde: "mindre arbejde" "flere input" lære fra hinanden mindre arbejde hjælp, hvis i stå projekt-styring sociale aspekter kan lave større opgaver

7 Ulemper ved gruppearbejde
kompromis uenighed dominans "overhead" koordination dårlig "kemi" dårlig læring begrænsende afhængighed heterogenitet ingen fremdrift dårlige medlemmer

8 Ulemper ved gruppearbejde
dominans kompromis uenighed "overhead" begrænsende afhængighed koordination heterogenitet dårlig "kemi" dårlig læring ingen fremdrift dårlige medlemmer Kompromis: "mindste fællesnævner"

9 Ulemper ved gruppearbejde
kompromis uenighed dominans "overhead" begrænsende afhængighed koordination heterogenitet dårlig "kemi" dårlig læring ingen fremdrift dårlige medlemmer Uenighed:

10 Ulemper ved gruppearbejde
kompromis uenighed dominans "overhead" koordination dårlig "kemi" dårlig læring begrænsende ingen fremdrift afhængighed heterogenitet dårlige medlemmer Individ- begrænsende:

11 NB: Ikke-kanonisk proces! (I)
kompromis uenighed dominans "overhead" dårlig læring begrænsende ingen fremdrift afhængighed koordination heterogenitet dårlig "kemi" dårlige medlemmer ?! ?! ?!

12 NB: Ikke-kanonisk proces! (II)
Mange PostIts kan "klassificeres" i flere/andre kategorier(/overskrifter): styring ? begrænsende ? uenighed ? kompromis ? Mange PostIts indeholder langt mere information (end blot "en overskrift"): "skæv fordeling  %læringsudbytte" "årsag"  "virkning" "cause"  "effect" "means"  "end"

13 Analyse (~ Teori/Metode)
PROBLEM: "uenighed" uenighed: a) over gruppenormer b) over faglig problemstilling Analyse (~ teori/metode): Gruppe-normer = Arb.norm>>beslutninger: veto-ret til alle? Typer af problemer = 'Beslutningsbesvær' Løsninger/forebyggelse: Vælg en anden (faglig-)beslutnings-form. Undgå veto-ret til alle. Åben expl. beslutningsproces. Explicitér beslutnings-grundlag. Før argumentationen i dagbogen.

14 Analyse (~ Teori/Metode)
PROBLEM: "skæv fordeling %læringsudbytte" årsag: "skæv fordeling" a) 'fast arbejds-fordeling' b) 'kvantitativ-fordeling' virkning: "%læringsudbytte" a) dele som ikke læres b) alt læres mindre Analyse (~ teori/metode): Gruppe-normer = Org.norm>>rollefordeling: 'faste roller' Typer af problemer = 'Fastlåste roller' Løsning: byt roller (og sørg for at alle kommer til at lave alle slags opg.) Forebyggelse: rolle-rotation (gør det til en vane tidligt)

15 Plan for idag (17/9) Resultater af "undersøgelse" (fordele / ulemper)
Øvelse: Analyse af ulemper: løsning og forebyggelse ...fra sidst Introduktion til projekt-arbejde projekt-arbejde Gruppens arbejdspapirer Øvelse: arbejdspapirer dokumenter Faser i projekt-arbejdet ("arbejds-proces") Øvelse: faser faser feedback Feedback-teknik Øvelse: præsentationer af "de Bono's tænkehatte" (herunder feedback fra andre grupper) v/ Mathias Gruppedannelse gruppe-dannelse

16 Øvelse: "Analyse af problemer: løsning og forebyggelse"

17 Kommunikation (af fag-viden)
Speak- Listen: Write- Read: Personal knowledge Personal knowledge Personalization Officialization Official knowledge Personal knowledge Personal knowledge Personalization Official knowledge tion Officializa

18 Personlig vs. Officiel Viden
[ ~MBTI: "S" vs. "N" ] Personlig vs. Officiel Viden Personlig viden: "connaissance" (fransk) individuel uformel implicit subjektiv (kan være) ustabil (mht) specifikke situationer Officiel viden: "savoir" (fransk) delt (med andre) formel eksplicit objektiv stabil (især NAT-videnskab) generel To (modsat rettede) processer: Personalization Personlig viden Officiel viden Officialization

19 Plan for idag (17/9) Resultater af "undersøgelse" (fordele / ulemper)
Øvelse: Analyse af ulemper: løsning og forebyggelse ...fra sidst Introduktion til projekt-arbejde projekt-arbejde Gruppens arbejdspapirer Øvelse: arbejdspapirer dokumenter Faser i projekt-arbejdet ("arbejds-proces") Øvelse: faser faser feedback Feedback-teknik Øvelse: præsentationer af "de Bono's tænkehatte" (herunder feedback fra andre grupper) v/ Mathias Gruppedannelse gruppe-dannelse

20 disciplin-orienteret
Undervisningsformer problem-orienteret Projekt-arbejde Case-undervisning lærer-styret elev-styret Forelæsning Øvelser disciplin-orienteret [kilde: Torben K. Jensen]

21 "The Learning Pyramid" Average retention rate 5% 10% level engagement
passive Lecture 5% Reading 10% activation level engagement of Audiovisual 20% Demonstration 30% Discussion group 50% Practice by doing 75% active student Teaching others 80% [Kilde: NTL Institute for Applied Behavioral Science, Bethel, Maine]

22 Undervisningsforløb: Deduktion vs. Induktion
Deduktivt forløb: Induktivt forløb: Introduktion Introduktion Teori Øvelse Øvelse Analyse Opsamling Teori

23 Definition: 'Projekt' Pronunciation: /'prä-"jekt/, /-jikt/ also /'prO-/ Function: noun Etymology: Middle English projecte, from Medieval Latin projectum, from Latin, neuter of projectus, past participle of proicere to throw forward, from pro- + jacere to throw -- more at JET synonym see PLAN 1 : a specific plan or design : SCHEME 2 : IDEA [obsolete] 3 : a planned undertaking; as a: a definitely formulated piece of research b: a large usually government-supported undertaking c: a task or problem engaged in usually by a group of students to supplement and apply classroom studies 4 : a usually public housing development consisting of houses or apartments built and arranged according to a single plan : GHETTO

24 Karakteristika: 'Projekt'
skal lede frem mod et formuleret mål; er et stykke afgrænset arbejde; skal ikke gentages; kræver resourcer "på tværs" (af fag); samt færdigt inden forud fastsat tid (deadline). formål karakteristika [ Kilde: "Metode i Projektarbejdet", Aalborg Universitetsforlag , H. Algreen-Ussing & N. O. Fruensgaard ] PRODUKT: tekniske del-mål (e.g. "installation af ny software") Del-Mål: afhængig af projekt PROCES: proces-orienterede del-mål (e.g. "efteruddannelse af personale")

25 Ex: Kattegat-bro Undersøgelse af konsekvenserne af ny bro
Formuleret mål: Afklare fordele og ulemper ved....: Afgrænset arbejde: Hov (Aarhus)  Asnæs (Kalundborg) påvirkninger Skal ikke gentages: Én undersøgelse (altså ikke en "rutine-undersøgelse") :) Tværgående resourcer: Personer: økonom (off./priv.), trafikforsker, marine geolog, bygningsingeniør, miljøekspert, ... Materialer: måleudstyr, værktøj, tid, penge, ... Deadline: Politikerne har bestilt undersøgelsen til dato D (+ "milestones": gruppens egne del-deadlines for del-opg.) via samsø

26 Er ikke en ad-hoc opgave!
Function: adjective Date: 1879 1 a: concerned with a particular end or purpose <an ad hoc investigating committee> b: formed or used for specific or immediate problems or needs <ad hoc solutions> 2:  fashioned from whatever is immediately available : IMPROVISED "ad hoc" Kræver problemanalyse (analyse af målet) Skal planlægges og styres; fordi...: ...skal gennemføre forandringer eller opnå ny viden; ...drejer sig om ikke tidligere løst opgave; ...begrænsede resourcer til rådighed; ...skal kunne håndtere uforudsete vanskeligheder; og ...skal overholde deadline!

27 Ad hoc vs. planlagt/organiseret?
Ingen plan ("ad hoc")! Klar plan (og proces)! Faste roller (+rotation) nu: Gurli referent; Benno ordstyrer; Børge proces-ansvar. (hvad nu; what next) Én fase: nu: 'problemanalyse' Ét aspekt: nu: 'målgruppe' Én "mode": nu: idé-generat° ( ) Alle har alle roller: ingen referent/ordstyrer Alle er i alle faser: fra 'analyse' til 'gennemførelse' Alle aspekter/del-opg.: fra 'målgruppe' til 'valg af OS platform' Alle er i alle "modes": ...samtidigt! referent ordstyrer proces

28 Studie– projekt Formuleret mål: Afgrænset arbejde: Ikke gentages:
~ studieordningen (e.g. lære: "analysere", "reflektere") Afgrænset arbejde: afgrænset ift. andre studie-aktiviteter Ikke gentages: engangsforehavende (...med mindre man "dumper") Resourcer på tværs: kræver mange fag (e.g. Algoritmik/Datastrukturer/Programmering/..) Deadline: ~ studieordningen (færdig inden eksamen)

29 Studieprojekt: Proces vs. Produkt
Et studie-projekt gennemføres for processen mål = læring kompetencer ~ studieordningen ("analysere" / "reflektere") Produkt: i princippet ligegyldigt (hvad slags produkt) behøver ikke være "realistisk" dog oftest mere motiverende

30 Plan for idag (17/9) Resultater af "undersøgelse" (fordele / ulemper)
Øvelse: Analyse af ulemper: løsning og forebyggelse ...fra sidst Introduktion til projekt-arbejde projekt-arbejde Gruppens arbejdspapirer Øvelse: arbejdspapirer dokumenter Faser i projekt-arbejdet ("arbejds-proces") Øvelse: faser faser feedback Feedback-teknik Øvelse: præsentationer af "de Bono's tænkehatte" (herunder feedback fra andre grupper) v/ Mathias Gruppedannelse gruppe-dannelse

31 Organisation: Planlægning, kommunikation og samarbejde
vejleder * eksterne kommunikation med vejleder(e) ekstern kommunikation omverden examinator /censor intern kommunikation Arbejdspapirer – formål: adskille+fremme både individuelt+gruppearbejde; grundlag for: planlægning+kommunikation+samarbejde faglig-/proces-/pædagogisk- vejledning evaluering af projekt-resultat (produkt) evaluering af projekt-proces (proces) formidle resultatet udenfor universitetet

32 Løsning: 3 slags dokumenter
5 1) Personlige notater: alle tager notater! 2) Projekt-dagbog: normer, aftaler, idéer, møde-referater, beslutninger, beslutnings-grundlag og -form, eksterne samtaler 3) Arbejdsblade: til enhver tid sammenfatte fælles faglige resultater 4) Projekt-rapport: formidler projektets resultater (fra 'analyse' til 'konklusion') 5) Proces-beskrivelse: formidler erfaringer med + egen vurdering af arbejdsproces (grundlag for komm. med selv+gruppen) (grundlag for pæd. vejledning) (grundlag for faglig vejledning) -- v2.1-- (grundlag for evaluering af produkt) (grundlag for eval. af proces)

33 1) Personlige notater Notere (brug evt. notesblok):
alt hvad der kunne tænkes at være relevant for proj.: relevante skitser, tegninger, figurer, skitser, tabeller, brochurer, kopier, udklip, websider, citater, kilder, referencer, ... relevante tanker og ideer NB: skeln mellem egen-produktion og "citater" [kilde-ref!] husk: dato + projekt-identifikation Notat-teknik: "Lytte, vurdere, notere" [-- Bjørn Westh] "Læse, vurdere, notere" "Iagttage, vurdere, notere" Grundlag for komm. med selv + gruppen

34 2) Projekt-dagbog Dagbog (føres af referenten): gruppenormer!
møde-referater (+ beslutningsreferat) beslutninger (+ beslutnings-grundlag og -form) eksterne samtaler / interviews eksakte kildehenvisninger planer (handlingsprogram, aktivitetsdiagram, kalenderplaner, ...) uddelegering af afgrænsede del-opgaver på undergr. aftaler (valg af bøger, kurser, kontakter, ...) ...samt utvetydige aftale om næste møde! husk: dato + projekt-identifikation Grundlag for pæd. vejledning "Hvem gør hvad hvornår?" Konflikt-resolution Arbejde bevidst og planlagt Grundlag for proces-beskrivelsen Fastholde beslutninger

35 foreløbeligt resultat = foreløbeligt layout
3) Arbejdsblade -- v2.1-- { } := Status for projektet Arbejdsblade: Fastholder (løbende) gruppens del-resultater (husk: versionsnummer, dato og arbejdstitel) Arbejde mht. afgrænset del-opg.: fx., 'målgruppeanalyse', 'valg af teknisk platform', 'grafisk interface', 'valg af datastruktur' eller 'financieringsmodel' Konstitueres ved gruppe-beslutning: typisk: produkt fra en undergruppes arbejde med del-opg. [2-3x sættes på del-opg. af gruppen: løser opg. og skriver]:   ...  (iterationer mellem gruppemøder, feedback fra gruppen) ekstraordinært: individuelle notater  arbejdsblade Grundlag for faglig vejledning foreløbeligt resultat = foreløbeligt layout godt råd: 1. udkast 2. udkast arb.blad "vedtaget" "ophøjes" Grundlag for afsluttende rapport Grundlag for videre arbejde

36 4) Projekt-rapport Projekt-rapport:
beskriver projektets faglige resultater: alt fra 'problem' til 'løsning' løsning beskrives + vurderes Typisk: retningslinier for omfang (sidetal, etc.) Good news: det meste af indholdet findes allerede i arbejdsbladene! :) Indeholder IKKE: kommunikations- og samarb.-problemer erfaringer, egen vurdering af arb.proces Grundlag for evaluering af produktet Formidler projektets faglige resultater  proces- beskrivelsen

37 5) Proces-beskrivelse Proces-beskrivelse:
analyserer og beskriver processen: startforløb, planlægning, overholdelse af planlægning, koordination, kommunikation, vejledning, samarbejde, udbytte, læring, ... vurdere overholdelse af læringsmål ~ studieordningen erfaringer + egen vurdering af arbejdsproces at dokumentere bevidst proces Good news: det meste af indholdet findes allerede i dagbogen! :) Grundlag for evaluering af processen Disposition: eksempel på s. 121 "Forhold der ville virke som 'dumme undskyldninger' i rapporten, vil kunne fremstå som gode forklaringe i procesbeskrivelsen!" -- [Algreen-Ussing & Fruensgaard, p.33]

38 Godkendes & Underskrives:
Alle gruppens medlemmer godkender & underskriver: Godkendes & Underskrives: Fælles ansvar

39 Eksamensgrundlag: Hvis I skal lære at arbejde i projekt-grupper...:
incitament :)

40 Plan for idag (17/9) Resultater af "undersøgelse" (fordele / ulemper)
Øvelse: Analyse af ulemper: løsning og forebyggelse ...fra sidst Introduktion til projekt-arbejde projekt-arbejde Gruppens arbejdspapirer Øvelse: arbejdspapirer dokumenter Faser i projekt-arbejdet ("arbejds-proces") Øvelse: faser faser feedback Feedback-teknik Øvelse: præsentationer af "de Bono's tænkehatte" (herunder feedback fra andre grupper) v/ Mathias Gruppedannelse gruppe-dannelse

41 Kort øvelse: Arbejdspapirer
1) [CON]: "Hvilke arbejds papirer kan undværes?" 2) [PRO]: "Hvorfor kan de alligevel ikke undværes?"

42 Plan for idag (17/9) Resultater af "undersøgelse" (fordele / ulemper)
Øvelse: Analyse af ulemper: løsning og forebyggelse ...fra sidst Introduktion til projekt-arbejde projekt-arbejde Gruppens arbejdspapirer Øvelse: arbejdspapirer dokumenter Faser i projekt-arbejdet ("arbejds-proces") Øvelse: faser faser feedback Feedback-teknik Øvelse: præsentationer af "de Bono's tænkehatte" (herunder feedback fra andre grupper) v/ Mathias Gruppedannelse gruppe-dannelse

43 Dette emne vil blive gennemgået senere i kurset... :)
Faser: Dette emne vil blive gennemgået senere i kurset... :)

44 Plan for idag (17/9) Resultater af "undersøgelse" (fordele / ulemper)
Øvelse: Analyse af ulemper: løsning og forebyggelse ...fra sidst Introduktion til projekt-arbejde projekt-arbejde Gruppens arbejdspapirer Øvelse: arbejdspapirer dokumenter Faser i projekt-arbejdet ("arbejds-proces") Øvelse: faser faser feedback Feedback-teknik Øvelse: præsentationer af "de Bono's tænkehatte" (herunder feedback fra andre grupper) v/ Mathias Gruppedannelse gruppe-dannelse

45 Øvelse: "de Bono's Tænkehatte"
White hat Red hat Yellow hat Black hat Green hat Blue hat

46 Plan for idag (17/9) Resultater af "undersøgelse" (fordele / ulemper)
Øvelse: Analyse af ulemper: løsning og forebyggelse ...fra sidst Introduktion til projekt-arbejde projekt-arbejde Gruppens arbejdspapirer Øvelse: arbejdspapirer dokumenter Faser i projekt-arbejdet ("arbejds-proces") Øvelse: faser faser feedback Feedback-teknik Øvelse: præsentationer af "de Bono's tænkehatte" (herunder feedback fra andre grupper) v/ Mathias Gruppedannelse gruppe-dannelse

47 En taxonomi for Grupper
Formelle: Registrede medlemmer fx., "studerende", "undervisere", "BPRO-studerende", ... Kan være ansvarsbærende (dvs., stå til regnskab for aktiviteter) Udpegede: Eksternt konstrueret: fx., DK's regering, ITU's studienævn, ... Andre bærer også ansvaret (dem der udpegede gruppen) Uformelle: Ikke-registrede fx., "drengene", "pigerne", "børnene", "de voksne", ... Aldrig ansvarsbærende (dvs., står aldrig til regnskab for aktiviteter) Selv-bestaltede: Internt konstrueret: Al Qaeda, jeres projektgrupper, ... Gensidig godkendelse  (grundlag for) ansvarsfølelse: enkelte ift. gruppen vs vs

48 Gruppedannelse Altid starte med fællesmøde:
klare regler for gruppedannelse ydre 'constraints': antal grupper og min/max størrelse forhindre 'tyvstart' (specielt ift. valg af projekter) Altid godkende alle grupper samlet: ikke "lukke" en gruppe tidligt ( 'sorte-per') Hele tiden nye grupper: lære at (sam-)arbejde med mange forskellige modvirke fast-låste gruppe-rutiner ny inspiration / nye input ~ gruppe-processer "Den frie gruppedannelsesproces opleves af de fleste studerende som en periode med præget af usikkerhed; mange føler sig som 'en ko på et marked'. [...] De fleste synes det [...] er ubehageligt." -- [Algreen-Ussing & Fruensgaard, p ]

49 Now, please: "3-minute recap"
Please spend 3' on thinking about and writing down the main ideas and points from the lecture – now!: Immediately After 1 day After 1 week After 2 weeks After 3 weeks

50 BONUS SLIDES

51 Forventninger ! Kompromis: Nemt for nogle (fleksible) [~ "P"?]
100% på min måde 100% på min måde 100% på min måde 100% på min måde ! 100% på min måde Kompromis: Nemt for nogle (fleksible) [~ "P"?] Svært for andre (infleksible) [~ "J"?] Man bliver nødt til "at sluge et par kameler" i ny og næ:

52 Tips'n'Tricks (activation)
Neighbour discussions: Post-It exercise: more questions (students dare ask them) better questions (students had a chance to discuss) focus: zoom in anonymous (!) swap'able everyone will engage empathetic control shared knowledge pool 1-2 min timeout [Phil Race] Form variation: Frequent breaks: pulse reader measurements: lecturing blended with in-class activation exercises

53 Tips'n'Tricks (cont'd) Use exampl+exercises: (build on student pre-knowledge) (build into student knowledge) Explicit structure: 1. xxxxxxxxxx 2. yyyyyyyyyy 3. zzzzzzzzzz 4. wwwwwww 1. xxxxxxxxxx 2. yyyyyyyyyy 3. zzzzzzzzzz 4. wwwwwww 1. xxxxxxxxxx 2. yyyyyyyyyy 3. zzzzzzzzzz 4. wwwwwww 1. xxxxxxxxxx 2. yyyyyyyyyy 3. zzzzzzzzzz 4. wwwwwww NEW OLD self evident to you [ teacher ] not to a learner [ student ] (esp. during learning process) "Less-is-more": Student 'recap' at end: analyze compare relate common deadlock, uncommon deadlock, A-synchronization, B-synchronization, hand-shake, multi-party synchronization, multi-party hand-shake, binary semaphores, generalized semaphores, blocking semaphores, recursive locks, ... vs. now after 1 day after 1 week after 2 weeks after 3 weeks Emphasize depth over breadth (coverage)


Download ppt "Projektarbejde og Kommunikation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google